Záložní disky, které můžete používat s Time Machine

Time Machine může zálohovat na externí úložné zařízení připojené k Macu nebo k podporované základně AirPort. Může taky zálohovat na jiný Mac nebo na síťové úložiště (NAS) ve vaší síti.

Externí disk připojený k Macu

Time Machine může zálohovat na externí disk připojený k portu USB, Thunderbolt nebo FireWire na Macu.

Externí disk připojený k základně AirPort Extreme Base Station (model 802.11ac) nebo AirPort Time Capsule

Time Machine může zálohovat na externí USB disk připojený k základně AirPort Extreme Base Station (model 802.11ac) nebo AirPort Time Capsule.

 1. Ujistěte se, že je USB disk formátovaný pro Time Machine.
 2. Připojte disk k USB portu na základně AirPort a zapněte ji.
 3. Otevřete nastavení AirPortu, vyberte základnu a kliknutím na Upravit zobrazte její nastavení.
 4. V okně nastavení klikněte na panel Disky.
 5. Ze seznamu oddílů vyberte disk pro zálohování a zvolte „Zapnout sdílení souborů“: 
 6. Pokud bude více uživatelů ve vaší síti zálohovat na tento disk pomocí Time Machine, můžete použít místní nabídku Zabezpečení sdílených disků a zajistit, aby viděli jen své vlastní zálohy, nikoli ty vaše. V nabídce zvolte „Účty“ a kliknutím na tlačítko Přidat (+) přidejte uživatele.
 7. Kliknutím na Aktualizovat restartujte základnu a aktivujte změněná nastavení.

AirPort Time Capsule

Time Machine může zálohovat na pevný disk vestavěný v základně AirPort Time Capsule v síti.

Mac sdílený jako cíl pro zálohu Time Machine

Chcete-li jako cíl pro zálohy Time Machine použít jiný Mac, proveďte na něm tento postup:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a potom klikněte na Sdílení.
 2. V seznamu služeb nalevo zvolte Sdílení souborů.
 3. V seznamu Sdílené složky napravo klikněte s klávesou Ctrl na složku, kterou chcete použít pro zálohy Time Machine. 
 4. V nabídce zkratek, která se otevře, vyberte Pokročilé volby.
 5. V dialogu Pokročilé volby vyberte „Sdílet jako cílové umístění pro zálohu Time Machine“.

Při nastavování Time Machine na ostatních Macích byste nyní měli mít možnost zvolit tuto sdílenou složku jako cíl pro zálohování.

Síťové úložiště (NAS), které podporuje protokol Time Machine přes SMB

Mnoho síťových úložišť NAS jiných výrobců podporuje protokol Time Machine přes SMB. Podrobnosti najdete v dokumentaci k úložišti NAS.
 

Jak formátovat disk pro Time Machine

Time Machine podporuje všechny formáty Mac OS rozšířený (žurnálovaný) a formáty Xsan. Pokud disk nemá správný formát, Time Machine vás automaticky vyzve k jeho vymazání, jakmile ho připojíte k Macu: 

Výzva ke smazání disku

Pokud chcete disk vymazat ručně, použijte k vymazání Diskovou utilitu a zvolte formát Mac OS rozšířený (žurnálovaný).

Time Machine nemůže zálohovat na iOS zařízení nebo disk formátovaný pro Windows. Pokud disk používá schéma oddílů Master Boot Record (MBR), nemusí být některé oddíly pro Time Machine dostupné.

Datum zveřejnění: