Používání jednotné knihovny fotografií

Další informace o používání jednotné knihovny fotografií.

Používání jednotné knihovny fotografií v iPhotu a Aperture

iPhoto 9.3 umožňuje otevírat knihovny z Aperture 3.3 a novějších verzí a pracovat s nimi. Jednotný formát knihoven sdílený mezi oběma aplikacemi nabízí množství výhod:

 • Při přechodu mezi aplikacemi odpadá potřeba importu, exportu či opakovaného zpracování fotografií.
 • Ať už používáte Tváře, Místa, máte vytvořená alba, dynamická alba nebo sdílíte fotky na Facebooku či Flickru, lze s nimi automaticky pracovat v obou těchto aplikacích.
 • Prezentace vytvořené v jedné aplikaci můžete přehrávat ve druhé.
 • iPhoto i Aperture sdílejí společný zobrazovací systém. Proto když upravíte obrázky jakýmkoli nástrojem v Aperture, zobrazí se změny i po otevření stejné knihovny v iPhotu a naopak.
 • Pokud se nástroje Aperture teprve učíte používat, pracujte se svou knihovnou fotografií v iPhotu. Až budete chtít vyzkoušet svou zručnost při retušování, například při selektivních opravách pomocí tahů štětcem, otevřete ji v Aperture. Veškeré úpravy jsou nedestruktivní, takže je lze kdykoli odstranit.
 • Pokud jste za delší období shromáždili více knihoven iPhota, můžete je teď otevřít v Aperture a sloučit je do konsolidované, hlavní knihovny. Se sloučenou knihovnou pak můžete pracovat v iPhotu. Další informace o slučování knihoven iPhota pomocí Aperture.

Otevření knihovny Aperture v iPhotu

V iPhotu je možné otevírat knihovny Aperture vytvořené v Aperture 3.3 nebo na tuto verzi upgradované. Starší knihovny Aperture upgradujete jejich otevřením v Aperture 3.3. Teprve potom je budete moct otevřít v iPhotu. Knihovna nemůže být zároveň otevřená v iPhotu i v Aperture.

Postup otevření knihovny Aperture v iPhotu:

 1. V hlavní nabídce iPhota zvolte Soubor > Přepnout na knihovnu .
 2. Vyberte knihovnu Aperture, kterou chcete otevřít.
 3. Ve výběru knihoven klikněte na tlačítko Vybrat.

Otevření knihovny iPhota v Aperture

V Aperture 3.3 a novější je možné otevřít knihovny iPhota vytvořené nebo alespoň jednou otevřené v iPhotu 9.3 a novějším.

Postup otevření knihovny iPhoto v Aperture:

 1. V hlavní nabídce Aperture zvolte File (Soubor) > Switch to Library (Přepnout na knihovnu) > Other/New (Jiná/Nová).
 2. K orientaci a zvýraznění knihovny iPhota, kterou chcete otevřít, použijte výběr knihoven.
 3. Ve výběru knihoven klikněte na Choose (Vybrat).

Poznámky k práci s jednotnými knihovnami v iPhotu a Aperture

Události, projekty a alba

Události z iPhota se v Aperture nazývají projekty:

    

Podobně projekty z Aperture se v iPhotu nazývají události:

    

Dynamická alba lze zobrazit a používat v obou aplikacích, ale nastavení každého dynamického alba je nutné upravit v aplikaci, ve které bylo vytvořeno.

Tváře

iPhoto detekuje tváře vždy, bez ohledu na nastavení knihovny Aperture. V Aperture je možné tváře v jednotlivých knihovnách vypnout. Aperture zachová toto nastavení i při dalším otevření knihovny.

Tisk projektů

Fotoknihy, kalendáře a pohlednice vytvořené v iPhotu se zobrazují v seznamu zdrojů Aperture, ale nelze je upravovat. Fotoknihy, webové stránky a webové časopisy vytvořené v Aperture se v iPhotu nezobrazují.

Prezentace

Prezentace vytvořené v Aperture je možné v iPhotu přehrávat, ale nelze je upravovat.

Prezentace vytvořené v iPhotu lze v Aperture upravit, ale jakmile to uděláte, už je nebudete moct upravovat v iPhotu. Prezentace se však stále budou v obou aplikacích přehrávat správně, ať už k jejich úpravám použijete kteroukoli z nich.

Fotostream

Pokud v knihovně iPhota aktivujete Fotostream a pak knihovnu otevřete v Aperture, daná knihovna zůstane s Fotostreamem propojená. S Fotostreamem může být propojená vždy jen jedna knihovna. Pokud tedy následně otevřete jinou knihovnu a aktivujete Fotostream, zruší se propojení předchozí knihovny.

Procházení fotografií

Dotazy na filtry prohlížeče Aperture se v iPhotu nezobrazují. Všechny obrázky se v iPhotu zobrazují.

K fotografiím skrytým pomocí příkazu Skrýt fotografii v iPhotu nelze v Aperture přistupovat. Dříve skryté fotografie budou přístupné, pokud knihovnu otevřete v iPhotu, zrušíte skrytí fotografií a pak knihovnu znovu otevřete v Aperture.

Fotografie, které jsou v Aperture ohodnoceny jako zamítnuté, nejsou v iPhotu přístupné. Fotografie bude v iPhotu přístupná, pokud v Aperture následně zvýšíte její hodnocení.

PDF soubory v knihovnách Aperture se v iPhotu nezobrazují a nejsou z něj přístupné.

Zvukové soubory a zvukové přílohy v knihovně Aperture se v iPhotu nezobrazují a nejsou z něj přístupné.

Sady

V iPhotu se zobrazuje pouze hlavní obrázek sad Aperture. Pokud například v Aperture vytvoříte několik skládaných verzí fotografie, každou s odlišnými úpravami, zobrazí se v knihovně otevřené v iPhotu pouze obrázek, který jste ve skládané verzi vybrali jako hlavní. Celá sada bude dostupná, až se vrátíte zpět do Aperture.

Náhledy

iPhoto vždy vytváří náhledy v plné velikosti. Aperture nabízí několik nastavení velikosti náhledů s možností jejich úplné deaktivace. Pokud otevřete knihovnu Aperture v iPhotu, stávající náhledy se nezmění, dokud obrázek v iPhotu neupravíte. Potom iPhoto vytvoří náhled obrázku v plné velikosti.

Prohlížeč médií iLife

Pokud používáte k přístupu ke knihovně z jiné aplikace (například Keynote nebo iMovie) prohlížeč médií iLife, bude zobrazená ikona patřit aplikaci původně použité k jejímu vytvoření.

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: