Zlepšení zabezpečení sítě Zpět na můj Mac

Nepodceňujte ochranu dat uložených ve vašem Macu.

Funkce Zpět na můj Mac využívá následující metody zabezpečení:

 • Protokoly IPSec a SSL šifrují a chrání veškerou komunikaci mezi Macem a servery Zpět na můj Mac, což znamená, že je chráněno vše, co přenášíte mezi svými Macy.
 • Protokol Kerberos a digitální certifikáty zajišťují bezpečné a důvěryhodné ověřování identity. (Další výhodou je, že s Kerberem nemusíte zadávat své uživatelské jméno a heslo pokaždé, když se připojíte k jinému Macu v síti Zpět na můj Mac.)

Volitelná nastavení pro lepší zabezpečení sítě

Níže najdete několik dalších nastavení, se kterými můžete svoji síť zabezpečit ještě lépe.

Používejte silná hesla uživatelských účtů

Pro své Apple ID a uživatelský účet v macOS si nastavte silná hesla a dobře si je hlídejte. Pokud se někdo vaše uživatelská jména a hesla dozví, získá přístup ke všem Macům přihlášeným do iCloudu pod vaším Apple ID. 

Po přechodu do režimu spánku nebo po zapnutí spořiče obrazovky vyžadujte heslo

Na každém Macu ve vaší síti Zpět na můj Mac zapněte povinné zadávání hesla. Pak kdokoli, kdo bude chtít Mac použít, bude muset po probuzení Macu nebo pro ukončení spořiče obrazovky zadat heslo.

Vyžadování hesla nastavíte takto:

 1. V nabídce Apple () vyberte Předvolby systému a klikněte na Zabezpečení a soukromí.
 2. Vyberte možnost „Požadovat heslo bezprostředně po přepnutí do spánku nebo spuštění spořiče obrazovky“.

Zamykejte obrazovku

Na každém Macu ve vaší síti Zpět na můj Mac nastavte na ploše zobrazování možnosti zamknutí obrazovky. Při sdílení obrazovky se vzdáleným Macem ji tak budete moci před ukončením relace jednoduše ručně zamknout. Nikdo se potom nedostane k vašemu vzdálenému Macu v období před spuštěním spořiče obrazovky.

Možnost zamknutí obrazovky zobrazíte na ploše takto:

 1. Otevřete Klíčenku, najdete ji v podsložce Utility složky Aplikace.
 2. V nabídce Klíčenky zvolte Předvolby a klikněte na kartu Obecné.
 3. Vyberte volbu „Zobrazit stav svazku klíčů v řádku nabídek“. Na řádku nabídek se zobrazí ikona zámku.
 4. Až budete chtít obrazovku ručně zamknout, klikněte na ikonu zámku a vyberte Uzamknout obrazovku. 

Vypněte automatické přihlašování

Když vypnete automatické přihlašování, každý, kdo se pokusí přihlásit k vašemu uživatelskému účtu na Macu, bude muset zadat heslo. Automatické přihlašování vypnete takto:

 1. Vyberte Předvolby systému v nabídce Apple () a klikněte na Uživatelé a skupiny. 
 2. Klikněte na ikonu zámku v dolní části okna.
 3. Zadejte jméno a heslo správce a klikněte na Odemknout.
 4. Klikněte na Volby přihlášení (nad ikonou zámku) a vypněte Automatické přihlášení. 
 5. Ještě jednou klikněte na ikonu zámku a zavřete okno.
Datum zveřejnění: