Zapnutí výkonnostního režimu v macOS Serveru

Výkonnostní režim mění systémové parametry Macu. Díky těmto změnám můžete lépe využít hardware pro náročné serverové aplikace.

Tento článek se vztahuje pouze na Macy s procesorem Intel.

Pokud potřebujete na Macu s macOS Serverem spouštět služby s vysokým výkonem, můžete zapnout výkonnostní režim a vyhradit další systémové prostředky pro serverové aplikace.

OS X El Capitan 10.11 a novější

Chcete-li zapnout výkonnostní režim v OS X El Capitan 10.11 a novějším, použijte příkaz nvram a upravte proměnnou NVRAM boot-args. Pokud resetujete proměnnou NVRAM, toto nastavení se vymaže.

Tento příkaz zobrazí proměnnou NVRAM boot-args. Pokud vidíte hodnotu serverperfmode=1, je výkonnostní režim již zapnutý.

nvram boot-args

Pokud výkonnostní režim ještě zapnutý není, můžete ho povolit nastavením hodnoty serverperfmode=1 v proměnné NVRAM boot-args, a to tímto příkazem:

sudo nvram boot-args="serverperfmode=1 $(nvram boot-args 2>/dev/null | cut -f 2-)"

Chcete-li výkonnostní režim vypnout, použijte tento příkaz:

sudo nvram boot-args="$(nvram boot-args 2>/dev/null | sed -e $'s/boot-args\t//;s/serverperfmode=1//')"

 

Starší verze macOS

Chcete-li zapnout výkonnostní režim v OS X Mountain Lion, OS X Mavericks nebo OS X Yosemite, použijte v Terminálu příkaz serverinfo.

K zobrazení aktuálního režimu použijte příkaz:

serverinfo --perfmode

Zapnutí výkonnostního režimu:

serverinfo --setperfmode 1

Vypnutí výkonnostního režimu:

serverinfo --setperfmode 0

Přechod do výkonnostního režimu nebo z tohoto režimu vyžaduje restart.

 

Další informace

Pokud jste vývojář a chcete se dozvědět více o tom, jak může výkonnostní režim optimalizovat systém pro aplikace specifické pro server, přejděte na stránku příručky sysctl (3).

 

Datum zveřejnění: