Uschovejte si po nákupu zařízení Apple doklad o koupi

Blahopřejeme vám k pořízení nového zařízení Apple. Víme, že o svůj nový produkt chcete řádně pečovat, a proto vám doporučujeme, abyste si doklad o koupi a další důležité dokumenty uschovali na bezpečném místě.

Pokud někdy budete potřebovat aktualizovat záznamy svého zařízení, budeme chtít vidět kopii původního dokladu o koupi. Pokud navíc využíváte program AppleCare, měli byste si taky uschovat Doklad o záručním krytí.

Všechny dokumenty musí být vystavené autorizovaným prodejcem produktů Apple a musí splňovat tato kritéria:

 • Čitelný doklad o koupi
 • Doklad o koupi musí obsahovat:
  • srozumitelný popis vašeho zařízení,
  • datum zakoupení zařízení,
  • číslo faktury nebo dokladu o koupi,
  • cenu zařízení,
  • kontaktní údaje prodejce. Upřednostňujeme, když je taky uvedeno razítko nebo logo prodejce, 
  • sériové číslo zařízení, pokud prodejce na svých prodejních dokladech běžně uvádí sériová čísla.
Datum zveřejnění: