Záložní disky, které můžete používat s Time Machine

Time Machine může zálohovat určitá externí úložná zařízení připojená k Macu nebo dostupná v síti.


Externí disk připojený k Macu

Time Machine může zálohovat na externí disk připojený k portu USB, Thunderbolt nebo FireWire na Macu. Pokud disk nepoužívá správný formát, Time Machine vás vyzve k jeho vymazání. 


Síťové úložiště (NAS), které podporuje protokol Time Machine přes SMB

Mnoho zařízení NAS třetích stran podporuje Time Machine přes SMB. Podrobnosti najdete v dokumentaci k úložišti NAS. 


Mac sdílený jako cíl pro zálohu Time Machine

Chcete-li jako cíl pro zálohy Time Machine použít jiný Mac, proveďte na něm tento postup:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a potom klikněte na Sdílení.
 2. V seznamu služeb nalevo zvolte Sdílení souborů.
 3. V seznamu Sdílené složky vpravo klikněte na tlačítko Přidat (+) a vyberte složku, kterou chcete použít pro zálohy Time Machine.
 4. Podržte klávesu Control a klikněte na složku, kterou jste přidali. V zobrazené nabídce zkratek vyberte možnost Pokročilé volby.
  Volby sdílení sdílených složek předvoleb systému v macOS
 5. V dialogu Pokročilé volby vyberte možnost Sdílet jako cílové umístění pro zálohu Time Machine.

Při nastavování Time Machine na dalších Macích byste nyní měli mít možnost zvolit tuto sdílenou složku jako záložní disk.


Externí disk připojený k základně AirPort Extreme Base Station (model 802.11ac) nebo AirPort Time Capsule

Time Machine může zálohovat na externí USB disk připojený k základně AirPort Extreme Base Station (model 802.11ac) nebo AirPort Time Capsule.

 1. Připojte disk přímo k Macu a vymažte ho pomocí Diskové utility.
 2. Připojte disk k USB portu na základně AirPort a zapněte ji.
 3. Otevřete nastavení AirPortu, vyberte základnu a kliknutím na Upravit zobrazte její nastavení.
 4. V okně nastavení klikněte na panel Disky.
 5. Ze seznamu oddílů vyberte záložní disk a zvolte možnost Zapnout sdílení souborů: 
  Karta Disky v okně AirPortu s aktivovanou volbou Zapnout sdílení souborů
 6. Pokud bude více uživatelů ve vaší síti zálohovat na tento disk pomocí Time Machine, můžete použít místní nabídku Zabezpečení sdílených disků a zajistit, aby viděli jen své vlastní zálohy, nikoli ty vaše. V nabídce zvolte možnost Účty a kliknutím na tlačítko Přidat (+) přidejte uživatele.
 7. Kliknutím na Aktualizovat restartujte základnu a aktivujte změněná nastavení.


AirPort Time Capsule

Time Machine může zálohovat na pevný disk vestavěný v základně AirPort Time Capsule v síti.


Další informace

Datum zveřejnění: