Ověření pravosti ručně stažených aktualizací softwaru Apple

Pokud si ručně stáhnete aktualizační balíček pro Mac, můžete si sami ověřit jeho podpis, abyste se ujistili, že je balíček pravý a úplný.

V zájmu zaručení pravosti všech svých softwarových aktualizací je společnost Apple podepisuje a nabízí je výhradně přes Mac App Store nebo web podpory Apple se soubory ke stažení. Aktualizace Apple si vždy pořizujte jen z těchto zdrojů a vždy se také na těchto zdrojích ujišťujte, že máte nejnovější verze softwaru.

Některé aktualizace softwaru se ověřují automaticky

Používáte-li ke stahování a instalaci softwarových aktualizací Apple Mac App Store (nebo Aktualizaci softwaru v dřívějších verzích OS X), ještě před instalací se automaticky ověří digitální podpis společnosti Apple.

Ručně stažené aktualizace si můžete ověřit ručně

Pokud si aktualizační balíček softwaru Apple stáhnete ručně, můžete si pravost a úplnost aktualizace ověřit sami tím, že ještě před instalací zkontrolujete její digitální podpis.

  1. Dvojitým kliknutím na soubor balíčku softwarové aktualizace (.pkg) otevřete instalátor.
  2. Kliknutím na ikonu zámku  nebo certifikátu  v pravém horním rohu instalátoru zobrazte informace o certifikátu. Pokud ani jednu z těchto ikon nevidíte, je balíček nepodepsaný a neměli byste ho instalovat.
  3. Vyberte „Apple Software Update Certificate Authority“, jak je ukázáno na obrázku dole. Pokud tu vidíte jinou certifikační autoritu nebo pokud u certifikátu není zelený znak zaškrtnutí, který by značil jeho platnost, balíček neinstalujte.
  4. Kliknutím na trojúhelník vedle slova „Podrobnosti“ zobrazte další informace o certifikátu.
  5. Sjeďte v části Podrobnosti dolů, kde najdete otisk SHA1. 

  6. Přesvědčte se, že otisk SHA1 uvedený v instalátoru souhlasí s následujícími otisky aktuálních nebo starších certifikátů Apple. Pokud jsou stejné, je podpis ověřený: klikněte na OK a povolte instalátoru pokračovat. 

    SHA1 FA 02 79 0F CE 9D 93 00 89 C8 C2 51 0B BC 50 B4 85 8E 6F BF
    SHA1 9C 86 47 71 48 B3 D7 04 24 7A 3C 3F 56 EA 2D E5 94 4B 01 C2

Instalátor automaticky ověří soubory obsažené v balíčku. Kdyby byl s nějakým souborem problém, instalátor se ukončí, aniž by provedl změny systému, a zobrazí se zpráva, že instalátor narazil na chybu.

Datum zveřejnění: