O tísňových a vládních výstrahách na iPhonu

Přečtěte si, jak na iPhonu zapnout tísňové, vládní a veřejné bezpečnostní výstrahy.

Občas může na iPhone přijít tísňová, vládní nebo veřejná bezpečnostní výstraha. V nouzové situaci se na iPhonu mohou zobrazit:

 • Výstrahy od státu nebo místní samosprávy
 • Výstrahy týkající se bezprostředního ohrožení bezpečnosti nebo života
 • Upozornění na extrémní povětrnostní podmínky
 • Výstrahy systému AMBER (americký systém pro hledání pohřešovaných)1
 • Veřejné bezpečnostní výstrahy1

Tísňové, vládní nebo veřejné bezpečnostní výstrahy se můžou zobrazit i na Apple Watch.

1. Výstrahy systému AMBER (americký systém pro hledání pohřešovaných) a veřejné bezpečnostní výstrahy nejsou k dispozici ve všech zemích.

Zapnutí nebo vypnutí vládních výstrah

Ve výchozím nastavení jsou vládní výstrahy na zařízení zapnuté.2 Pokud vám přijde vládní výstraha, uslyšíte speciální zvuk podobný siréně. Pokud tyto výstrahy chcete zapnout nebo vypnout, postupujte následovně:

 1. Přejděte do Nastavení > Oznámení.
 2. Na obrazovce sjeďte dolů.
 3. V části Vládní výstrahy zapněte nebo vypněte požadovaný typ výstrah.3

2. Vládní výstrahy fungují jenom při používání SIM karty od podporovaného operátora. Další informace se dozvíte od svého operátora. 

3. V některých zemích a oblastech nemusí jít vládní výstrahy vypnout.

Zapnutí testovacích tísňových výstrah ve Spojených státech

Pokud máte iPhone propojený s operátorem ze Spojených států (například máte americkou SIM nebo používáte roaming v USA), můžete si zapnout testovací tísňové výstrahy. Ve výchozím nastavení jsou vypnuté. Když vám přijde tento typ výstrahy, uslyšíte zvuk podobný siréně a výstraha vás upozorní, že jde o test.

Vládní výstrahy jsou k dispozici u operátorů z USA, včetně Portorika. Za obsah a četnost výstrah zodpovídá místní vláda. Funkci můžete kdykoli vypnout následujícím postupem. Další informace se dozvíte od svého operátora.

Když používáte iOS 15.4 nebo novější

Vypnutí nebo zapnutí zkušebních výstrah:

 1. Ujistěte se, že na iPhonu máte nejnovější verzi iOS (iOS 15.6 nebo novější).
 2. Přejděte do Nastavení > Oznámení.
 3. Vypněte nebo zapněte zkušební výstrahy.

Když používáte iOS 15.3 nebo starší

Zapnutí zkušebních výstrah:

 1. Otevřete aplikaci Telefon a klepněte na Číselník.
 2. Zadejte *5005*25371# a klepněte na tlačítko Volat . Přijde vám výstraha s textem „Test alerts enabled“ (Testovací výstrahy zapnuté).

Vypnutí zkušebních výstrah:

 1. Otevřete aplikaci Telefon a klepněte na Číselník.
 2. Zadejte *5005*25370# a klepněte na tlačítko Volat . Přijde vám výstraha s textem „Test alerts disabled“ (Testovací výstrahy vypnuté).

Další informace

Datum zveřejnění: