Nastavení hlasu a rychlosti funkcí VoiceOver a Předčítat obsah obrazovky na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Funkce VoiceOver, Předčítat obsah obrazovky a Přečíst výběr používají na iOS zařízení ze začátku jenom kompaktní hlas. Máte ovšem na výběr z několika hlasů, které pro předčítání můžete používat.

Změna hlasu VoiceOveru

Hlasy ve zvýšené kvalitě můžou zabírat i víc než 100 MB. Pokud chcete takový hlas stáhnout a nainstalovat, připojte zařízení k Wi-Fi.

Ve VoiceOveru můžete zapnout víc než jeden hlas, přepínat mezi výchozí a vylepšenou kvalitou (aniž byste hlas museli stahovat znova) a u každého hlasu změnit rychlost čtení. Nastavení hlasů:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a klepněte na Čtení.
 2. Klepněte na Přidat nový jazyk.
 3. Klepněte na požadovaný jazyk a dialekt. Tím se vrátíte na obrazovku Čtení.
 4. Klepněte na Hlas a pak klepněte na hlas, který chcete použít.
 5. Vyberte buď výchozí kvalitu, nebo zvýšenou kvalitu. Pokud zvolíte zvýšenou kvalitu, hlas ještě nebyl stažený a zařízení máte připojené k Wi-Fi síti, začne se hlas stahovat.

Úprava rychlosti čtení

Rychlost čtení můžete upravit takto:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné a klepněte na Zpřístupnění. 
 2. Klepněte na Čtení.
 3. Rychlost nastavíte pomocí jezdce Rychlost čtení.

Volba hlasu pro funkce Předčítat obsah obrazovky a Přečíst výběr

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění a klepněte na Čtení.
 2. Zapněte volbu Přečíst výběr, Předčítat obsah obrazovky nebo obě.
 3. Vyberte Hlasy.
 4. Vyberte hlas a dialekt, které chcete pro funkce Přečíst výběr a Předčítat obsah obrazovky použít.

Odebrání staženého hlasu

Pokud hlas ve zvýšené kvalitě nepoužíváte, můžete ho odebrat:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a klepněte na Čtení.
 2. Klepněte na Hlas a pak klepněte na hlas, který chcete odstranit.
 3. Klepněte na Upravit.
 4. Klepněte na  a pak na Smazat. Nebo ho smažte přejetím prstem doleva.

Hlasy Siri pro svou zemi nebo oblast smazat nemůžete. Po změně nastavení jazyka a země/oblasti můžete některé hlasy Siri smazat, ale zase se automaticky stáhne nejméně jeden hlas Siri pro novou zemi nebo oblast.

Datum zveřejnění: