Používání a údržba adaptéru Apple MagSafe

Přečtěte si o používání adaptéru Apple MagSafe dodaného s vaším notebookem Mac, a taky několik rad, jak předejít jeho opotřebení.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Kompatibilita

Pro zajištění maximální kompatibility používejte jen adaptér, který jste dostali se svým notebookem Mac, nebo adaptér schválený společností Apple pro váš model notebooku Mac.

Připojení adaptéru MagSafe do zásuvky

Než napájecí adaptér zapojíte do zásuvky, zkontrolujte, jestli je jeho přívodní šňůra úplně zasunutá do adaptéru. Adaptér vždy nejdřív zapojte do zásuvky a teprve pak k němu připojte počítač. 

Teplota a napájecí adaptér MagSafe

Napájecí adaptér se může i při běžném používání značně zahřívat. Napájecí adaptéry MagSafe a MagSafe 2 splňují limity povrchové teploty, které definuje mezinárodní norma pro bezpečnost informačních technologií IC 60950-1. Následující kroky snižují riziko přehřívání napájecího adaptéru a riziko popálenin:

  • Napájecí adaptér MagSafe zapojte přímo do zásuvky ve zdi nebo do přepěťové ochrany a umístěte ho tak, aby kolem něho mohl proudit vzduch.

  

 

  • Pokud je napájecí adaptér MagSafe zapojený do zásuvky, položte ho na stůl nebo podlahu na dobře větraném místě. Vyhýbejte se vysokým kobercům, ložnímu prádlu nebo nábytku, které by mohly bránit proudění vzduchu v okolí adaptéru – mohlo by se pak hromadit teplo z adaptéru. Stejně tak se vyhýbejte dlouhodobému kontaktu mezi vaším tělem a používaným adaptérem.

 

Typ konektoru MagSafe na napájecím adaptéru MagSafe závisí na modelu vašeho počítače a typ napájecí šňůry závisí na zemi nebo oblasti, kde jste počítač koupili.

Odpojení napájecího adaptéru MagSafe ze zásuvky

Pokud nastane některá z následujících situací, měli byste odpojit napájecí adaptér MagSafe a všechny další kabely:

  • Chystáte se váš výrobek Apple vyčistit
  • Do konektoru MagSafe se dostanou nečistoty (přečtěte si, jak je odstranit)
  • Narazili jste na problém s kolíky v konektoru MagSafe
  • Napájecí kabel nebo zástrčka jsou roztřepené nebo jinak poškozené
  • Notebook Mac nebo napájecí adaptér byl vystaven dešti, nadměrnému vlhku nebo se do něho vylila tekutina
  • Upustili jste notebook Mac nebo napájecí adaptér, poškodil se jeho obal nebo se domníváte, že je potřeba servis nebo oprava

Napájecí port MagSafe

Napájecí port MagSafe na počítači obsahuje magnet, který může způsobit smazání dat na platební kartě, v iPodu nebo v jiném zařízení. Chraňte data tím, že nebudete tyto ani jiné materiály nebo zařízení citlivé na magnetické pole pokládat blíž než 25 mm od tohoto portu.

Odpojení konektoru MagSafe od počítače

Správným odpojováním adaptéru MagSafe od počítače omezíte opotřebení kabelu a prodloužíte životnost adaptéru MagSafe.

Adaptér MagSafe 2 typu T

1. Uchopte hlavu adaptéru MagSafe 2.                                           

2. Odpojte konektor vyklopením nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Adaptéry MagSafe typu L

1. Uchopte hlavu adaptéru MagSafe.                                            

2. Odpojte konektor vyklopením směrem od počítače.

Adaptéry MagSafe typu T

1. Uchopte hlavu adaptéru MagSafe.                                           

2. Odpojte konektor vyklopením nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Při odpojování adaptéru MagSafe netahejte za kabel ani ho neohýbejte – vystavili byste ho tak zbytečné zátěži.

Používání konvertoru MagSafe na MagSafe 2

Pokud máte notebook Mac s napájecím portem MagSafe 2, budete potřebovat konvertor MagSafe na MagSafe 2 (zobrazený níže), abyste mohli používat dřívější verze adaptérů MagSafe nebo displejů Apple s konektory MagSafe typu T nebo L.

Konvertor MagSafe na MagSafe 2 se zapojuje mezi konektor MagSafe T nebo L a port MagSafe 2 na počítači. Je možné ho odpojit stejně jako adaptér MagSafe typu T nebo adaptér MagSafe 2 typu T, popsaný výše v tomto článku.

Další informace

Datum zveřejnění: