iOS 6: Vysvětlení polohových služeb

Seznamte se s různými polohovými službami, jejichž pomocí může iPhone, iPad nebo iPod touch se systémem iOS 6 nebo novějším určit vaši polohu.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Aplikacím a webům, které závisí na poloze (včetně Map, Fotoaparátu, Safari a dalších aplikací společnosti Apple a jiných vývojářů), umožňují polohové služby pomocí informací z mobilní sítě, Wi-Fi1 a systému GPS (Global Positioning System)2 určovat vaši přibližnou pozici.

Pomocí údajů o vaší poloze může některá aplikace například vyhledat kavárny nebo kina poblíž a vaše zařízení může na základě vaší aktuální polohy automaticky nastavit časové pásmo. Na svém zařízení musíte polohové služby nejprve zapnout a každé aplikaci nebo webu, který žádá o použití údajů o vaší poloze, musíte udělit povolení.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů mohou být informace o poloze vašeho iPhonu použity při nouzových hovorech na podporu činnosti záchranných složek bez ohledu na to, zda jsou polohové služby povoleny.

Přesnost určení polohy

V závislosti na vašem zařízení a dostupných službách používají polohové služby k určení vaší polohy kombinaci mobilní sítě, Wi-Fi a GPS. Pokud se nenacházíte v místě s přímou viditelností satelitů GPS, vaše zařízení může polohu určit na základě tzv. crowdsourcovaných informací o sítích Wi-Fi3 a vysílačů mobilní sítě.

Aplikace, které zobrazují vaši polohu na obrazovce, například Mapy, označují vaši aktuální (přibližnou) polohu modrou značkou. Pokud vaši polohu nelze určit přesně, okolo značky se zobrazí modrý kruh. Velikost kruhu závisí na tom, jak přesně lze vaši polohu určit – čím menší je kruh, tím větší je přesnost.

Relativně malý kruh určující polohu

Poznámka: Když jsou polohové služby aktivní, na stavovém řádku se zobrazí fialová nebo bílá šipka.

Mapy, trasy a aplikace využívající polohu závisejí na datových službách. Tyto datové služby podléhají změnám a nemusí být k dispozici ve všech geografických oblastech, což může mít za následek nedostupnost, nepřesnost nebo neúplnost map, tras nebo informací založených na poloze. Srovnávejte informace podávané zařízením se svým okolím a v případě nesrovnalostí se držte dopravních značek.

Další informace

Zapnutí a vypnutí polohových služeb

Polohové služby můžete zapnout a vypnout v nabídce Nastavení > Soukromí > Polohové služby. Polohové služby můžete zapnout při nastavování zařízení nebo později pomocí nastavení Polohové služby. Pokud je nechcete využívat nebo pokud chcete šetřit výdrž baterie, můžete je vypnout. Přístup jednotlivých aplikací a systémových služeb k datům polohových služeb můžete ovládat individuálně.

Nastavení > Soukromí > Polohové služby

Zapnuté Polohové služby

Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby

Obrazovka Systémové služby v rámci Polohových služeb

Obnovení upozornění na využívání polohových služeb

Upozornění na využívání polohových služeb jsou žádosti různých aplikací (například Fotoaparátu, Kompasu, Map nebo aplikací třetích stran, které využívají informace o poloze) o použití polohových služeb. Aplikace vám toto upozornění zobrazí poprvé, kdy se pokusí získat přístup k datům polohových služeb. Klepnutím na OK dané aplikaci povolíte podle potřeby využívat polohové služby. Klepnutím na Zakázat zabráníte aplikaci v jakémkoli dalším přístupu k datům polohových služeb.

Aplikace Mapy chce použít vaši současnou polohu. Zakázat nebo OK.

Polohové služby můžete kdykoli vypnout.

 • Uděláte to klepnutím na Nastavení > Soukromí > Polohové služby. Následně buď přepínačem Polohové služby vypněte všechny polohové služby, nebo použijte přepínače pro jednotlivé aplikace nebo funkce zařízení, jež používají údaje o poloze.
 • Chcete-li vypnout polohové služby pro všechny webové stránky, vypněte polohové služby pro Safari.
 • Systémové služby zařízení, které využívají údaje o poloze, můžete vypnout klepnutím na Systémové služby a vypnutím přepínačů jednotlivých systémových služeb.

Pokud polohové služby vypnete, při příštím pokusu aplikace o jejich použití budete vyzváni, abyste je znovu zapnuli.

Zlepšení přesnosti GPS2, 3

Přesnost GPS se liší podle počtu viditelných satelitů GPS. Lokalizace všech viditelných satelitů může trvat několik minut, v jejichž průběhu se údaj o poloze postupně zpřesňuje. Ke zvýšení přesnosti GPS využijte tyto tipy:

 • Zkontrolujte v Nastaveních > Obecné > Datum a čas, zda je v zařízení správně nastaveno datum, čas a časové pásmo. Pokud je to možné, použijte volbu Nastavit automaticky.
  Důležité: Nesprávné nastavení v počítači se může při synchronizaci přenést i do zařízení. Ověřte datum, čas a časové pásmo všech počítačů, s nimiž zařízení synchronizujete.
 • Restartujte zařízení.
 • Přesvědčte se, že máte aktivní připojení k mobilní nebo Wi-Fi síti. Funkce A-GPS (Assisted GPS) v zařízení pak vyhledá viditelné satelity GPS rychleji. Prvotní informaci o poloze navíc zařízení získá pomocí Wi-Fi nebo mobilní sítě.
  Poznámka: Mikrobuňky (někdy také nazývané Femtocells) nejsou polohovými službami podporovány.
 • Zajistěte přímý výhled na horizont v několika směrech. Mějte na paměti, že zdi, střechy vozidel, vysoké budovy, hory a další překážky mohou viditelnost satelitů GPS blokovat. Když k tomu dojde, vaše zařízení k určení polohy automaticky použije Wi-Fi nebo mobilní síť, dokud nebudou satelity GPS znovu viditelné.

Polohové služby využívající tzv. crowdsourcovaná data o Wi-Fi a mobilních sítích

Pokud jsou polohové služby zapnuté, vaše zařízení bude pravidelně, v anonymní a šifrované podobě zasílat společnosti Apple informace o geografické poloze Wi-Fi hotspotů ve vaší blízkosti. Doplňuje tak tzv. crowdsourcovanou databázi Wi-Fi hotspotů a mobilních vysílačů, kterou Apple udržuje. Kromě toho když cestujete (například autem) a polohové služby jsou zapnuty, iOS zařízení s přijímačem GPS pravidelně posílá informace GPS o poloze a rychlosti pohybu v anonymní a šifrované podobě společnosti Apple. Ta je využívá k budování vlastní crowdsourcované databáze dopravních informací. Crowdsourcovaná data shromažďovaná společností Apple vás osobně neidentifikují.

Soukromí

Pokud povolíte aplikacím nebo webům třetích stran používat informace o vaší aktuální poloze, bude se s nimi nakládat podle jejich podmínek, zásad a postupů pro ochranu soukromí. Pokud chcete mít představu o tom, jak se s informacemi o vaší poloze a dalšími údaji bude nakládat, měli byste se seznámit s podmínkami, zásadami a postupy vydavatelů těchto aplikací a webů pro ochranu osobních údajů. Informace shromažďované společností Apple se řídí zásadami společnosti Apple o nakládání s osobními údaji.

Poznámky

 1. iOS zařízení bez mobilního připojení používají pro polohové služby jenom Wi-Fi (pokud jsou v dosahu Wi-Fi sítě). Některé aplikace třetích strach pro monitorování oblasti využívají Wi-Fi připojení. Když je zařízení zamčené kódem, může být tato funkce omezená nebo nepřesná.
 2. GPS je k dispozici na iPhonu a Wi-Fi + 3G modelech iPadu.
 3. iPad (modely s Wi-Fi + Cellular): Přejděte do Nastavení > Mobilní data a ověřte, zda je zapnutá volba Mobilní data, a to i v případě, že nemáte aktivovaný žádný mobilní datový tarif. Tímto způsobem může zařízení pomocí síťového času a informací o poloze provést přesnější kalibraci. V některých případech může být nutné vypnout PIN kód SIM karty.
 4. iOS zařízení prodávaná v kontinentální Číně můžou místo Wi-Fi používat pojem Bezdrátová síť LAN (WLAN). Některé modely iPhonu prodávané v kontinentální Číně WLAN nepodporují.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: