Přenos mobilního datového tarifu do jiného iPadu

Když si koupíte nový iPad (Wi-Fi + Cellular), můžete si svůj mobilní datový tarif z předchozího iPadu přenést do nového. 

Nejdřív si zjistěte, jaký typ SIM karty vaše zařízení používají (předchozí i nový iPad). Pak si přečtěte příslušnou část níže.

Přenos z jednoho iPadu s integrovanou Apple SIM do jiného

Tyto modely iPadu mají integrovanou Apple SIM:1

 • iPad Pro (12,9palcový, 2. generace), model Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro (10,5palcový), model Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro (9,7palcový), model Wi-Fi + Cellular

Pokud tarif vašeho předchozího iPadu využívá nano-SIM kartu, použijte tento postup. Pokud máte integrovanou Apple SIM ve starém i v novém iPadu, řiďte se tímto postupem:

 1. Na novém iPadu přejděte do Nastavení > Mobilní data > Nastavit mobilní data.
 2. Pokud se vedle názvu požadovaného operátora zobrazí tlačítko Přenést, klepněte na něj. Potom službu přeneste podle pokynů. Provedení aktivace může několik minut trvat.
 3. Pokud tlačítko Přenést nevidíte anebo pokud vám tarif nejde přenést, možná budete muset požádat o pomoc operátora.2

Přenos z jednoho iPadu se SIM kartou do jiného

Způsob přenosu tarifu závisí na typu SIM karty v obou iPadech. 

Když jsou SIM karty v obou iPadech stejné velikosti

Pokud máte v obou zařízeních nano-SIM kartu nebo máte v obou micro-SIM kartu, použijte následující postup:

 1. Obě zařízení vypněte: Stiskněte a přidržte tlačítko spánku, dokud se nezobrazí červený posuvník. Pak ho přetáhněte.
 2. Pomocí nástroje pro vysunutí SIM karty dodaného s iPadem otevřete zásuvku na SIM kartu na předchozím iPadu.
 3. Otevřete zásuvku na SIM kartu na novém iPadu. Pokud je v zásuvce vložená SIM karta, vyndejte ji.
 4. Vložte SIM kartu z předchozího iPadu do zásuvky na SIM kartu nového iPadu.
 5. Zásuvku úplně zavřete. Vkládejte ji natočenou stejně, jak byla, když jste ji vytahovali (pasuje jenom jedou stranou).
 6. Obě zařízení zapněte.

Může několik minut trvat, než se zařízení aktivuje.

Pokud s přenosem tarifu potřebujete pomoct, případně pokud máte firemní účet nebo účet se smlouvou, možná budete muset požádat o pomoc operátora.2

Když má jeden iPad micro-SIM kartu a druhý nano-SIM kartu

 1. Požádejte operátora2, aby vám vydal novou nano-SIM kartu pro váš nový iPad.
 2. Obě zařízení vypněte: Stiskněte a přidržte tlačítko spánku, dokud se nezobrazí červený posuvník. Pak ho přetáhněte.
 3. Pomocí nástroje pro vysunutí SIM karty dodaného s iPadem otevřete zásuvku na SIM kartu na předchozím iPadu.
 4. Otevřete zásuvku na SIM kartu na novém iPadu. Pokud je v zásuvce vložená SIM karta, vyndejte ji.
 5. Vložte do zásuvky na SIM kartu nového iPadu novou SIM kartu.
 6. Zásuvku úplně zavřete. Vkládejte ji natočenou stejně, jak byla, když jste ji vytahovali. Pasovat bude jenom jedním směrem.
 7. Obě zařízení zapněte.

Pokud s přenosem tarifu potřebujete pomoct, případně pokud máte firemní účet nebo účet se smlouvou, možná budete muset požádat o pomoc operátora.2

Další informace

 

 1. Kromě Číny.
 2. Používání iPadu se řídí zásadami vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, který může omezovat přenos datového tarifu. Podrobnější informace vám sdělí váš operátor. Pokud si nejste jistí, kterému operátorovi zavolat, přejděte na iPadu do Nastavení > Operátor nebo vyndejte SIM kartu a podívejte se na název nebo logo operátora.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: