GarageBand pro iOS 1.3: Červený stavový řádek na ploše

Po návratu z GarageBandu pro iOS na plochu může stavový řádek zůstat krátce červený, než se GarageBand vypne. Pokud je stavový řádek stále červený, běží aplikace na pozadí. Funkci běhu na pozadí vypnete takhle.

 

Červený stavový řádek naznačuje, že GarageBand běží na pozadí. Odstranění červeného stavového řádku:

  1. V GarageBandu klepněte na tlačítko Nastavení skladby (iPad)  nebo Nastavení (iPhone/iPod touch)  
  2. Volbou „Spustit na pozadí“ povolte nebo zakažte běh GarageBandu na pozadí.

 

Datum zveřejnění: