Informace o bezpečnostní aktualizaci 2011-003

Tento dokument popisuje bezpečnostní aktualizaci 2011-003.

Tento dokument popisuje bezpečnostní aktualizaci 2011-003, kterou jde stáhnout a nainstalovat prostřednictvím panelu předvoleb Aktualizace softwaru nebo z webu s produkty Apple ke stažení.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nerozebírá ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

Bezpečnostní aktualizace 2011-003

 • Karanténa souborů

  K dispozici pro: Mac OS X 10.6.7, Mac OS X Server 10.6.7

  Dopad: Byla přidána definice.

  Popis: V Karanténě souborů byla do malwarové kontroly přidána definice OSX.MacDefender.A. Informace o Karanténě souborů jsou k dispozici v tomto článku znalostní databáze: http://support.apple.com/kb/HT3662?viewlocale=cs_CZ

 • Karanténa souborů

  K dispozici pro: Mac OS X 10.6.7, Mac OS X Server 10.6.7

  Dopad: Automatická aktualizace definic známého malwaru

  Popis: Systém bude každý den zjišťovat dostupnost aktualizací seznamu definic malwaru pro Karanténu souborů. Zjišťování dostupnosti aktualizací jde zrušit prostřednictvím zaškrtávacího políčka Automaticky aktualizovat seznam bezpečných stahování v předvolbách zabezpečení. Další informace jsou k dispozici v tomto článku znalostní databáze: http://support.apple.com/kb/HT4651?viewlocale=cs_CZ

 • Odstranění malwaru

  K dispozici pro: Mac OS X 10.6.7, Mac OS X Server 10.6.7

  Dopad: Odstranění malwaru MacDefender v případě jeho detekování

  Popis: Instalační proces pro tuto aktualizaci vyhledá a odstraní známé varianty malwaru MacDefender. Pokud byla detekována a odstraněna známá varianta, zobrazí se uživateli po instalaci aktualizace upozornění. Další informace jsou k dispozici v tomto článku znalostní databáze: http://support.apple.com/kb/HT4651?viewlocale=cs_CZ

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: