OS X Server (Mountain Lion): Vytváření obrazů disku pro NetInstall, NetRestore a NetBoot

OS X můžete instalovat po síti ze služby NetInstall v OS X Serveru, konkrétně z obrazů disku NetInstall nebo NetRestore. Po síti můžete také spustit klientské systémy, a to ze standardní instalace OS X z obrazů disku NetBoot.

Naučte se vytvářet obrazy disku, které podporují hardware používaný klientskými systémy.

Macy jsou dodávány s určitou verzí OS X. Ke zjištění verze a sestavy operačního systému použijte návod, který najdete v tomto článku.

Pokud je verze a sestava vašeho Macu novější než verze a sestava operačního systému dostupného v Mac App Storu, musíte k vytvoření obrazu disku konkrétního kusu hardwaru použít specifickou sestavu dodanou s Macem. Použijte tento postup:

  1. Volitelné: Spusťte klientský systém v režimu zotavení OS X z internetu a obnovte operační systém.
  2. Volitelné: Po obnovení softwaru klientského systému můžete vytvořit uživatelské účty, nainstalovat další software a změnit další potřebné věci v konfiguraci svého obrazu disku.
  3. Připojte klientský systém k systému správce pomocí diskového režimu.
  4. V systému správce otevřete nástroj System Image Utility, který je ve složce /Systém/Knihovna/CoreServices.
  5. Jednotka klientského systému se v nástroji System Image Utility zobrazí jako zdroj, abyste ji mohli použít k vytvoření obrazu disku NetRestore nebo NetBoot. Vyberte ji a pokračujte v přípravě obrazu disku.

Pokud byl váš Mac dodaný s verzí a sestavou, která je starší než verze a sestava operačního systému dostupného v Mac App Storu, můžete k vytvoření funkčního obrazu disku použít verzi z Mac App Storu. Tady je postup:

  1. Ověřte, že klientský systém splňuje požadavky verze OS X, kterou budete stahovat z Mac App Storu.
  2. V systému správce se přihlaste do Mac App Storu a stáhněte si nejnovější dostupnou verzi OS X.
  3. Otevřete nástroj System Image Utility, který je ve složce /Systém/Knihovna/CoreServices.
  4. Stažená verze OS X se v nástroji System Image Utility zobrazí jako zdroj. Můžete ji použít k vytvoření obrazu disku NetInstall, NetRestore nebo NetBoot. Vyberte ji a pokračujte v přípravě obrazu disku.

Příklad

V následujícím příkladu byl OS X stažen z Mac App Storu do systému správce. Mac mini (konec roku 2012), na kterém běží specifická dodaná sestava, byl připojen v diskovém režimu. Když v systému správce otevřete nástroj System Image Utility, zobrazí se aplikace Instalace OS X Mountain Lion a disk Macu mini jako zdroje, které můžete použít k vytvoření obrazů disku. Všimněte si, že verze OS X nainstalovaná aplikací Instalace OS X Mountain Lion je 10.8.2 a sestava je 12C60:

Verze OS X na disku Macu mini je také 10.8.2, ale sestava je 12C2034:

Verze 12C2034 je novější než 12C60. Proto je potřeba k vytvoření obrazu disku pro další systémy Mac mini (konec roku 2012) dodávané se sestavou 12C2034 použít připojenou jednotku, a nikoli aplikaci Instalace OS X Mountain Lion. Pokud by v Mac App Storu byla dostupná novější sestava než 12C2034, mohli byste jako zdroj k vytvoření obrazů disku pro systémy dodávané se sestavou 12C2034 použít aplikaci Instalace OS X Mountain Lion.

Další informace

V nástroji System Image Utility použijte jako zdroj obrazu disku buď disk s instalací OS X, nebo verzi OS X staženou z Mac App Storu. Poznámka: K instalaci OS X ani k vytvoření obrazu disku byste neměli používat přímo soubor InstallESD.dmg, protože by to mohlo mít nečekané následky.

Datum zveřejnění: