Používání protokolu S/MIME k posílání šifrovaných zpráv v prostředí Exchange v iOS

iOS nabízí podporu pro protokol S/MIME, abyste mohli posílat šifrované e-mailové zprávy. 

Pokud chcete posílat šifrované zprávy, potřebujete certifikát příjemce (veřejný klíč). Mail k tomuto certifikátu přistupuje pomocí jedné ze dvou metod, v závislosti na tom, jestli se příjemce nachází ve vašem prostředí Exchange. Tento článek vysvětluje obě metody.

Šifrování zpráv

Při konfiguraci protokolu S/MIME můžete zvolit možnost Standardně šifrovat, která platí pro nově vytvářené zprávy.

V systému iOS 13.4 a novějších, když odpovíte na zprávu nebo zprávu přepošlete, bude stav šifrování vaší zprávy odpovídat stavu příchozí zprávy, nikoli výchozímu nastavení systému. Stav šifrování odchozí zprávy můžete také změnit pomocí modré ikony zámku:

 

 

Posílání šifrovaných zpráv lidem ve vašem prostředí Exchange

Pokud je příjemce uživatelem ve stejném prostředí Exchange, může iOS vyhledat potřebný certifikát pro zašifrování zprávy.

Pokud chcete posílat šifrované zprávy kontaktům ve vašem prostředí Exchange, použijte následující postup:

 1. Vytvořte v Mailu novou zprávu. Všimněte si ikony odemčeného zámku, která značí, že je pro váš účet Exchange zapnuté šifrování zpráv.
 2. Začněte zadávat adresu příjemce ve vaší organizaci využívající Exchange.
 3. Mail nahlédne do seznamu GAL a zjistí certifikát S/MIME příjemce.
 4. Pokud Mail najde certifikát, zobrazí se vpravo od kontaktního jména příjemce ikona zámku a adresa se zvýrazní modře. Všimněte si větší modré ikony zámku. Tu lze používat k přepínání šifrování zprávy, což umožňuje snadné vytváření šifrovaných i nešifrovaných zpráv.
 5. Pokud přidáte příjemce, u něhož Mail nedokáže najít certifikát, zvýrazní se tato adresa červeně a vpravo od adresy příjemce se zobrazí ikona odemčeného zámku. Zpráva teď bude označená ikonou odemčeného zámku a nápisem Nelze šifrovat.

Odeslání šifrované zprávy uživateli mimo vaše prostředí Exchange

Pokud se určený příjemce nachází mimo prostřední Exchange odesílatele, nebo pokud odesílatel nepoužívá účet Exchange, musí být do zařízení nainstalován certifikát příjemce. Použijte tento postup.

 1. V podepsané zprávě od určeného příjemce klepněte na adresu odesílatele. Neplatné podpisy mají vpravo od adresy odesílatele červený otazník . Mail platné podpisy označuje modrým zatržítkem vpravo od adresy odesílatele.
 2. Pokud byl certifikát odesílatele vydán neznámou certifikační autoritou, můžete certifikát nainstalovat ručně pro tuto e-mailovou adresu. Klepněte na možnost Zobrazit certifikát.

 3. Klepnutím na Instalovat nainstalujete podepisovací certifikát odesílatele a nastavíte ho jako důvěryhodný.
 4. Tlačítko Instalovat se zbarví červeně a jeho název se změní na Odstranit. Klepnutím na Hotovo v levém horním rohu dokončete proces instalace certifikátu.
 5. iOS tento digitální certifikát přiřadí k e-mailové adrese příjemce a umožní šifrování zpráv.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: