OS X Server: Zapnutí a vypnutí automatického přeposílání e-mailů

Mail server systému OS X Server dokáže uživatelům automaticky přeposílat e-maily.

Pokyny pro OS X Server (Mountain Lion)

  1. V aplikaci Server přejděte na Users (Uživatelé) a vyberte některého uživatele.
  2. Klikněte na ikonu ozubeného kola (nebo klikněte na jméno uživatele se stisknutou klávesou Control) a zvolte „Edit Mail Options...“ (Upravit možnosti Mailu...).
  3. V rozevírací nabídce „Mail should be:“ (E-maily:) zvolte „forwarded“ (přesměrovat).
  4. Do pole „to email address:“ (na e-mailovou adresu:) zadejte adresu, na kterou je chcete přeposílat.

Pokyny pro Lion Server

Zapnutí automatického přeposílání pro účet

Chcete-li na účtu zapnout automatické přeposílání, spusťte v Terminálu na serveru následující příkazy. Prvním příkazem přepnete do interaktivního režimu.

 

sudo serveradmin command
mail:command = setAutoForward
mail:userID = (the_users_shortname)
mail:fwdAddress = (the_emailaddress_to_forward_to_)

 

Stisknutím Control-D příkaz dokončete.
Příkaz by po dokončení stisknutím Control-D měl vrátit userID, GUID a nově nastavenou adresu automatického přeposílání. Příklad:
mail:userID = "uzivatelmailu1"
mail:userGUID = "A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = "moje-ID-uživatele@priklad.cz"


Pokud uživatel neexistuje, bude vrácena následující zpráva:
mail:error = "user not found"

Vypnutí automatického přeposílání pro účet

Použijte stejné příkazy jako výše, ale s prázdnou hodnotou adresy:

 

sudo serveradmin command

mail:command = setAutoForward

mail:userID = mailuser1

mail:fwdAddress = ""

 

Stisknutím Control-D příkaz dokončete.

Odpověď bude stejná jako výše, ale hodnota mail:fwdAddress bude prázdná. Příklad:
mail:userID = "uzivatelmailu1"
mail:userGUID = "
A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = ""


Pokud použijete nesprávné ID nebo uživatel neexistuje, bude vrácena následující zpráva:
mail:error = "user not found"

Zobrazení účtů, pro které je právě nastaveno automatické přeposílání

Spusťte tento příkaz:

 

sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward

 

Příkaz vrátí seznam uživatelských GUID a adres automatického přeposílání. Příklad:
$ sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward
mail:1080C8CF-5432-4302-B3B7-0EEFB79106AD:fwdAddress = "moje-IDuživatele-1@priklad.cz"
mail:2DD1FB33-340F-408F-8C2A-D77B0A2431C7:fwdAddress = "moje-IDuživatele-2@priklad.cz"

Další informace

Alternativní možností je použití příkazu set_user_mail_opts command. Pokyny k použití a možnostem viz man set_user_mail_opts.

Datum zveřejnění: