Handy Tech Braille Star 40: Klávesy zařízení pro navigaci VoiceOver

Při používání braillského řádku Handy Tech Braille Star 40 s funkcí VoiceOver v systému iOS můžete k navigaci používat následující klávesové příkazy daného zařízení. 

Klávesy braillského řádku Akce funkce VoiceOver
Levá klávesa nahoru + levá klávesa dolů Aktivace klávesy Smazat
Pravá klávesa nahoru + pravá klávesa dolů Aktivace klávesy Return
Levá klávesa nahoru Panoramování Braillova písma doleva
Levá klávesa dolů Panoramování Braillova písma doprava
Pravá klávesa nahoru Panoramování Braillova písma doleva
Pravá klávesa dolů Panoramování Braillova písma doprava
Řádek směrových Dvojité klepnutí na vybranou položku
Řádek stavových směrových Přepnutí rozšířeného popisu stavu

 

Další informace

Univerzální seznam běžných příkazů naleznete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro navigaci VoiceOver.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: