Přesunutí zálohy Time Machine z jednoho disku na druhý

Zálohu Time Machine můžete přesunout z jednoho disku na druhý a pak s použitím nového disku pokračovat v zálohování Time Machine.

Připojte oba zálohovací disky k Macu

Začněte kontrolou, že jak starý disk se zálohou, tak nový disk je připojený k Macu a viditelný v systému. To znamená, že by oba disky měly být vidět na ploše nebo na bočním panelu oken Finderu.

Pokud je váš starý nebo nový zálohovací disk AirPort Time Capsule nebo jiný síťový disk, připojte ho k Macu přes Ethernet, přenos dat tak bude rychlejší.


Zkontrolujte formát nového zálohovacího disku

Následující postup použijte jen v případě, že je váš nový zálohovací disk externí a připojuje se přes USB, Thunderbolt nebo FireWire přímo k Macu. (Přeskočte ho, když je nový zálohovací disk síťové úložiště.)

 1. Otevřete Informace o systému a zvolte v bočním panelu Úložiště. 
 2. V seznamu úložných zařízení napravo vyberte název nového zálohovacího disku. Pokud je jako systém souborů nového disku uveden „Žurnálovaný HFS+“ a typ mapy oddílů je „GPT (Tabulka oddílů GUID)“, váš nový disk je pro Time Machine naformátován správně. Přeskočte na další část dole.
 3. Pokud disk není pro Time Machine naformátovaný správně, vymažte (naformátujte) ho pomocí Diskové utility. Když se Disková utilita zeptá na formát a schéma, zvolte formát Mac OS rozšířený (žurnálovaný) a schéma Mapa oddílů GUID.


Nastavte na novém zálohovacím disku oprávnění

Následující postup použijte jen v případě, že je váš nový zálohovací disk externí a připojuje se přes USB, Thunderbolt nebo FireWire přímo k Macu. (Přeskočte ho, když je nový zálohovací disk síťové úložiště.)

 1. Vyberte nový disk ve Finderu, třeba kliknutím na jeho ikonu na ploše nebo na bočním panelu okna Finderu. 
 2. Zvolte na řádku nabídek Soubor > Informace. Otevře se nové okno s informacemi o disku.
 3. Kliknutím na trojúhelník  vedle části Sdílení a oprávnění zobrazte nastavení v této části.
 4. Pokud je zámek v dolní části okna zamčený , klikněte na něj a zadejte jméno a heslo správce.
 5. Zkontrolujte, že není zaškrtnuté políčko Na tomto svazku ignorovat vlastnictví.


Vypněte Time Machine

 1. V nabídce Time Machine  na řádku nabídek otevřete Předvolby Time Machine. Nebo zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a potom klikněte na Time Machine.
 2. Vypněte volbu „Automaticky zálohovat“ nebo klikněte na přepínač, podle toho, co v předvolbách Time Machine vidíte.


Zkopírujte data záloh na nový disk

 1. Otevřete nové okno Finderu pro oba disky, abyste mohli mezi nimi přetahovat soubory.
 2. V závislosti na typu zálohovacího disku, který používáte, by starý disk měl mít v kořenové složce jeden z těchto souborů:
  • Soubor, který končí na .sparsebundle
  • Nebo složku pojmenovanou Backups.backupdb
   Pokud máte tuto složku, můžete přenést zálohu jen na nový externí disk připojený k Macu přes USB, Thunderbolt nebo FireWire. Nemůže to být žádný jiný typ disku použitelný s Time Machine.
 3. Přetáhněte příslušný soubor ze starého zálohovacího disku do kořenové složky nového.
 4. Budete-li vyzváni, zadejte jméno a heslo účtu správce a počkejte na dokončení kopírování.


Vyberte v Time Machine nový zálohovací disk

Po zkopírování starého souboru se zálohou na nový disk vyberte nový disk v předvolbách Time Machine a zkontrolujte, že je zálohování Time Machine zapnuté. Všechny staré zálohy pak budou k dispozici na novém disku a taky se na něj začnou ukládat zálohy nové.

Datum zveřejnění: