Ověření pravosti ručně stažených aktualizací softwaru Apple

Pokud si ručně stáhnete aktualizační balíček pro Mac, můžete si sami ověřit jeho podpis, abyste se ujistili, že je balíček pravý a úplný.

V zájmu zaručení pravosti všech svých softwarových aktualizací je společnost Apple podepisuje a nabízí je výhradně přes App Store nebo web podpory Apple se soubory ke stažení. Aktualizace Apple si vždy pořizujte jen z těchto zdrojů a vždy se také na těchto zdrojích ujišťujte, že máte nejnovější verze softwaru.

Některé aktualizace softwaru se ověřují automaticky

Když si stáhnete a nainstalujete aktualizaci Apple, před instalací se automaticky ověří její digitální podpis.


Ručně stažené aktualizace si můžete ověřit ručně

Pokud si aktualizační balíček softwaru Apple stáhnete ručně, můžete si pravost a úplnost aktualizace ověřit sami tím, že ještě před instalací zkontrolujete její digitální podpis.

  1. Dvojitým kliknutím na soubor balíčku softwarové aktualizace (.pkg) otevřete instalátor.
  2. Kliknutím na ikonu zámku  nebo certifikátu  v pravém horním rohu instalátoru zobrazte informace o certifikátu. Pokud ani jednu z těchto ikon nevidíte, je balíček nepodepsaný a neměli byste ho instalovat.
  3. Vyberte „Apple Software Update Certificate Authority“, jak je ukázáno na obrázku dole. Pokud tu vidíte jinou certifikační autoritu nebo pokud u certifikátu není zelený znak zaškrtnutí, který by značil jeho platnost, balíček neinstalujte.

  4. Kliknutím na trojúhelník vedle slova „Podrobnosti“ zobrazte další informace o certifikátu.
  5. Sjeďte v části Podrobnosti dolů, kde najdete otisk SHA-256.

  6. Přesvědčte se, že otisk SHA-256 uvedený v instalátoru souhlasí s následujícími otisky aktuálních nebo starších certifikátů Apple. Pokud jsou stejné, je podpis ověřený: klikněte na OK a povolte instalátoru pokračovat.

    SHA-256 12 99 E9 BF E7 76 A2 9F F4 52 F8 C4 F5 E5 5F 3B 4D FD 29 34 34 9D D1 85 0B 82 74 F3 5C 71 74 5C

Instalátor automaticky ověří soubory obsažené v balíčku. Kdyby byl s nějakým souborem problém, instalátor se ukončí, aniž by provedl změny systému, a zobrazí se zpráva, že instalátor narazil na chybu.


Datum zveřejnění: