OS X Lion: Vytvoření vazby k řadičům domény služby Active Directory jenom pro čtení

Aby klienti s OS X Lionem mohli vytvořit vazbu ke službě Active Directory, když jsou přítomné řadiče domény jenom pro čtení, měli byste klienta aktualizovat na OS X Lion 10.7.3 a novější.

Aktualizujte klienty na OS X Lion 10.7.3 nebo novější.

Další informace

Nouzové řešení pro klienty s OS X Lionem, kteří nejsou připraveni na aktualizaci na OS X Lion 10.7.3

Aby bylo možné vytvořit vazbu na službu Active Directory, když jsou přítomné řadiče domény jenom pro čtení, musíte nejdřív ve službě Active Directory vytvořit účet počítače. Pak pomocí konzoly pro správu Uživatelé a počítače služby Active Directory zkontrolujte, jestli se účet počítače úspěšně replikoval do všech řadičů domény jenom pro čtení.

Datum zveřejnění: