Změna Apple ID

Následujícím postupem můžete změnit e-mailovou adresu nebo telefonní číslo,* které používáte jako své Apple ID.

Co udělat před změnou Apple ID

Odhlaste se od všech služeb a zařízení Apple, které používají vaše Apple ID. Pokud si Apple ID chcete změnit na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, zůstaňte svým Apple ID přihlášení jenom na tomto zařízení.

Pokud jako Apple ID používáte jiný typ e-mailové adresy

Pokud jako Apple ID používáte e-mailovou adresu od jiného poskytovatele, můžete si i jako nové Apple ID nastavit e-mailovou adresu od jiného poskytovatele. Anebo můžete používat e-mailovou adresu končící na @icloud.com, @me.com nebo @mac.com, kterou už máte u svého účtu nastavenou jako přihlašovací alias nebo alternativní Apple ID. Pokud se na tyto adresy chcete podívat, přihlaste se na stránku svého účtu Apple ID. Kliknutím na Upravit v části Účet si zobrazte seznam K zastižení na. Vedle přihlašovacích aliasů se v tomto seznamu ukazuje ikona . Když na ní podržíte kurzor myši, zobrazí se zpráva: „Toto je alias vaší e-mailové adresy Apple ID.“

Pokud používáte e-mailovou adresu @icloud.com

Když si zapnete e-mail na iCloudu a vyberete si e-mailovou adresu @icloud.com, přiřadí se váš nový e-mail končící na @icloud.com k vašemu Apple ID jako přihlašovací alias. Jestli se chcete podívat, které e-mailové adresy máte u svého Apple ID jako přihlašovací aliasy, přihlaste se na stránku svého účtu Apple ID a v části Účet klikněte na Upravit. Podržte ukazatel na ikoně otazníku  vedle e-mailové adresy. Když se zobrazí zpráva „Toto je alias vaší e-mailové adresy Apple ID“, měl by tento e-mail jít použít.

Pokud jako Apple ID používáte telefonní číslo

Jestli jste si Apple ID vytvořili v iOS 11 nebo novějším tak, že vaším uživatelským jménem je vaše telefonní číslo, můžete ho změnit na jiné telefonní číslo.

Jak změnit Apple ID končící na @icloud.com, @me.com nebo @mac.com

Jestli jako Apple ID používáte e-mailovou adresu končící na @icloud.com, @mac.com nebo @me.com, nemůžete ho změnit na adresu od jiného poskytovatele. Můžete ho ale změnit na jiný alias vašeho Apple ID. Například pokud máte Apple ID j.seminko@icloud.com a zároveň máte mezi aliasy nastavenou adresu j.seminko@me.com, můžete si Apple ID změnit na j.seminko@me.com. Při změně e-mailové adresy se změní i Apple ID, které se ostatním zobrazuje, když s vámi něco sdílejí.

Jestli se chcete podívat, které e-mailové adresy můžete použít jako přihlašovací jméno svého Apple ID, přihlaste se na stránku svého účtu Apple ID a v části Účet klikněte na Upravit. Uvidíte tu část „K zastižení na“ a přihlašovací alias s ikonou otazníku . Když nad ikonou podržíte ukazatel, zobrazí se zpráva „Toto je alias vaší e-mailové adresy Apple ID“.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch s iOS 10.3 nebo novějším

  1. Přejděte do Nastavení, klepněte na [vaše jméno] a zvolte Jméno, telefonní čísla, e-mail.
  2. Vedle části „K zastižení“ klepněte na Upravit a potom smažte své stávající Apple ID.
  3. Klepněte na Pokračovat. Zadejte Apple ID, které chcete používat.
  4. Klepněte na Další.

Na stránce účtu Apple ID

  1. Přejděte na web appleid.apple.com a přihlaste se.
  2. V části Účet klikněte na Upravit.
  3. Pod svým Apple ID klikněte na Změnit Apple ID. Pokud se Apple ID pokusíte změnit na e-mailovou adresu @icloud.com vytvořenou v posledních 30 dnech, možná budete vyzváni, abyste to zkusili později.
  4. Zadejte Apple ID, které chcete používat.
  5. Klikněte na Pokračovat.

Když zadáte e-mailovou adresu, která už je vaším aliasem nebo alternativním Apple ID a končí na @icloud.com, @me.com nebo @mac.com, zobrazí se výzva k potvrzení. Pokud si Apple ID změníte na e-mail končící na @icloud.com, @me.com nebo @mac.com, už ho pak nebudete moct změnit na e-mail jiného poskytovatele. Z e-mailové adresy jiného poskytovatele, kterou jste předtím používali jako své Apple ID, se stane další adresa přidružená k vašemu Apple ID.

Ověření nového e-mailu

Když si Apple ID změníte na e-mailovou adresu jiného poskytovatele, budete ji muset ověřit.**

Až zadáte e-mailovou adresu, kterou chcete používat jako Apple ID, pošleme vám na ni ověřovací kód. Ověřovací kód z e-mailu zadejte do příslušných polí. Potom už své nové Apple ID můžete používat. Přečtěte si, co dělat, když vám e-mail nepřijde.

**Pokud jako Apple ID používáte e-mailovou adresu od jiného poskytovatele, můžete si Apple ID změnit na jinou e-mailovou adresu od jiného poskytovatele. Anebo si můžete Apple ID změnit na některý z existujících přihlašovacích aliasů.

Znova se přihlaste

Svým novým Apple ID se teď přihlaste zpátky ke všem službám Apple.

Po změně Apple ID musíte ve všech službách Apple používat nové přihlašovací údaje.

Potřebujete pomoct?

Jestli potřebujete poradit se změnou Apple ID nebo přihlášením ke správnému účtu, zkuste tento postup.

Když vám Apple ID nejde změnit

Apple ID si můžete změnit na libovolnou jinou e-mailovou adresu,* která vám patří a není už přidružená k jinému Apple ID. Pokud vaše e-mailová adresa končí na @icloud.com, @me.com nebo @mac.com, nemůžete si jako Apple ID nastavit adresu jiného poskytovatele. Taky na stránce svého účtu neuvidíte možnost Změnit Apple ID a na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch s iOS 10.3 nebo novějším se vám nebude zobrazovat možnost smazání e-mailové adresy.

Když se chcete přihlásit jiným Apple ID

Pokud chcete změnit Apple ID, které používáte na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, ale nechcete změnit e-mailovou adresu, kterou používáte jako Apple ID, následujícím postupem se odhlaste a znova přihlaste jiným Apple ID.

Když při vytváření Apple ID špatně zadáte svou e-mailovou adresu

Pokud si Apple ID změníte na e-mailovou adresu, kterou nemůžete ověřit, přihlaste se na stránku svého účtu Apple ID tou e-mailovou adresou, se kterou jste své Apple ID původně vytvořili. Pak si Apple ID budete moct změnit na správnou e-mailovou adresu.

* V některých zemích a oblastech můžete jako své Apple ID používat telefonní číslo. Pokud už máte Apple ID ve formátu e-mailové adresy, nejspíš vám nepůjde změnit na telefonní číslo.

Datum zveřejnění: