Informace o tísňových a vládních výstrahách na iPhonu a Apple Watch

Informace o tísňových a vládních výstrahách na iPhonu a Apple Watch.

Občas vám na iPhone a Apple Watch může přijít tísňová výstraha nebo upozornění od státu. V nouzových situacích se vám můžou zobrazovat:

  • výstrahy od vašeho státu nebo místní samosprávy,
  • výstrahy týkající se bezprostředního ohrožení bezpečnosti nebo života,
  • upozornění na extrémní počasí,
  • výstrahy systému AMBER (americký systém pro hledání pohřešovaných).*

*Výstrahy AMBER nejsou k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Zapnutí nebo vypnutí vládních výstrah

Vládní výstrahy jsou ve výchozím nastavení zapnuté.* Když vám přijde vládní výstraha, uslyšíte speciální zvuk podobný siréně. Pokud tyto výstrahy chcete zapnout nebo vypnout, postupujte následovně:

  1. Přejděte do Nastavení > Oznámení.
  2. Přejděte do spodní části obrazovky.
  3. V části Vládní výstrahy zapněte nebo vypněte požadovaný typ výstrah.*

*Vládní výstrahy fungují jen při používání SIM karty od podporovaného operátora. Na Apple Watch vám budou chodit, pokud je může přijímat váš iPhone a máte ho zrovna u sebe, nebo když jsou Apple Watch připojené k Wi-Fi síti. Pokud máte mobilní tarif od podporovaného operátora, můžou vám výstrahy chodit na Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular), i když iPhone nemáte u sebe. Další informace se dozvíte od svého operátora. 

*V některých zemích nemusí jít vládní výstrahy vypnout.

Další informace

Datum zveřejnění: