Nastavení a používání panelů iCloudu

iCloud synchronizuje otevřené panely v Safari na iPhonu, iPadu, iPodu touch i Macu. To znamená, že můžete přecházet z jednoho zařízení na další a pokračovat v prohlížení tam, kde jste přestali.

Než začnete

Nastavení panelů iCloudu

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud.
 2. Přesvědčte se, že je Safari zapnuté.
 3. Tento postup proveďte na všech Macích, na kterých chcete panely sdílet.

Na Macu:

 1. V nabídce Apple zvolte Předvolby systému a klikněte na iCloud.
 2. Kliknutím zapněte Safari.
 3. Tento postup proveďte na všech Macích, na kterých chcete panely sdílet.

Používání panelů iCloudu

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Otevřete Safari.
 2. Klepněte na ikonu panelů .
 3. Přejeďte v seznamu panelů otevřených na vašem zařízení dolů. Zobrazí se seznam panelů otevřených na ostatních podporovaných zařízeních.
 4. Klepněte na panel, který chcete otevřít.

Na Macu:

 1. Na řádku nabídek v Safari klikněte na tlačítko Panely  . Vespodu okna Safari se zobrazí seznam panelů otevřených na ostatních podporovaných zařízeních.
 2. Klikněte na panel, který chcete otevřít.

Panely iCloudu zobrazují jen panely otevřené na ostatních podporovaných zařízeních. Panely otevřené na aktuálně používaném zařízení se nezobrazí.

Chcete-li nějaký panel ze seznamu odstranit, zavřete ho v Safari na zařízení, které daný panel sdílí, anebo v okně Panely.

Chcete-li odstranit panel, který je otevřený na jiném zařízení než na tom, které právě používáte, klikněte na X vedle názvu panelu. V systému macOS High Sierra zvolte v nabídce Safari > Zobrazení > Zobrazit všechny panely. Uvidíte tabulky pro vaše ostatní zařízení nebo počítače, které synchronizují panely. Když podržíte kurzor nad názvem panelu, objeví se symbol X. Kliknutím na X panel na vzdáleném zařízení zavřete. 

Ukončením Safari, uspáním ani vypnutím zařízení panel ze seznamu neodstraníte.

Další informace

 • Se záložkami v iCloudu budete mít stejné záložky v Safari na všech svých Macích a iOS zařízeních.
 • V OS X Yosemite nebo novějším můžete stránky Safari přesouvat mezi Macem a iOS zařízeními i pomocí funkce Handoff.
Datum zveřejnění: