Informace o bezpečnostním obsahu aktualizace softwaru iOS 4.3.4.

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah aktualizace softwaru iOS 4.3.4.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nerozebírá ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

Aktualizace softwaru iOS 4.3.4

 • CoreGraphics

  K dispozici pro: iOS 3.0 až 4.3.3 pro iPhone 3GS a iPhone 4 (model GSM), iOS 3.1 až 4.3.3 pro iPod touch (3. generace) a novější, iOS 3.2 až 4.3.3 pro iPad

  Dopad: Zobrazení škodlivého PDF souboru mohlo vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke svévolnému spuštění kódu.

  Popis: V knihovně FreeType docházelo při zpracovávání písem TrueType k přetečení vyrovnávací paměti. Zobrazení škodlivého PDF souboru mohlo vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke svévolnému spuštění kódu.

  CVE-ID

  CVE-2010-3855

 • CoreGraphics

  K dispozici pro: iOS 3.0 až 4.3.3 pro iPhone 3GS a iPhone 4 (model GSM), iOS 3.1 až 4.3.3 pro iPod touch (3. generace) a novější, iOS 3.2 až 4.3.3 pro iPad

  Dopad: Zobrazení škodlivého PDF souboru mohlo vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke svévolnému spuštění kódu.

  Popis: V knihovně FreeType docházelo při zpracovávání písem Type 1 k problému s podpisy. Zobrazení škodlivého PDF souboru mohlo vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke svévolnému spuštění kódu.

  CVE-ID

  CVE-2011-0226 : comex

 • IOMobileFrameBuffer

  K dispozici pro: iOS 3.0 až 4.3.3 pro iPhone 3GS a iPhone 4 (model GSM), iOS 3.1 až 4.3.3 pro iPod touch (3. generace) a novější, iOS 3.2 až 4.3.3 pro iPad

  Dopad: Škodlivý kód spuštěný s oprávněnými uživatele mohl získat systémová oprávnění.

  Popis: Při ukládání primitivů do front v paměti IOMobileFrameBuffer docházelo k problému s konverzí neplatného typu, díky čemuž mohl škodlivý kód spuštěný s oprávněnými uživatele získat systémová oprávnění.

  CVE-ID

  CVE-2011-0227 : comex

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: