Metoda ověřování držitele karty na zařízení zákazníka (CDCVM)

Přečtěte si o Metodě ověřování držitele karty na zařízení zákazníka (CDCVM) v souvislosti s Apple Pay.

Co je Metoda ověřování držitele karty na zařízení zákazníka (CDCVM)?

Metoda ověřování držitele karty na zařízení zákazníka (CDCVM) je druh metody ověřování zákazníka (CVM), který podporují karetní sítě pro vyhodnocování transakcí pocházejících z mobilních zařízení. Ověřování slouží k vyhodnocení toho, jestli osoba předkládající platební instrument je jeho legitimním vlastníkem. Odvíjí se od něj odpovědnost za podvodné transakce.

V případě Apple Pay lze jako metodu ověření zařízení zákazníka použít Face ID, Touch ID nebo kód zařízení namísto tradičnějších metod, jako je PIN, potvrzení transakcí v prodejnách podpisem nebo 3D Secure při transakcích v aplikacích.

V případě bezkontaktních EMV transakcí Apple Pay probíhá ověření CDCVM zcela na iOS zařízení nebo na Apple Watch. V průběhu transakce tak není nutné ověřovat zákazníka žádnou další akcí na platebním terminálu nebo účtence, například podpisem nebo zadáním PINu.

Proč by obchodník měl podporovat CDCVM?

  • Umožnění bezkontaktních plateb v libovolné výši: Na některých trzích jsou bezkontaktní platby v současné době omezeny limitem na transakci. Použitím CDCVM se tento limit odstraňuje.
  • Omezení nákladů spojených s chargebackem: Výhodou pro obchodníky je přesunutí odpovědnosti, takže u transakcí pomocí Apple Pay ověřených metodou CDCVM nebudou ručit za podvody. Omezení chargebacku a manipulace s podepsanými stvrzenkami má pro obchodníka jasný finanční efekt.
  • Rychlejší odbavení: Transakce ověřené pomocí CDCVM umožňují obchodníkovi zrychlit odbavení na pokladně, protože zákazníci nemusí při transakcích nad určený limit vkládat své karty, nemusí podepisovat účtenky ani zadávat PIN.
  • Větší spokojenost zákazníků: Zákazníci ocení pohodlnější a hladší průběh transakce.

Kdo by měl CDCVM podporovat?

CDCVM se týká jakéhokoli obchodníka, který akceptuje bezkontaktní platby a transakce z aplikací na iPhonu 6 nebo novějším, Apple Watch, iPadu Pro, iPadu Air 2 anebo iPadu mini 3 nebo novějším. CDCVM je atraktivní pro velmi frekventované prodejny, pro obchodníky, kterým záleží na rychlosti odbavení u pokladny, a pro ty, kteří chtějí u plateb v aplikacích využívat další ověřování zákazníka.

Jak CDCVM funguje?

CDCVM ověřuje zákazníka platební transakce. U každé EMV transakce musí platební terminál a podpůrná aplikace platební sítě v iOS zařízení společně rozhodnout, jakou metodu ověření zákazníka použít. Rozhodnutí probíhá tak, že terminál a iOS zařízení porovnají ověřovací metody, které podporují, a použijí první společně podporovanou. 

U transakcí pomocí Apple Pay se metoda CDCVM používá místo jiných metod ověření, pokud ji podporuje platební terminál.

Při žádosti o autorizaci se metoda ověření zákazníka předává z platebního terminálu vydavateli karty. Metoda ověření se pak na základě zásad platební sítě použije k určení odpovědnosti za podvod. Více o odpovědnosti

Jaké bezkontaktní specifikace podporují CDCVM?

Hlavní platební sítě podporují CDCVM v rámci svých specifikací bezkontaktních plateb a plateb v aplikacích. Každá platební síť má jinou specifikaci bezkontaktních plateb, jejíž instalace a certifikace je nutná pro podporu plateb pomocí nové metody ověření držitele karty (CVM).

  • Visa podporuje CDCVM ve své specifikaci Visa Card Personalization Specification 2.1 a novější nebo v jakékoli verzi jádra EMV Contactless Kernel 3. Visa podporuje CDCVM u transakcí kreditními, debetními a předplacenými kartami EMV, které probíhají přes VisaNet.
  • Mastercard podporuje CDCVM ve své specifikaci Contactless Reader Specification 3.0 a novější pro transakce kreditními, debetními a předplacenými kartami EMV. Mastercard používá terminologii On-Device CVM (ODCVM).
  • Discover podporuje CDCVM ve své specifikaci Contactless D-PAS Terminal Application Specification 1.0 a novější nebo v jakékoli verzi jádra EMV Contactless Kernel 6.
  • American Express podporuje CDCVM pro mobilní transakce Apple Pay ve specifikaci ExpressPay 3.0 a novější.

Co mají obchodníci udělat pro podporu CDCVM?

Obchodníci si musí ověřit, jestli software jejich platebních terminálů CDCVM podporuje. Terminály podle nejnovější specifikace umožňují platby pomocí Apple Pay nad limit bezkontaktních transakcí. Pokud se zákazník pokusí použít plastovou bezkontaktní kartu, zobrazí se mu pokyn k opakování pokusu nebo k vložení karty do terminálu. Terminály podle dřívější specifikace neumožňují bezkontaktní platby nad příslušný limit.

  1. Platební terminály obchodníka musí podporovat požadované specifikace bezkontaktních plateb poskytnuté karetními sítěmi.
  2. Platební terminály obchodníka musí být nakonfigurované tak, aby akceptovaly CDCVM jako metodu ověřování. Každá platební síť používá trochu jinou konfiguraci. Přesnou požadovanou konfiguraci uvádějí sítě v příslušných specifikacích bezkontaktních plateb.

Přehled dalších kroků, které byste měli provést pro akceptování Apple Pay, najdete v našem kontrolním seznamu.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tento dokument je poskytován výhradně pro informační účely a nelze na něj spoléhat v žádné právní věci. Nepředstavuje oficiální ani společný postoj s platebními sítěmi, přičemž každá určuje své vlastní zásady a postupy (včetně pravidel odpovědnosti obchodníků). Obchodníkům, nabyvatelům, zpracovatelům a dalším stranám, které podporují technologii EMV CDCVM, se proto důrazně doporučuje konzultovat konkrétní zásady a pravidla chargebacku s příslušnými platebními sítěmi.

Apple ohledně zde popisovaného tématu nedává žádná prohlášení ani záruky, výslovné ani předpokládané, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel nebo jakékoli záruky jinak vyplývající z použití nebo ze spoléhání na tento dokument. 

Tento dokument je důvěrný a bez předchozího písemného souhlasu společnosti Apple nesmí být za žádným účelem reprodukován ani přenášen v žádné podobě, elektronické ani mechanické.

© 2015 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple a Wallet jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích a oblastech. Apple Pay, Face ID a Touch ID jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a oblastech a používá se na základě licence. Názvy dalších produktů a společností zmíněné v textu můžou být ochrannými známkami příslušných společností.

Datum zveřejnění: