Volba pokročilých nastavení sítě v Průvodci nastavením iOS

Přečtěte si, jak používat Průvodce nastavením iOS k nastavení serverů proxy a dalších pokročilých voleb konfigurace sítě v podnikovém prostředí.

Pokud jste podnikový správce systému, doporučte uživatelům, aby si pokročilou síťovou konfiguraci v nových zařízeních nastavili pomocí Průvodce nastavením iOS.

  1. Na uvítací obrazovce stiskněte tlačítko plochy nebo přejeďte nahoru.
  2. Na obrazovce Vyberte Wi-Fi síť stiskněte tlačítko plochy nebo podržte na 2 sekundy boční tlačítko.
  3. Klepněte na volbu Další nastavení Wi-Fi.
  4. Vedle názvu sítě klepněte na tlačítko informací.

Z této obrazovky můžete upravit následující nastavení:

  • Nastavit HTTP proxy
  • Definovat statická nastavení sítě
  • Obnovit nastavení z DHCP serveru
  • Zapnout BootP
  • Nakonfigurovat DNS
Datum zveřejnění: