Informace o spouštěcích zvucích Macu

Přečtěte si, jaké zvuky může váš Mac vydávat při spouštění a co znamenají.

Modely Macu ze začátku roku 2016 a starší vydávají při spuštění zvuk. Modely Macu z konce roku 2016 a novější zvuk při spuštění nevydávají. Výjimkou je MacBook Air (13palcový, 2017).

Pokud je s Macem nějaký problém, může při spuštění vydávat některé z následujících zvuků:

  • Jeden tón opakující se každých pět sekund: Není nainstalovaná paměť RAM. Pokud jste v počítači nedávno vyměnili nebo rozšířili RAM, zkontrolujte, jestli je nainstalovaná správně. Pokud problém trvá, kontaktujte podporu Apple.
  • Tři po sobě jdoucí tóny následované pětisekundovou pauzou (opakovaně): RAM neprošla kontrolou integrity dat. Pokud jste v počítači nedávno vyměnili nebo rozšířili RAM, zkontrolujte, jestli je nainstalovaná správně. Pokud problém trvá, kontaktujte podporu Apple.
  • Jeden dlouhý tón, když držíte stisknuté tlačítko napájení: Probíhá aktualizace EFI ROM. Toto se týká počítačů Mac vyrobených před rokem 2012.
  • Tři dlouhé tóny, tři krátké tóny, tři dlouhé tóny: Bylo zjištěno poškození EFI ROM a Mac je v režimu obnovování EFI ROM. Novější počítače se dokážou z poškozené ROM zotavit automaticky. Když k tomu dojde, uvidíte na obrazovce během procesu obnovy ROM ukazatel postupu. Během obnovování paměti ROM svůj Mac nerušte. Po dokončení obnovy se Mac restartuje.

Další informace

Datum zveřejnění: