Nastavení a používání panelů iCloudu

iCloud synchronizuje otevřené panely v Safari na iPhonu, iPadu, iPodu touch i Macu. To znamená, že můžete přecházet z jednoho zařízení na další a pokračovat v prohlížení tam, kde jste přestali.

Nastavení panelů iCloudu

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud.
 2. Přesvědčte se, že je Safari zapnuté.
 3. Tento postup proveďte na všech Macích, na kterých chcete panely sdílet.

Na Macu:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Apple ID. Potom klikněte na iCloud. Pokud používáte macOS Mojave nebo starší, zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na iCloud.
 2. Kliknutím zapněte Safari.
 3. Tento postup proveďte na všech Macích, na kterých chcete panely sdílet.

Používání panelů iCloudu

Panely iCloudu zobrazují jen panely otevřené na ostatních podporovaných zařízeních. Panely otevřené na aktuálně používaném zařízení se nezobrazí. 

Otevření panelu

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Otevřete Safari.
 2. Klepněte na ikonu panelů  .
 3. Přejeďte v seznamu panelů otevřených na vašem zařízení dolů. Zobrazí se seznam panelů otevřených na ostatních podporovaných zařízeních.
 4. Klepněte na panel, který chcete otevřít.

Na Macu:

 1. Na řádku nabídek v Safari klikněte na tlačítko Panely  . Dole v okně Safari se zobrazí seznam panelů otevřených na ostatních podporovaných zařízeních.
 2. Klikněte na panel, který chcete otevřít.

Zavření panelu

Chcete-li nějaký panel ze seznamu odstranit, zavřete ho v Safari na zařízení, které daný panel sdílí, anebo v okně Panely.

Chcete-li odstranit panel, který je otevřený na jiném zařízení než na tom, které právě používáte, klikněte na X vedle názvu panelu. Uvidíte tabulky pro vaše ostatní zařízení nebo počítače, které synchronizují panely. Když podržíte kurzor nad názvem panelu, objeví se symbol X. Kliknutím na X panel na vzdáleném zařízení zavřete. 

Ukončením Safari, uspáním ani vypnutím zařízení panel ze seznamu neodstraníte.

Když se vám nedaří nastavit nebo používat panely iCloudu

Panely iCloudu fungují mezi zařízeními s iOS 13 nebo iPadOS a macOS Mojave 10.14.4 nebo novějším, nebo mezi zařízeními s iOS 12 nebo starším a macOS Mojave 10.14.3 nebo starším. 

 

Další informace

Datum zveřejnění: