Jak v macOS nastavit bannery zásad

Přečtěte si, jak nastavit vlastní bannery, které se budou zobrazovat v přihlašovacím okně Macu.

Banner zásad zobrazený na iMacu

Banner zásad je banner, který se zobrazuje v přihlašovacím okně a vyžaduje po uživateli před přihlášením potvrzení nějaké informace.

Přečtěte si o bannerech zásad

Můžete nastavit přihlašovací zprávu, která se zobrazí na přihlašovací obrazovce Macu. Stejně tak můžete nastavit banner zásad zobrazující delší zprávu, kterou je potřeba před přihlášením přijmout. To může být užitečné v případech, kdy uživatelé musí souhlasit s podmínkami či ujednáními nebo je vzít na vědomí předtím, než začnou počítač používat – příkladem jsou Zásady přijatelného použití.

Vytvoření banneru

  1. Vytvořte banner jako dokument s prostým textem (.txt) nebo bohatým textem (.rtf).
  2. Zvolte Soubor > Uložit a uložte soubor pod názvem PolicyBanner.
  3. Zkopírujte soubor PolicyBanner do složky /Knihovna/Security/. 

Po příštím restartování počítače se banner zobrazí v okamžiku, kdy by se jinak zobrazila přihlašovací obrazovka. 

Pokud banner nevidíte

Pokud se banner nezobrazuje, zkontrolujte následující věci.

Zkontrolujte FileVault

Pokud na počítači používáte šifrování celého disku FileVault, banner zásad se objeví před zobrazením plochy, jakmile se přihlásí první uživatel. První přihlášení je nutné k odemknutí startovacího disku. 

Zkontrolujte oprávnění

V určitých případech budete muset u souboru PolicyBanner upravit oprávnění.

U formátů .txt nebo .rtf nastavte oprávnění souboru PolicyBanner tak, aby oprávnění ke čtení měl Každý (ostatní):

sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.txt
sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.rtf 

U souborů .rtfd upravte oprávnění tak, aby Každý (ostatní) měl právo ke čtení i ke spouštění:

sudo chmod -R o+rx /Library/Security/PolicyBanner.rtfd

Aktualizujte svazek Preboot

Pokud se banner zásad stále nezobrazuje, aktualizujte svazek Preboot:

diskutil apfs updatePreboot /
Datum zveřejnění: