Informace o záručním krytí podpory a možnostech servisu

Pokud chcete aktualizovat informace, které máme evidované o vašem nákupu nebo smlouvě, rádi vám pomůžeme.

Podrobnosti o poskytovaných informacích

Když se seznámíte s omezeními systému záručního krytí Apple (dále jen „Systém“), můžete předejít nedorozuměním. Informace uchovávané v rámci Systému slouží k tomu, aby zákazníci mohli zjistit, zda se na jejich produkt vztahuje omezená záruka Apple nebo rozšířená servisní smlouva Apple, jako je například program AppleCare Protection Plan a AppleCare+.

U zákazníků, jejichž produkty jsou v zemi, oblasti nebo státě nákupu chráněny zákony na ochranu spotřebitele nebo jinou legislativou, se může stát, že možnosti záručního krytí popsané v Systému nebudou vystihovat všechna jejich práva a nároky vyplývající z těchto zákonů na ochranu spotřebitele nebo jiné legislativy. Patří sem například práva zákazníků v Kalifornii a jiných jurisdikcích na to, aby byla záruční lhůta prodloužena o tolik úplných dnů, kolik jich produkt strávil mimo držení zákazníka kvůli servisním opravám. Aby mohla společnost Apple spočítat, o kolik dní má být záruční lhůta prodloužena, může od zákazníků požadovat poskytnutí původního dokladu o koupi a dokumentace ze servisu. Je také důležité vědět, že informace uvedené v Systému nezohledňují případné jiné programy, které mohou záruku Apple prodlužovat, jako například ty, které jsou popsané na stránce Programy prodloužení výměny a servisního krytí.

Informace o servisním krytí uvedené v Systému vycházejí z informací o datu zakoupení, které má společnost Apple k dispozici. V závislosti na tom, kdy a zda vůbec jste si svůj produkt zaregistrovali, nebo na tom, zda jste ho koupili v Apple Storu, nebo od autorizovaného prodejce Apple, může být uvedené datum nákupu nesprávné. Pokud se domníváte, že uvedené informace jsou nepřesné, kontaktujte společnost Apple pomocí příslušného odkazu na této stránce a informace aktualizujte. Záznamy v rámci Systému nemusejí odrážet informace a změny záručního krytí zadané teprve nedávno. Zákazníci nesmí Systém používat k žádným nezákonným či zakázaným účelům ani k domlouvání nezákonné činnosti či jakékoli jiné činnosti, která narušuje práva společnosti Apple či dalších stran.

Zákony na ochranu spotřebitele

Výhody roční omezené záruky Apple1 a programů AppleCare Protection Plan a AppleCare+ se poskytují nad rámec zákona na ochranu spotřebitele. Pro podrobnosti klikněte sem.

Pokud se domníváte, že můžete uplatnit nároky vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitele, kontaktujte nás.

Schovejte si doklad o koupi i doklad o záručním krytí

Doklady o koupi a případný doklad o záručním krytí AppleCare uchovávejte na bezpečném místě. Může se stát, že o ně budete požádáni, pokud se vyskytnou nejasnosti ohledně toho, zda se na váš produkt vztahuje servisní krytí vyplývající ze záruky nebo ze smlouvy AppleCare. Budete-li žádat o servis, společnost Apple vás může požádat o poskytnutí původního dokladu o koupi, aby si ověřila, že se na váš produkt skutečně vztahuje záruka – a to i v případě, že jste si produkt zaregistrovali. Záruka platí bez ohledu na to, zda se zaregistrujete, nebo ne.

Aktualizace záznamů společnosti Apple

Pokud je uvedeno nesprávné datum vypršení záruky

Pokud je uvedeno nesprávné datum, kdy má pro vaše sériové číslo skončit platnost technické podpory po telefonu, omezené záruky nebo smlouvy AppleCare, kontaktujte nás. Abychom mohli aktualizovat datum nákupu produktu, budete muset poskytnout původní doklad o zakoupení. Jako platný doklad o zakoupení produktu se počítá stvrzenka s číslem stvrzenky, popisem produktu, datem zakoupení, cenou a informacemi o prodejci.

Chcete-li aktualizovat datum nákupu, pošlete společnosti Apple doklad o zakoupení produktu

Pokud není uvedena vaše smlouva AppleCare

Pokud jste si koupili smlouvu AppleCare, například v rámci programu AppleCare Protection Plan, ale ta se mezi vašimi výsledky nezobrazuje, nejspíš ji budete muset zaregistrovat.

Registrace smlouvy AppleCare

Další informace o krytí vztahujícím se na váš produkt Apple

Některé programy AppleCare nejsou dostupné ve všech zemích nebo oblastech.

Informace o možnostech servisu

Společnost Apple nabízí různé možnosti servisu, například osobní zanesení do servisu, poslání poštou nebo objednání dílů pro vlastní opravu doma. Jejich dostupnost závisí na konkrétním produktu a zemi nebo oblasti, ve které o servis žádáte.

  • Můžete se podívat přímo na stránku ověření záručního krytí. Jednoduše zadejte své sériové číslo a zobrazí se dostupné možnosti servisu.
  • Případně můžete navštívit online podporu Apple a podívat se na další informace o vašem produktu. Najdete tu uživatelské příručky, soubory ke stažení, rady pro řešení problémů a další informace.

1. V Turecku se na vaše zařízení vztahuje dvouletá omezená záruka Apple.

Datum zveřejnění: