Informace o upozornění s dotazem „Důvěřovat tomuto počítači?“ na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Tento článek obsahuje informace o důvěryhodných počítačích a jak změnit příslušná nastavení.

Co znamená nastavení důvěryhodnosti na vašem zařízení

Když iPhone, iPad nebo iPod touch poprvé připojíte k počítači nebo jinému zařízení, zobrazí se dotaz, jestli danému počítači chcete důvěřovat:

  • Důvěryhodné počítače se můžou synchronizovat s vaším iOS zařízením, můžou vytvářet jeho zálohy a mají taky přístup k uloženým fotkám, videím, kontaktům a dalšímu obsahu. Tyto počítače zůstávají důvěryhodné tak dlouho, dokud nezměníte, kterým počítačům důvěřujete, nebo dokud iOS zařízení nesmažete.
  • Pokud rozhodnete, že počítač není důvěryhodný, nebude mít přístup k obsahu ve vašem zařízení. Kdykoli iOS zařízení připojíte k tomuto počítači, upozornění ohledně důvěryhodnosti se zobrazí znova.

Volba, jestli důvěřovat počítači

  1. Připojte iPhone, iPad nebo iPod touch k počítači nebo jinému zařízení.
  2. Zadáním kódu, pokud ho máte nastavený, iOS zařízení odemkněte.
  3. Pokud počítači nebo jinému připojenému zařízení nechcete důvěřovat, klepněte na iOS zařízení na Nedůvěřovat. Pokud počítači nebo jinému zařízení chcete důvěřovat, klepněte na Důvěřovat. 
  4. Pokud jste zařízení připojili k počítači, klepněte v iTunes na Pokračovat. Pokud jste zařízení připojili k jinému zařízení, odpovězte na všechny zbývající otázky.

Změna nastavení pro důvěryhodné počítače

iOS zařízení si počítače, kterým důvěřujete, pamatuje.

Pokud nějakému počítači nebo jinému zařízení chcete přestat důvěřovat, změňte nastavení soukromí na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch. Přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit > Obnovit polohu a soukromí. Když se teď připojíte k počítači, kterému jste už jednou důvěřovali, dotaz, jestli mu chcete důvěřovat, se zobrazí znova. 

Další pomoc

Když klepnete na Důvěřovat nebo Nedůvěřovat, ale iOS vaši odpověď nepřijme, nebo když se nezobrazí upozornění týkající se důvěryhodnosti, použijte tento postup. Po každém kroku vyzkoušejte, jestli se problém vyřešil:

  1. Přesvědčte se, že počítač používá nejnovější verzi iTunes
  2. iOS zařízení odpojte a znova připojte.
  3. Restartujte iOS zařízení a počítač.
  4. Obnovte nastavení důvěryhodnosti.

Pokud výše uvedený postup nepomůže, přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit a klepněte na Obnovit nastavení sítě. Tím se vymažou informace o dříve použitých Wi-Fi sítích a jejich heslech, nastavení mobilního připojení a nastavení VPN a APN.

Pokud jste iTunes pro Windows stáhli z Microsoft Storu, přesvědčte se, že je jako položka při spuštění povolený iTunes Mobile Device Helper.

Pokud pořád potřebujete pomoc, kontaktujte podporu Apple.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: