Používání nástroje Apple diagnostika na Macu

Apple diagnostika otestuje hardware vašeho Macu a doporučí případná řešení.

Když se vám podaří izolovat problém s Macem na poruchu hardwaru, můžete pomocí Apple diagnostiky zkusit určit, která hardwarová součást problém způsobuje. Apple diagnostika vám doporučí možná řešení a pomůže vám s kontaktováním podpory Apple.

Pokud byl váš Mac uveden na trh před červnem 2013, používá místo toho nástroj Apple Hardware Test

Jak používat Apple diagnostiku

 1. Odpojte všechna externí zařízení kromě klávesnice, myši, displeje, ethernetového připojení (pokud ho používáte) a napájecího adaptéru.
 2. Ujistěte se, že je Mac na pevném, rovném a stabilním povrchu a že je dobře odvětrávaný.
 3. Vypněte Mac.
 4. Zapněte Mac a hned podržte klávesu D. Klávesu nepouštějte, dokud neuvidíte obrazovku s výběrem jazyka. Až v Apple diagnostice vyberete svůj jazyk, zobrazí se ukazatel průběhu značící, jak kontrola Macu postupuje:
 5. Kontrola potrvá 2–3 minuty. Pokud Apple diagnostika najde jakékoli problémy, navrhne možná řešení a zobrazí vám referenční kódy. Než budete pokračovat, tyto referenční kódy si poznamenejte.
 6. Na výběr pak máte tyto možnosti:
  • Test můžete zopakovat kliknutím na Spustit test znova nebo stisknutím kláves Command (⌘)-R.
  • Další informace včetně podrobností o možnostech servisu a podpory zobrazíte kliknutím na Začínáme nebo stisknutím Command-G.
  • Kliknutím na Restartovat nebo stisknutím klávesy R můžete Mac restartovat.
  • Vypnete ho kliknutím na Vypnout nebo stisknutím klávesy S.

Když zvolíte zobrazení dalších informací, Mac se spustí v režimu zotavení macOS a otevře webovou stránku, na které vyberte svou zemi nebo oblast. Kliknutím na Agree to send (Souhlasím s odesláním) pošlete své sériové číslo a referenční kódy společnosti Apple. Pak postupujte podle pokynů pro servis a podporu uvedených na obrazovce. Až skončíte, můžete v nabídce Apple vybrat volbu Restartovat nebo Vypnout.

Tento krok vyžaduje připojení k internetu. Pokud nejste připojení, zobrazí se stránka s pokyny pro připojení.


Další informace

Co když při spouštění držíte klávesu D, ale Apple diagnostika se neotvírá:

 • Pokud používáte heslo firmwaru, vypněte ho. Až s Apple diagnostikou skončíte, můžete heslo zase zapnout.
 • Když při spouštění podržíte klávesy Alt-D, spustí se Apple diagnostika z internetu.
Datum zveřejnění: