iPhoto, Aperture: Definice související s velikostí obrázků

Tento článek obsahuje informace související s velikostí obrázků a vysvětluje terminologii používanou při jejím popisování. 

Pixel
Pixel je nejmenší položka displeje, snímače fotoaparátu nebo obrázku se samostatnou barevnou hodnotou. Obrázky jsou tvořeny pixely (taky označované jako „px“).

Snímač fotoaparátu se obvykle označuje celkovým počtem pixelů. Pokud je snímač 4000 pixelů široký a 3000 pixelů vysoký, obsahuje 12 000 000 pixelů. Je to tedy 12megapixelový snímač. Moderní počítačové monitory mají pevné vodorovné a svislé rozměry v pixelech. Různé velikosti monitorů můžou mít stejné rozměry v pixelech, ale různá rozlišení (viz část Rozlišení níže).

 

Rozlišení
Rozlišení je počet pixelů na délkovou jednotku a obvykle se udává v jednotkách PPI (Pixels Per Inch – počet pixelů na palec) nebo DPI (Dots Per Inch – počet bodů na palec).

  • Správné vyjádření rozlišení displeje nebo obrázku je PPI. Například monitor s rozměry 1920 x 1080 pixelů s displejem širokým 30 palců bude mít vodorovné rozlišení 64 PPI (1920 pixelů / 30 palců = 64 PPI). Svislé rozlišení má obvykle stejnou hodnotu, takže pixely jsou čtvercové a obrázky nejsou zdeformované.
  • DPI je termín využívaný v souvislosti s tiskovými technologiemi a představuje tiskové body tvořící tečky v rastrové mřížce. Když je obrázek vytištěn v dostatečném rozlišení, nejsou jednotlivé tečky rozpoznatelné a spojují se do hladkých přechodů. Některé tiskárny tyto přechody simulují pomocí rastrové mřížky: 

 

Převzorkování
Když si na monitoru prohlížíte nějaký obrázek, můžou jednotlivé pixely obrázku odpovídat pixelům na monitoru, nebo obrázek můžete zvětšit či zmenšit, čímž se pixely v obrázku přepočítají. Velikost pixelů na monitoru totiž nejde měnit. To může být zcela jednoduché a při zvětšování obrázku stačí stávající počet pixelů zvýšit prostým násobením, nebo jde použít inteligentnější metodu a pomocí speciálního algoritmu pixely interpolovat. Zmenšení obrázku se provádí podobnými metodami.

Poznámka: Opakované převzorkování obrázku může vést ke ztrátě kvality. Pokud chcete dosáhnout nejlepších výsledků, vezměte původní obrázek a rovnou ho zvětšete nebo zmenšete na výstupní rozměr (vyhněte se například zmenšování už zvětšeného obrázku).

 

Velikost obrázku
Pokud je velikost obrázku vyjádřená v pixelech, aniž by bylo uvedeno rozlišení, je skutečná velikost obrázku, která bude zobrazena, neznámá. Pokud chcete získat velikost v palcích, vydělte velikost v pixelech rozlišením v PPI.

Příklad: Pokud má obrázek velikosti 4000 x 3000 pixelů rozlišení 300 dpi, vytiskne se jako fotka o rozměrech 13,33 x 10 palců. Při 150 dpi se obrázek vytiskne jako fotka o rozměrech 26,67 x 20 palců.

Pokud obrázek chcete vytisknout v určitém rozměru, můžete buď nechat software, aby změnil rozlišení, a ovladač tiskárny, aby obrázek převzorkoval pro tiskový výstup, nebo můžete obrázek ručně převzorkovat na správné rozlišení, což znamená změnu velikosti pixelů v obrázku. Ve většině případů budou mít obě tyto možnosti stejný efekt.

Datum zveřejnění: