Time Machine: Přenesení zálohy ze stávajícího zálohovacího disku na nový zálohovací disk

Přečtěte si, jak můžete své stávající zálohy Time Machine přenést na nový disk, který chcete používat pro zálohování přes Time Machine.

Chcete-li přejít na nový zálohovací disk, podle následujícího postupu na něj přeneste na své stávající zálohy Time Machine.

Zkontrolujte formát nového zálohovacího disku

 1. Připojte k Macu nový zálohovací disk.
 2. Otevřete Diskovou utilitu (nachází se ve složce Utility).
 3. V Diskové utilitě vyberte ikonu nového disku a přesvědčte se, že je naformátovaný jako Mac OS X rozšířený (žurnálovaný), a že se na něm nachází GUID oddíl. Tyto informace najdete na řádku „Formát:“ vespodu okna Diskové utility. Pokud má nový zálohovací disk jiný formát, přeformátujte ho a vyberte při tom možnost Mac OS X rozšířený (žurnálovaný) s GUID oddílem. Všechna důležitá data z nového disku si zálohujte, ještě než ho zformátujete.

Nastavte na novém zálohovacím disku oprávnění

 1. Otevřete nové okno Finderu. 
 2. Na bočním panelu Finderu klikněte na ikonu nového zálohovacího disku. 
 3. V nabídce Soubor vyberte Informace.
 4. Přesvědčte se, že vespodu části „Sdílení a oprávnění“ není zaškrtnutá možnost „Na tomto svazku ignorovat vlastnictví“.

Dočasně vypněte Time Machine

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému.
 2. V okně Předvolby systému klikněte na ikonu Time Machine.
 3. Přepněte vypínač Time Machine do polohy Vypnuto.

Zkopírujte data záloh z původního disku na nový disk.

 1. Otevřete nové okno Finderu. Na bočním panelu Finderu klikněte na ikonu původního zálohovacího disku.
 2. Otevřete nové okno Finderu. Na bočním panelu Finderu klikněte na ikonu nové zálohovací jednotky.
 3. Přetáhněte složku Backups.backupdb z původního zálohovacího disku do vrchní úrovně nového zálohovacího disku.
 4. Zadejte jméno a heslo správce a klikněte na OK, čímž zahájíte kopírování. 

Zkopírování všech dat záloh může nějakou dobu trvat. Záleží na velikosti záloh.

Nastavte v Time Machine používání nového disku

 1. Až kopírování skončí, otevřete v Předvolbách systému panel Time Machine. 
 2. V okně předvoleb Time Machine klikněte na Vybrat disk.
 3. Vyberte nový zálohovací disk a klikněte na Použít disk.

Zálohy Time Machine se teď budou ukládat na nový zálohovací disk.

Datum zveřejnění: