Nastavení hlasu a rychlosti funkcí VoiceOver a Předčítat obsah obrazovky na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Funkce VoiceOver, Předčítat obsah obrazovky a Přečíst výběr používají na iOS nebo iPadOS zařízení jenom kompaktní hlas. Máte ovšem na výběr z několika hlasů, které pro předčítání můžete používat.

Změna hlasu VoiceOveru

Hlasy ve zvýšené kvalitě můžou zabírat i víc než 100 MB. Pokud chcete takový hlas stáhnout a nainstalovat, připojte zařízení k Wi-Fi.

Ve VoiceOveru můžete zapnout víc než jeden hlas, přepínat mezi výchozí a vylepšenou kvalitou (aniž byste hlas museli stahovat znova) a u každého hlasu změnit rychlost čtení. Nastavení hlasů:

 1. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > VoiceOver a klepněte na Čtení.
 2. Klepněte na Přidat nový jazyk.
 3. Klepněte na požadovaný jazyk a dialekt. Tím se vrátíte na obrazovku Čtení.
 4. Klepněte na Hlas a pak klepněte na hlas, který chcete použít.
 5. Vyberte buď výchozí kvalitu, nebo zvýšenou kvalitu. Pokud zvolíte zvýšenou kvalitu, hlas ještě nebyl stažený a zařízení máte připojené k Wi-Fi síti, začne se hlas stahovat.

Úprava rychlosti čtení

Rychlost čtení můžete upravit takto:

 1. Přejděte do Nastavení a klepněte na Zpřístupnění. 
 2. Klepněte na Předčítání obsahu.
 3. Rychlost nastavíte pomocí jezdce Rychlost čtení.

Volba hlasu pro funkce Předčítat obsah obrazovky a Přečíst výběr

 1. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění a klepněte na Předčítání obsahu.
 2. Zapněte volbu Přečíst výběr, Předčítat obsah obrazovky nebo obě.
 3. Vyberte Hlasy.
 4. Vyberte hlas a dialekt, které chcete pro funkce Přečíst výběr a Předčítat obsah obrazovky použít.

Odebrání staženého hlasu

Hlasy Siri pro svou zemi nebo oblast smazat nemůžete. Po změně nastavení jazyka a země/oblasti můžete některé hlasy Siri smazat, ale zase se automaticky stáhne nejméně jeden hlas Siri pro novou zemi nebo oblast.

Můžete odebrat hlasy ve zvýšené kvalitě, které jste stáhli. Uděláte to takto:

 1. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > VoiceOver a klepněte na Předčítání obsahu.
 2. Klepněte na Hlas a pak klepněte na hlas, který chcete odstranit.
 3. Klepněte na Upravit.
 4. Klepněte na  a pak na Smazat. Nebo ho smažte přejetím prstem doleva.
Datum zveřejnění: