Informace o bezpečnostním obsahu aktualizace softwaru pro iOS 4.3.5 pro iPhone

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah aktualizace softwaru iOS 4.3.5.

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah aktualizace softwaru iOS 4.3.5, kterou si můžete stáhnout a nainstalovat přes iTunes.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nerozebírá ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

Aktualizace softwaru iOS 4.3.5

 • Zabezpečení dat

  K dispozici pro: iOS 3.0 až 4.3.4 pro iPhone 3GS a iPhone 4 (GSM), iOS 3.1 až 4.3.4 pro iPod touch (3. generace) a novější, iOS 3.2 až 4.3.4 pro iPad

  Dopad: Útočník s výsadním postavením v síti může zachytávat nebo upravovat data v relacích chráněných protokolem SSL/TLS.

  Popis: Ve zpracovávání certifikátů X.509 existoval problém s ověřováním certifikátových řetězců. Útočník s výsadním postavením v síti mohl zachytávat nebo upravovat data v relacích chráněných protokolem SSL/TLS. Byly ale možné i jiné útoky využívající ověřování certifikátů X.509. Problém byl vyřešen lepším ověřováním certifikátových řetězců X.509.

  CVE-ID

  CVE-2011-0228 : Gregor Kopf z týmu Recurity Labs pracující pro BSI a Paul Kehrer z týmu SpiderLabs společnosti Trustwave

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: