iPod nano (7. generace): Skryté titulky

V softwaru 1.0.3 pro iPod nano (7. generace) si můžete přizpůsobit skryté titulky a titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.

Zapnutí skrytých a klasických titulků

Po aktualizaci iPodu nano přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Titulky a skryté titulky > Zapnout skryté titulky.

Pokud video, které sledujete, obsahuje skryté nebo klasické titulky, můžete je vybrat v nabídce Titulky. Volby dostupné pro aktuální video zobrazíte kliknutím na tlačítko Titulky . Po klepnutí na toto tlačítko se vám zobrazí volby pro dané video:

Pokud video žádné skryté ani klasické titulky neobsahuje, tlačítko Titulky se vám mezi prvky na ovládání přehrávání nezobrazí. Informace o dostupnosti skrytých nebo klasických titulků ve videu najdete také v dokumentaci ke konkrétnímu titulu.

Nastavení předvoleb titulků

Způsob zobrazování skrytých nebo klasických titulků na iPodu si můžete přizpůsobit podle svých představ. Přejděte na iPodu nano do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Titulky a skryté titulky > Styl. Můžete si vybrat jeden z přednastavených stylů: Výchozí, Velký text nebo Klasický. Vlastní styl vytvoříte klepnutím na Vytvořit nový styl….

Můžete změnit písmo, velikost a barvu textu a také barvu a neprůhlednost pozadí. Náhled nového stylu můžete vidět v horní části okna.

Až budete s nastavením spokojeni, přejetím zleva doprava se vraťte do seznamu možností přizpůsobení. Po dokončení nového stylu se přejetím vraťte na hlavní obrazovku stylu. Vaše změny se uloží a nový styl se nastaví jako výchozí.

Vlastní ovládání skrytých titulků

Některé weby a aplikace třetích stran mohou pro videa poskytovat vlastní ovládání skrytých titulků. Další informace můžete najít v dokumentaci, případně kontaktujte vlastníka webových stránek či vývojáře aplikace.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: