Informace o aktualizaci OS X Serveru 2.2.1

Tento článek uvádí informace o aktualizaci OS X Serveru 2.2.1.

Tento software aktualizuje OS X Server 2.0 verze 2.1, 2.1.1 nebo 2.2 na verzi 2.2.1. Doporučuje se pro všechny uživatele OS X Serveru. Podrobné informace o bezpečnostním obsahu této aktualizace najdete v tomto článku: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=cs_CZ.

Instalace

OS X Server 2.2.1 si můžete stáhnout z Mac App Storu. Zobrazí se na panelu Updates (Aktualizace), jestliže máte nainstalovaný OS X Server (Mountain Lion) 2.0, 2.1, 2.1.1 nebo 2.2. Aktualizaci nainstalujte kliknutím na tlačítko Aktualizovat.

V průběhu instalace se může zobrazit zpráva „Zjištěno nahrazení serverové aplikace“. Jde o běžnou součást procesu aktualizace. Všechna nastavení a data serveru zůstanou i po aktualizaci zachována.

Po dokončení instalace otevřete aplikaci Server a dokončete nastavení dříve nakonfigurovaných služeb.

Co je obsahem aktualizace?

Mezi vylepšení obsažená v této aktualizaci patří:

Služba Caching

 • Uvádí novou službu Caching, která urychluje stahování softwaru distribuovaného společností Apple prostřednictvím Mac App Storu. Ukládá do mezipaměti jak aktualizace softwaru, tak aplikace zakoupené z Mac App Storu. Další informace o službě Caching získáte, když zvolíte možnost Server Help (Nápověda pro Server) v nabídce Help.
 • Přidává klíč ListenRangesOnly, který umožňuje administrátorům serveru omezit obsluhované rozsahy síťových IP adres.
 • Podpora ukládání aplikací a knih zakoupených prostřednictvím iTunes nebo iTunes pro Windows 11.0.2 nebo novějších do mezipaměti.

Aplikace Server

 • Obsahuje rozhraní centralizované správy certifikátů.
 • Řeší problémy s nastavením související s chybou SSL.
 • Obsahuje další opravy pro upgradování z Lion Serveru.
 • Řeší problém způsobující nefunkčnost pokusu o změnu serveru blacklistu používaného službou Mail.
 • Obsahuje obecná vylepšení.

Adaptivní firewall

 • Řeší problém způsobující vyvolání výjimky při použití nástroje hb_summary.

Služba Calendar

 • Řeší problém, který způsobuje odesílání pozvánek Kalendáře vždy v angličtině.
 • Obsahuje obecná vylepšení.

Služba Mail

 • Řeší problém, který způsobuje, že programy freshclam a clamav neposkytují protokoly o upgradovaných systémech.
 • Opravuje problém, který byl příčinou nerespektování pevného limitu kvóty.
 • Řeší problém způsobující, že se při upgradu z předchozí verze OS X Serveru neuchovala některá nastavení.

Služba Contacts

 • Opravuje problém, který byl za určitých podmínek příčinou nespuštění služby při použití jiného než výchozího umístění úložiště dat.
 • Přidává možnost vyhledávat záznamy obsahující znaky neanglické abecedy.

Služba Messages

 • Řeší problém, který byl za určitých podmínek příčinou nespuštění služby při použití jiného než výchozího umístění úložiště dat.

Profile Manager

 • Přidává do Profile Manageru možnost používat skupiny Active Directory.
 • Přidává možnost mazat aplikace nahrané do Profile Manageru.
 • Obsahuje vylepšení výkonu a další obecná vylepšení.

Time Machine

 • Umožňuje monitorovat, které počítače jste zálohovali, kdy jste je zálohovali, a velikost zálohy.

Další informace

Po aktualizaci z předchozí verze OS X Serveru konfigurovaného pro použití služby DHCP se může stát, že se služba DHCP automaticky nespustí. Pokud se to stane, otevřete aplikaci Server a spusťte službu ručně.

Verze 2.2 a 2.2.1 OS X Serveru standardně uchovávají data systému Postgres potřebné pro funkci služeb ve svém vlastním umístění („/Library/Server/PostgreSQL For Server Services/Data“). Jestliže přecházíte z předchozí verze OS X Serveru na verzi 2.2 nebo 2.2.1, data systému Postgres se přenesou z /Library/Server/PostgreSQL/Data do „/Library/Server/PostgreSQL For Server Services/Data“. Libovolný vlastní obsah, který jste případně vytvořili ve složce /Library/Server/PostgreSQL/Data, zde zůstane i po upgradování na OS X Server 2.2 nebo 2.2.1. Chcete-li získat k těmto datům přístup nebo pokud instalujete OS X Server 2.2 nebo 2.2.1 poprvé a chcete vytvořit nová data systému Postgres, bude pravděpodobně vhodné spustit službu pomocí tohoto příkazu:

sudo serveradmin start postgres

Tím se spustí proces systému Postgres nezávislý na procesu, který využívají služby. Tento proces pak lze použít pro obsluhu vašeho vlastního obsahu.

Datum zveřejnění: