Posílání a přijímání šifrovaných zprávy v aplikaci Mail v iOS pomocí protokolu S/MIME

iOS podporuje protokol S/MIME, takže můžete posílat šifrované e-mailové zprávy. 

Chcete-li posílat šifrované zprávy, nainstalujte pro svůj e-mailový účet certifikát S/MIME. Certifikáty S/MIME získáte od certifikační autority (CA) nebo, pokud používáte účet Exchange, od své organizace. Dále potřebujete certifikát příjemce (veřejný klíč).


Povolení šifrování zpráv

Při konfiguraci protokolu S/MIME pro váš účet můžete zvolit možnost Standardně šifrovat, která se vztahuje na nově vytvářené zprávy:

  1. Otevřete aplikaci Nastavení.
  2. Vyberte aplikaci Mail > Účty.
  3. Vyberte účet, který obsahuje zprávy, které chcete standardně šifrovat.
  4. Vyberte Účet > Pokročilé > Standardně šifrovat a poté zapněte možnost Standardně šifrovat.

Když na zprávu odpovídáte nebo ji přeposíláte, stav šifrování zprávy odpovídá stavu příchozí zprávy, nikoli výchozímu nastavení systému. Chcete-li změnit stav šifrování odchozí zprávy můžete také použít modré tlačítko zámku  v poli adresy.


Odesílání šifrovaných zprávy

Pokud je příjemce uživatelem ve stejném prostředí Exchange, může iOS vyhledat potřebný certifikát pro zašifrování zprávy. iOS načítá certifikáty ze seznamu GAL. Když píšete zprávu a příjemce ji bude moci dešifrovat, uvidíte v poli adresy tlačítko zámku . Pokud nepoužíváte účet Exchange, nebo pokud příjemce není ve stejné organizaci, musíte před odesláním šifrované zprávy umožnit odesílání a přijímání podepsaných e-mailů. 


Ruční nastavení důvěry podpisu příjemce

Pokud je podpis příslušného příjemce nedůvěryhodný, pomocí tohoto postupu nainstalujte do zařízení certifikát příjemce:

  1. V podepsané zprávě od příslušného příjemce klepněte na adresu odesílatele. Nedůvěryhodné podpisy mají napravo od adresy odesílatele červený otazník  . Aplikace Mail označuje platné podpisy modrým zatržítkem   napravo od adresy odesílatele.
  2. Pokud byl certifikát odesílatele vydán neznámou certifikační autoritou, můžete certifikát pro tuto e-mailovou adresu nainstalovat ručně. Klepněte na možnost Zobrazit certifikát.
  3. Klepnutím na Instalovat nainstalujete podepisovací certifikát odesílatele a nastavíte ho jako důvěryhodný.
  4. Tlačítko Instalovat se zbarví červeně a jeho název se změní na Odstranit. Klepnutím na Hotovo v pravém horním rohu dokončíte proces instalace certifikátu.
  5. iOS tento digitální certifikát přiřadí k e-mailové adrese příjemce a umožní šifrování zpráv.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: