Mac OS X Snow Leopard a detekce malwaru

Přečtěte si, jak funguje detekce škodlivého softwaru v OS X Snow Leopardu.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

„Malware“ je zkrácený výraz pro škodlivý software (z anglického „malicious software“). Malware zahrnuje viry, červy, trojské koně a další typy softwaru, který může poškodit software ve vašem systému nebo narušit vaše soukromí. Malware se do počítače může nainstalovat při stahování obsahu a aplikací z internetu nebo přes e-mail, textové zprávy či weby. Mac OS X 10.6 Snow Leopard hlídá, zda se někde nevyskytuje známý malware, a upozorní vás, pokud ho zjistí, abyste si ho nechtěně nenainstalovali do systému.

Soubory stažené přes aplikace, jako je Safari, iChat a Mail, se z hlediska bezpečnosti kontrolují v okamžiku otevření. Pokud se u souboru zjistí, že obsahuje známý malware, zobrazí systém dialog s výzvou k jeho přesunutí do koše. Soubor zcela odstraníte až vyprázdněním koše.


Apple udržuje seznam známého malwaru, podle kterého se při stahování kontroluje, jestli je soubor bezpečný pro stažení. Tento seznam je uložen lokálně a po nainstalování aktualizace zabezpečení 2011-003 ho bude denně aktualizovat proces na pozadí.

Pokud tyto aktualizace nechcete dostávat, můžete každodenní aktualizaci zakázat zrušením zaškrtnutí políčka Automatically update safe downloads list (Automaticky aktualizovat seznam bezpečných stahování) v podokně Security (Zabezpečení) v okně System Preferences (Předvolby systému). Tato možnost se v předvolbách systému objeví po instalaci aktualizace zabezpečení 2011-003.


 

Aktualizace zabezpečení 2011-003 poskytuje dodatečnou ochranu tím, že vyhledává malware MacDefender a jeho známé varianty. Pokud je takový malware nalezen, systém ho ukončí, odstraní jeho trvalé soubory a opraví veškeré změny provedené v konfiguračních nebo přihlašovacích souborech. Po zjištění a odstranění MacDefenderu se při příštím přihlášení pomocí účtu správce objeví níže uvedená zpráva.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: