Psaní textu pomocí Diktování na Macu

Funkce Diktování převádí mluvené slovo na text.

Nastavení Diktování

Vyberte nabídku Apple () > Předvolby systému, klikněte na Klávesnice a potom na Diktování. Zapněte Diktování a určete u něj tato nastavení:

 • Vyberte, jestli chcete používat vylepšené diktování, které funguje, i když nejste připojení k internetu.
 • Vyberte svůj jazyk a dialekt. Některé jazyky, například angličtina, mají více dialektů.
 • Zvolte klávesovou zkratku, pomocí které chcete diktování spouštět. 
 • V rozbalovací nabídce pod ikonou mikrofonu vyberte upřednostňovaný mikrofon.


V macOS Sierra můžete požádat Siri, aby Diktování zapnula za vás. Například v angličtině řekněte „Turn on Dictation“ (Zapni Diktování). Siri není totéž co Diktování. Přesto ale můžete Siri požádat o napsání krátké zprávy, třeba e-mailu nebo SMS.

Používání Diktování

 1. Přejděte do dokumentu nebo jiného textového pole a umístěte ukazatel tam, kam chcete diktovaný text zadat.
 2. Stiskněte klávesovou zkratku pro spuštění diktování nebo zvolte Upravit > Spustit diktování. Výchozí zkratka je Fn Fn (dvakrát stiskněte klávesu Fn).

  Když Mac zrovna zachytává hlas, na levé nebo pravé straně stránky se zobrazuje ikona mikrofonu zarovnaná s ukazatelem. Jestli máte zapnuté pokročilé příkazy diktování, mikrofon se zobrazí v pravém spodním rohu obrazovky a vy ho budete moct přesunout jinam. Pokud vás Mac slyší, indikátor vstupu zobrazený v mikrofonu stoupá a klesá podle toho, jak mluvíte.

 3. Diktujte slova, která má Mac zapsat. Diktování se učí charakteristiky vašeho hlasu a přizpůsobuje se vašemu přízvuku. Čím víc ho budete používat, tím víc vám bude rozumět. Pokud vám nerozumí, přečtěte si, co můžete udělat.
 4. Diktování ukončíte tak, že pod ikonou mikrofonu kliknete na Hotovo, jednou stisknete klávesu Fn nebo přepnete do jiného okna.

Jestli chcete zadat interpunkční znaménko nebo speciální znak, řekněte následující příkazy. Můžou se lišit v závislosti na jazyku nebo dialektu.

 • apostrof  '
 • začátek hranaté závorky  [
 • konec hranaté závorky  ]
 • začátek závorky  (
 • konec závorky  )
 • začátek složené závorky  {
 • konec složené závorky  }
 • začátek špičaté závorky  <
 • konec špičaté závorky  >
 • dvojtečka  :
 • čárka  ,
 • spojovník  -
 • trojtečka  …
 • vykřičník  !
 • pomlčka  -
 • tečka  .
 • otazník  ?
 • začátek uvozovek  ”
 • konec uvozovek  ”
 • začátek jednoduchých uvozovek  '
 • konec jednoduchých uvozovek  '
 • středník  ;
 • ampersand  &
 • hvězdička  *
 • zavináč  @
 • zpětné lomítko  \
 • lomítko  /
 • vsuvka  ^
 • puntík  ·
 • velký puntík  •
 • znak stupně  °
 • křížek  #
 • znak procent  %
 • podtržítko  _
 • svislá čára  |
 • znak dolaru  $
 • znak centu  ¢
 • znak libry  £
 • znak eura  €
 • znak jenu  ¥
 • šilhavý smajlík  XD
 • zamračený smajlík  :-(
 • usměvavý smajlík  :-)
 • mrkající smajlík  ;-)
 • znak copyrightu  ©
 • znak registrované známky  ®
 • znak ochranné známky  ™
 • znak rovná se  =
 • znak více než  >
 • znak méně než  <
 • znak mínus  -
 • znak krát  x
 • znak plus  +


Vyslovením těchto slov můžete měnit formátování textu:

 • zapnout velká písmena  (formátuje následující frázi s velkým písmenem na začátku každého slova)
 • vypnout velká písmena  (obnoví výchozí velikost písmen)
 • jen velká písmena  (formátuje následující slovo VELKÝMI PÍSMENY)
 • zapnout jen velká písmena  (pokračuje VELKÝMI PÍSMENY)
 • vypnout jen velká písmena  (obnoví výchozí velikost písmen)
 • nový řádek  (vloží zalomení řádku)
 • číslo  (formátuje následující frázi jako číslo)
 • římské číslo  (formátuje následující frázi jako římské číslo)
 • nový odstavec  (vloží zalomení odstavce)
 • zapnout bez mezer  (formátuje následující frázi bez mezer)
 • vypnout bez mezer  (obnoví výchozí používání mezer)
 • klávesa Tabulátor  (přesune kurzor do polohy dalšího tabulátoru)


Pokud máte zapnuté vylepšené diktování, můžete používat i příkazy diktování pro tučné písmo, kurzívu, podtržení, výběr, kopírování, odstranění, vrácení zpět a další akce.

Vylepšené diktování

Vylepšené diktování je dostupné v OS X Mavericks 10.9 a novějších. S vylepšeným diktováním:

 • Můžete diktovat bez přerušení.
 • Můžete diktovat, i když Mac není připojený k internetu.
 • Slova se můžou převádět na text rychleji.
 • Pomocí příkazů diktování můžete svému Macu říkat, co má dělat.

Bez vylepšeného diktování se vaše řeč a některá další data posílají společnosti Apple, aby se převedly na text a aby vám Mac lépe rozuměl. Z toho důvodu musí být Mac připojený k internetu, převádění mluveného slova na text může být pomalejší a nemůžete mluvit déle než 40 sekund v kuse (30 sekund v OS X Yosemite a starších).

Pokud jste připojení k firemní nebo školní síti, která používá proxy server, diktování se možná nebude moct připojit k internetu. Odkažte svého správce sítě na seznam síťových portů používaných softwarovými produkty Apple.

Diktování a ochrana soukromí

Chcete-li se o Diktování a ochraně soukromí dozvědět více, zvolte v nabídce Apple () > Předvolby systému, klikněte na Klávesnice, pak na Diktování a nakonec na tlačítko O diktování a soukromí. Ve všech případech je s informacemi shromážděnými společností Apple nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple.

Další informace

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch spustíte diktování tím, že na klávesnici na obrazovce klepnete na mikrofon  a začnete mluvit. Další informace najdete v uživatelské příručce k iPhonu nebo iPadu.
 • Pokud máte v předvolbách systému na panelu Zpřístupnění zapnuté Pomalé klávesy nebo Přilnavé klávesy, je možné, že výchozí klávesové zkratky diktování nebudou fungovat. Pokud tyto funkce zpřístupnění potřebujete, vytvořte si vlastní zkratku pro diktování: zvolte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Klávesnice, pak na Diktování a zvolte z nabídky Zkratka volbu Vlastní.
Datum zveřejnění: