Přístup k sítím 802.1X v OS X Lionu a Mountain Lionu

Přečtěte si o přístupu k sítím 802.1X v OS X Lionu a Mountain Lionu.

V OS X Lionu a Mountain Lionu provádí přístup k síti prostřednictvím ověřování 802.1X aktuálně přihlášený uživatel. Relaci ověřování 802.1X spouští uživatel, kterému se zobrazí výzva k zadání chybějících informací, například důvěryhodného certifikátu a jména a hesla.

V síti Wi-Fi, která vyžaduje 802.1X, použijte nabídku Wi-Fi (nebo část Wi-Fi na panelu předvoleb Síť) a vyberte síť s viditelným SSID. Nebo klikněte na Připojit se k jiné síti a připojte se k síti se skrytým SSID nebo k síti, která není zobrazena v aktuálním seznamu.

Když vyberete viditelnou síť, mělo by se automaticky vybrat odpovídající nastavení a zobrazit výzva k zadání informací pro ověření totožnosti. Při pokusu o připojení k síti se skrytým SSID budete muset znát přesné SSID a správnou volbu zabezpečení.

V ethernetové síti vyžadující 802.1X se proces ověření totožnosti spustí ihned po připojení ethernetového kabelu k síti. Zobrazí se výzva k zadání údajů ověření totožnosti. Pokud chcete tuto funkci zakázat, na panelu předvoleb Síť pro rozhraní Ethernet na kartě 802.1X zrušte zaškrtnutí políčka „Povolit automatické připojení“.

Tímto postupem se můžete připojit k sítím s následujícími typy ověření EAPOL:

PEAP
TTLS (viz Poznámka 1)
LEAP
EAP-FAST (viz Poznámka 2)
TLS
 

Poznámky

  1. Protokol TTLS použije vnitřní metodu ověření MSCHAPv2.
  2. Protokol EAP-FAST bude fungovat jenom v případě, že server obsahuje certifikát a buď povoluje přístup bez přihlašovacích údajů PAC, nebo provádí ověřené poskytování PAC.

Další informace

Pokud chcete získat přístup k sítím, ke kterým se nejde připojit výše uvedeným způsobem, nebo pokud chcete použít profil režimu přihlašovacího okna nebo profil systémového režimu, budete muset požádat správce sítě o soubor .mobileconfig obsahující správné údaje o konfiguraci sítě.  Soubor .mobileconfig můžete vytvořit službou Profile Manager (Správce profilů), která je k dispozici v OS X Serveru.

Datum zveřejnění: