Základny AirPort Base: Principy oprávnění uživatelských účtů Zabezpečení sdílených disků

Přečtěte si o různých dostupných oprávněních uživatelských účtů Zabezpečení sdílených disků.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Pokud používáte základnu AirPort s podporou pevných disků, můžete na pevném disku zřídit samostatné složky, do kterých uživatelé můžou ukládat svoje soubory. Těm se říká uživatelské účty Zabezpečení sdílených disků. Tento článek vysvětluje, jak po zřízení těchto účtů funguje přístup pro čtení a zápis.

Pokud zřídíte uživatelský účet Zabezpečení sdílených disků, máte tři možnosti pro Přístup ke sdílení souborů:

 • Nepovoleno – toto nastavení zvolte, když nechcete, aby si uživatel mohl prohlížet soubory na disku nebo aby mohl na disk nějaké soubory zapisovat. Toto nastavení je užitečné, když nějaké osobě chcete na určitou dobu zakázat přístup k disku.
 • Jen ke čtení – tuto možnost zvolte, když chcete uživateli povolit prohlížení a otevírání souborů z disku, ale nechcete, aby je mohl upravovat a ukládat zpátky. Uživatelé s těmito oprávněními ale můžou otevřené soubory upravovat a ukládat je na jiné disky, pro které mají oprávnění k zápisu.
 • Čtení a zápis – tuto možnost zvolte, když chcete uživateli povolit otevírání, úpravy a ukládání souborů na disk.

Nastavení přístupu pro čtení a zápis pro konkrétního uživatele

 1. Otevřete Nastavení AirPortu ve složce Aplikace > Utility.
 2. Vyberte základnu, kterou chcete nastavit.
 3. Klikněte na Upravit.
 4. Klikněte na Disky.
 5. V rozevírací nabídce Zabezpečení sdílených disků zvolte možnost Účty.
 6. Klikněte na Přidat (+).
 7. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro požadovaného uživatele.
 8. V závislosti na tom, jaká chcete uživateli udělit přístupová oprávnění, zvolte v rozevírací nabídce Přístup ke sdílení souborů možnost Čtení a zápis, Jen pro čtení nebo Nepovoleno.
 9. Klikněte na Uložit.
 10. Klikněte na Aktualizovat.

 

Datum zveřejnění: