Posílání skupinových zpráv na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Ve Zprávách můžete posílat zprávy skupinám příjemců. Každou skupinu si můžete pojmenovat, přidávat do ní lidi, zase je odebírat, ztlumit oznámení nebo ze skupiny odejít.

Začínáme

Typy skupinových zpráv

Můžete se setkat se třemi typy skupinových zpráv: skupinové iMessage, skupinové MMS a skupinové SMS. Aplikace Zprávy automaticky vybírá typ odesílané skupinové zprávy na základě nastavení, připojení k síti a mobilního tarifu na vaší straně a na straně příjemce. Příklad:

 • Pokud vy a váš příjemce používáte zařízení Apple a zprávy iMessage jsou zapnuté, pak se skupinová zpráva pošle jako iMessage.
 • Pokud pošlete skupinovou zprávu lidem, kteří nepoužívají zprávy iMessage, pak se zpráva pošle jako MMS nebo SMS.

skupinové iMessage

Skupinové iMessage

Tyto zprávy se zobrazují v modrých textových bublinách, místo mobilního operátora jejich přenos zprostředkovává Apple a jsou šifrované po celou dobu přenosu. Ve skupinové iMessage každý může:

 • Posílat a přijímat fotky, videa a zprávy se zvukem
 • Vidět všechny odpovědi ve skupině
 • Posílat a přijímat efekty zpráv, jako jsou například skici, animace, efekty bublin a jiné
 • Sdílet svou polohu se skupinou
 • Pojmenovat skupinu, přidávat nebo odebírat lidi ze skupiny, ztlumit oznámení nebo skupinu opustit

skupinové MMS

Skupinové MMS

Tyto zprávy se zobrazují v zelených textových bublinách a jejich přenos zprostředkovává operátor, nikoli Apple. Ve skupinové MMS můžou všichni:

 • Posílat a přijímat fotky a videa
 • Vidět všechny odpovědi ve skupině
 • Vypnout oznámení

Skupinové SMS

Tyto zprávy se taky zobrazují v zelených textových bublinách a procházejí přes operátora. Skupinové SMS nepodporují připojování multimédií, například fotek nebo videí. Všechny odpovědi ve skupinové SMS se posílají jako samostatné textové zprávy a příjemci nemohu vidět jiné odpovědi ve skupině.

odeslání skupinové zprávy

Odeslání skupinové zprávy

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu rozepište novou zprávu.
 2. Zadejte jména příjemců nebo klepnutím na přidat kontakt přidejte požadované kontakty.
 3. Napište zprávu a klepněte na Odeslat ikona Odeslat.

Chcete-li na iPhonu poslat skupinovou MMS, podívejte se, zda máte MMS zprávy zapnuté. Přejděte do Nastavení > Zprávy a klepněte na Zprávy MMS.

Pokud nevidíte volbu pro zapnutí MMS nebo skupinových zpráv, kontaktujte svého operátora a zeptejte se, jestli váš tarif podporuje skupinové posílání MMS.

Ve skupinových zprávách neuvidíte, jestli jsou zprávy přečtené.

tapback

Reakce na skupinovou zprávu iMessage pomocí Tapbacku

Tapback umožňuje rychle odpovídat na zprávy výmluvnými obrázky, například palcem nahoru nebo srdíčkem. Odpověď pomocí Tapbacku:

 1. Otevřete Zprávy a klepněte na skupinovou konverzaci.
 2. Dvakrát klepněte na bublinu zprávy nebo na fotku.
 3. Na zprávu můžete odpovědět klepnutím na jednu ze šesti možných odpovědí, které se zobrazí.

Pokud chcete vidět, kdo Tapback poslal, klepněte na něj.

pojmenování skupinové konverzace

Pojmenování skupinové konverzace

Máte více skupinových konverzací iMessage? Pojmenujte své skupinové konverzace iMessage, abyste je mohli snadněji najít. Skupinu pojmenujete takto:

 1. Klepněte na skupinovou konverzaci a pak do její horní části.
 2. Klepněte na ikonu Informace.
 3. Klepněte na Zadat název skupiny.
 4. Zadejte název a pak klepněte na Hotovo.

Pojmenovat můžete jen skupinové konverzace iMessages, ne skupinové MMS.

Přidání nebo odebrání účastníka skupinové konverzace

Každý účastník skupiny iMessage může do konverzace někoho přidat nebo z ní někoho odebrat. Odebírat účastníky ze skupiny iMessage je ale možné jen v případě, že v ní alespoň tři lidé zůstanou. Ze skupinových MMS nebo SMS zpráv se nedají odebírat účastníci.

Přidání osoby

přidání osoby

 1. Klepněte na skupinovou konverzaci, ke které chcete někoho přidat.
 2. Klepněte do horní části skupinové konverzace.
 3. Klepněte na ikonu Informace a pak na Přidat kontakt.
 4. Zadejte kontaktní údaje člověka, kterého chcete přidat. Potom klepněte na Hotovo.

Odebrání osoby

odebrání osoby

 1. Klepněte na skupinovou konverzaci, ze které chcete někoho odebrat.
 2. Klepněte do horní části skupinové konverzace.
 3. Klepněte na ikonu Informace a pak přejeďte prstem doleva přes jméno osoby, kterou chcete odebrat.
 4. Klepněte na Smazat a potom na Hotovo.
   

Datum zveřejnění: