Základna AirPort: Chyba tunelu IPv6 po instalaci firmwaru 7.6.3 v režimu router/NAT

Informace o chybě Nastavení AirPortu: Chyba tunelu IPv6.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Důležité: Podle těchto pokynů postupujte pouze v případě, že vaše základna AirPort pracuje v režimu DHCP a NAT. Tyto kroky neprovádějte, pracuje-li vaše základna AirPort v režimu mostu. Vyberte kartu Síť a zkontrolujte nastavení režimu Směrovač vaší základny AirPort. Režim Směrovač je první nastavení.

Firmware AirPortu 7.6.3 vyžaduje, aby všechna pole pro manuální režim tunelu IPv6 byla zcela vyplněná a obsahovala platné položky (Poznámka: To neplatí pro automatický režim tunelu IPv6). Pokud jste tento režim používali s firmwarem starším než 7.6.3 a nastavení pro manuální režim tunelu IPv6 nebylo úplné nebo chybělo, bude základna žlutě blikat a Nastavení AirPortu upozorní na chybu tunelu IPv6.

Když chybu v místní nabídce Nastavení AirPortu vyberete, zobrazí se tento text: „Vyskytla se chyba koncového bodu IPv6 tunelu. Počkejte, až bude služba obnovena, a zkuste to znovu. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte poskytovatele služby.“

 

 

Řešení chyby tunelu IPv6 po upgradu na firmware 7.6.3 v režimu směrovače/NAT

  1. Zjistěte od svého poskytovatele služeb IPv6 správná nastavení.
  2. Zadejte do příslušných polí IPv6 adresu WAN, výchozí IPv6 cestu, vzdálenou IPv4 adresu, delegovanou předponu IPv6 a IPv6 adresu LAN. Podívejte se níže na příklad nastavení.

 
Poznámka: Všechna modře zvýrazněná pole musí být kompletně vyplněná platnými položkami.

Kompletní postup ruční konfigurace režimu tunelu IPv6

  1. Zjistěte od svého poskytovatele služeb IPv6 správná nastavení.
  2. Otevřete Nastavení AirPortu a vyberte zařízení, které chcete nastavit. Pokud je třeba, zadejte heslo.
  3. Klikněte na Internet a potom na Volby Internetu.
  4. V místní nabídce Konfigurovat IPv6 zvolte možnost Ručně.
  5. V místní nabídce Režim IPv6 zvolte možnost Tunel.
  6. Zadejte IPv6 adresu WAN, výchozí cestu a další informace, které jste dostali od poskytovatele služeb. Všechna pole musí být správně vyplněná.

 

Datum zveřejnění: