iOS 6: Kryptografické moduly iOS verze 3.0 od společnosti Apple vyhovující normám FIPS

Tento článek obsahuje informace o souladu s normami FIPS v iOS 6.

Aby byly kryptografické moduly iOS, Apple iOS CoreCrypto Module 3.0 a Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 3.0, v zařízeních s iOS 6 v „režimu FIPS“ pro soulad s normami FIPS 140-2, nevyžadují žádnou konfiguraci.

Všechny pokyny týkající se správného používání těchto modulů najdete v dokumentu Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance iOS 6 (Kryptografická příručka s informacemi o shodě iOS 7 s normou FIPS 140-2).

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: