MacBook Pro: Pokyny k svépomocné výměně nožičky na spodním krytu

Tento článek popisuje postup svépomocné instalace nožiček a zástrček pro počítače MacBook (13palcový, hliníkový, konec roku 2008) a MacBook Pro, u kterých nožičky na spodním krytu chybí nebo jsou poškozené.

Obecné informace

MacBook Pro krytý omezenou zárukou Apple nebo programem AppleCare Protection Plan může mít nárok na bezplatnou náhradní nožičku. U MacBooku Pro, jehož záruka už vypršela, může být výměna zpoplatněná. Sada svépomocné výměny není k dispozici pro počítače MacBook Pro s Retina displejem.

Poznámka: Pro spotřebitele, na které se vztahují zákony nebo předpisy na ochranu spotřebitelů v zemi nebo oblasti nákupu, případně v zemi nebo oblasti jejich trvalého pobytu (pokud se tyto země liší), jsou výhody vyplývající z omezené roční záruky společnosti Apple nebo programu AppleCare Protection Plan poskytovány nad rámec všech práv vyplývajících z těchto zákonů a předpisů. Patří mezi ně mimo jiné i tato dodatečná práva.

Máte na výběr ze tří variant výměny nožičky spodního krytu:

Asistovaný servis

 1. Navštivte prodejnu Apple Store. Sjednejte si schůzku u Genius Baru.
 2. Navštivte autorizovaného poskytovatele servisu Apple. Najdete ho tady.

Výměna svépomocí

 1. Objednejte si sadu pro svépomocnou výměnu nožičky na spodním krytu. Kontaktujte podporu Apple a požádejte o ni.

 

Pokyny k výměně nožičky svépomocí

Poznámka: Sadu pro výměnu nožičky použijte jedině u chybějící nožičky. Nevyměňujte nožičku, která drží dobře. Odstraněním nožičky jen proto, abyste ji mohli vyměnit, můžete spodní kryt poškodit.

Nástroje potřebné k provedení opravy:

 • Křížový šroubovák (Phillips 00)
 • Pinzeta
 • Kancelářská sponka nebo zavírací špendlík

Rukavice pro tento postup nejsou nutné.

Příprava

Než začnete, zkontrolujte pozici nožičky, kterou chcete vyměnit, a ověřte, že zástrčka v krytu a nožička z náhradní sady odpovídají obrázkům dole.

Prostor nožičky na spodním krytu Odpovídající součástka

Vnější spodní kryt

Vnější nožička

Vnitřní spodní kryt

Vnitřní zástrčka

Kryt vnitřní zástrčky

 

Postup

Varování: Lepidlo, se kterým budete při tomto postupu pracovat, se může okamžitě přilepit ke kůži. Lepidla se nedotýkejte. V případě kontaktu s lepidlem si projděte bezpečnostní pokyny na konci tohoto dokumentu. Další informace můžete získat od výrobce lepidla:

Loctite
Rocky Hill, CT. 06067
www.loctite.com

Poznámka: Nepoužívejte žádný jiný typ lepidla než ten obsažený v sadě pro výměnu nožičky. Výpary z jiných typů lepidel by mohly ovlivnit jiné vnitřní součástky.

 


 

 1. Položte počítač spodní stranou vzhůru na čistou látku, která nepouští vlákna, nebo jiný povrch, na kterém se neodře. Odstraňte spodní kryt.
 2. Křížovým šroubovákem Phillips 00 vyšroubujte 10 šroubů, které drží spodní kryt. Důležité: Šrouby na stranách a vpředu je třeba vyšroubovat a zašroubovat v určitém úhlu.

   

   

 3. Jemně vytáhněte spodní kryt za stranu, na které jsou panty displeje, a pod úhlem ho zvedněte nahoru.
 4. Zkontrolujte, že je prostor nožičky na spodním krytu čistý a bez nečistot. Pokud tam jsou zbytky přilepené nožičky, vyloupněte je pinzetou.
 5. Očistěte obě strany spodního krytu okolo prostoru nožičky. Nechte alkohol vypařit.
 6. Vyloupněte vnější nožičku z obalu a pevně ji připevněte ke spodnímu krytu. Nelepte vnější nožičku na spodní kryt lepidlem. Nedotýkejte se lepicí zadní strany.
 7. Sponkou na papír nebo zavíracím špendlíkem otevřete hubičku lepidla. Pomocí sponky na papír nebo zavíracího špendlíku také můžete odšpuntovat hubičku lepidla po skladování. Aplikujte malou kapičku lepidla na spodní stranu nožičky na vnitřní straně spodního krytu. Lepidlo neroztírejte. 

 8. Usaďte zástrčku na plochu pokrytou lepidlem.
 9. Netlačte zástrčku nožičky dolů prstem. Zatlačte zástrčku nožičky na místo dřevěným koncem vatového tampónu. Jemně na nožičku zatlačte a 30 sekund ji podržte na místě.
 10. Suchým vatovým tampónkem očistěte případné nadbytečné lepidlo. Důležité: Lepidlo nestírejte – přebytečné lepidlo můžete nechat vsáknout do vatového tamponu. Rozmazané přebytečné lepidlo může schnout i několik hodin a za tuto dobu se spodní kryt může přilepit k logické desce nebo kabelům uvnitř počítače.
 11. Nastavte si časovač nejméně na 60 minut a nechte lepidlo tuto dobu schnout, než na zástrčku nožičky nasadíte její kryt. Důležité: Pokud je v prostoru nožičky vidět laserové gravírování, kryt zástrčky nožičky nepoužívejte. Laserové gravírování se obvykle nachází v prostoru levé zadní nožičky.
 12. Poznámka k opětovné montáži: Šrouby našroubujte v zobrazeném pořadí. Pokud toto pořadí nedodržíte, může se spodní kryt na rovném povrchu viklat.

 

Další informace

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: LEPIDLO DRÁŽDÍ OČI A POKOŽKU. K POKOŽCE SE LEPIDLO OKAMŽITĚ PŘILEPÍ.

Obsahuje ethylkyanoakrylát. Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. Pokud dojde ke kontaktu s očima nebo ústy, udržte víčka nebo ústa otevřená a důkladně, ale jemně oplachujte 15 minut samotnou vodou. Potom VYHLEDEJTE LÉKAŘE. Tekuté lepidlo může v oku dočasně pálit. Ztuhlé lepidlo může oko dráždit jako zrnko písku a takové oko by měl ošetřit oční lékař.

Pokud se lepidlo přilepí na pokožku, namočte postižené místo do acetonového odlakovače na nehty nebo teplé mýdlové vody a opatrně pokožku sloupněte nebo odrolte (netrhejte ji). Kontakt přes oblečení může způsobit popálení pokožky. Pokud vám lepidlo ukápne na oblečení, opláchněte ho studenou vodou. Vyhněte se delšímu vdechování výparů. Při práci s lepidlem patřičně větrejte. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: