Když Mac během spouštění pípá

Určité podmínky související s pamětí nebo firmwarem můžou způsobit, že Mac během spouštění jednou nebo vícekrát pípne.

U některých modelů Macu můžete na začátku procesu spouštění, když je obrazovka ještě prázdná, slyšet jednu z následujících sekvencí pípnutí. Je to přitom něco jiného než zvuk při spouštění, který Mac může přehrávat po dokončení normálního spouštění. 

Jedno pípnutí každých 5 sekund

Mac nerozpoznal žádnou paměť (RAM). Pokud jste nedávno přidali nebo vyměnili paměť, zkontrolujte, zda je správně nainstalována.

Tři pípnutí, pak 5sekundová pauza a opakování

Paměť v Macu neprošla kontrolou integrity. Pokud jste přidali nebo vyměnili paměť, zkontrolujte, zda je správně nainstalována.

Tři dlouhá pípnutí, tři krátká, pak tři dlouhá

Mac obnovuje firmware, aby vyřešil problémy s ním. Může se zobrazit indikátor průběhu, po kterém by se váš Mac měl normálně spustit.

Datum zveřejnění: