Převod dokumentů Pages na PDF, Microsoft Word a další formáty

V Pages na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu nebo online na webu iCloud.com můžete otevírat i dokumenty z Microsoft Wordu a další typy souborů.

Převod a otevření dokumentů v Pages pro iOS

V Pages na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete pracovat s různými formáty souborů. Podívejte se, které formáty jsou s Pages pro iOS kompatibilní.

Převod dokumentu Pages v Pages pro iOS

 1. Otevřete dokument a klepněte na tlačítko Více .
 2. Klepněte na Export.
 3. Zvolte pro dokument formát. 
 4. Když vyberete EPUB, nastavte ještě doplňující volby.
 5. Vyberte, jak chcete dokument poslat, například přes Mail nebo Zprávy.

Otevření souboru v Pages pro iOS

Jestli chcete v Pages pro iOS otevřít soubor jako třeba dokument Microsoft Word, klepněte na něj ve správci dokumentů. Pokud správce dokumentů nevidíte, klepněte na Dokumenty (na iPadu) nebo na tlačítko Zpět tlačítko Dokumenty (na iPhonu nebo iPodu touch) a potom na soubor, který chcete otevřít. Když je soubor zašedlý, znamená to, že není v kompatibilním formátu.

V Pages můžete otevírat i soubory z jiných aplikací, třeba z aplikace Soubory nebo z e-mailů:

 1. Otevřete jinou aplikaci a vyberte dokument nebo přílohu.
 2. Klepněte na tlačítko Sdílet .
 3. Klepněte na Zkopírovat do: Pages. Původní soubor zůstane nezměněný.

Po otevření souboru se může zobrazit zpráva, že dokument bude vypadat jinak. Pages vás například můžou upozornit na chybějící písma. Klepnutím na Hotovo otevřete dokument v Pages.


Převod a otevření dokumentů v Pages pro Mac

V Pages pro Mac můžete pracovat s různými formáty souborů. Podívejte se, které formáty jsou s Pages pro Mac kompatibilní.

Převod dokumentu Pages v Pages pro Mac

 1. Otevřete dokument Pages, který chcete převést.
 2. Vyberte Soubor > Exportovat do a zvolte formát.
 3. Otevře se okno, ve kterém vyberte jiný formát nebo nastavte dodatečné možnosti. Můžete tu například nastavit, aby k otevření exportovaného PDF bylo nutné zadat heslo, aby exportované EPUB knihy měly obsah, nebo zvolit formát exportovaného wordového dokumentu.
 4. Klikněte na Další. 
 5. Zadejte název souboru a vyberte, kam ho chcete uložit.
 6. Klikněte na Exportovat.

Jestli chcete soubor poslat v konkrétním formátu přes Mail, Zprávy, AirDrop nebo Poznámky, klikněte na Sdílet > Poslat kopii, vyberte, jakým způsobem chcete dokument poslat, a nakonec zvolte formát.

Otevření souboru v Pages pro Mac

Ve Finderu klikněte se stisknutou klávesou Control na soubor a vyberte Otevřít v aplikaci > Pages. Pokud na Macu nemáte jiný textový editor než Pages, stačí na soubor dvakrát kliknout.

V Pages pro Mac zvolte Soubor > Otevřít, vyberte soubor a klikněte na Otevřít. Když je soubor zašedlý, znamená to, že není v kompatibilním formátu.

Po otevření souboru se může zobrazit zpráva, že dokument bude vypadat jinak. Pages vás například můžou upozornit na chybějící písma. Při otevírání dokumentů ze starších verzí Pages se vám můžou zobrazit určitá varování.


Převod a otevření dokumentů v Pages pro iCloud

V Pages pro iCloud můžete otevírat, upravovat a sdílet soubory přímo z podporovaného prohlížeče na Macu nebo PC. Podívejte se, které formáty jsou s Pages pro iCloud kompatibilní.

Převod dokumentu Pages v Pages pro iCloud

 1. Přihlaste se k webu iCloud.com svým Apple ID.
 2. Klikněte na Pages.
 3. Ve správci dokumentů klikněte u souboru, který chcete převést, na tlačítko Více  a potom zvolte Stáhnout kopii. Jestli už máte dokument otevřený, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Nástroje  a zvolte Stáhnout kopii.*
 4. Zvolte pro dokument formát. Soubor se začne stahovat do umístění, kam váš prohlížeč ukládá stažené soubory.

* Dokument převedete na EPUB knihu tak, že ho otevřete, na panelu nástrojů kliknete na tlačítko Nástroje  a zvolíte Stáhnout kopii.

Otevření souboru v Pages pro iCloud

 1. Přihlaste se k webu iCloud.com svým Apple ID.
 2. Klikněte na Pages.
 3. Přetáhněte soubor, který chcete odeslat, do správce dokumentů Pages v prohlížeči. Nebo klikněte na tlačítko Odeslat , vyberte soubor a klikněte na Vybrat.
 4. Dvakrát na soubor klikněte ve správci dokumentů.


Kompatibilita souborových formátů

Formáty, které se v Pages dají otevřít

V Pages pro iOS, Pages pro Mac a Pages pro iCloud můžete otevírat tyto formáty:

 • Všechny verze Pages
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) a Office 97 nebo novější (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • Soubory prostého textu (.txt)

Formáty, do kterých můžete dokumenty Pages převádět

Pages pro iOS:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB

Pages pro Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) a Office 97 nebo novější (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • Soubory prostého textu (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages ‘09

Pages pro iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)
 • PDF
 • EPUB


Další informace

 • Pages pro iOS, Pages pro Mac a Pages pro iCloud používají stejný formát souborů. Dokumenty vytvořené nebo upravené v Pages na jedné platformě se dají otevřít i v Pages na všech ostatních platformách.
 • Aktuální verzi Pages pro iPhone, iPad nebo iPod touch si můžete nainstalovat z App Storu. Pages pro Mac aktualizujte pomocí aplikace App Store na Macu.
 • Pokud exportujete dokument Pages do formátu kompatibilního s Pages ’09, podívejte se, k jakým změnám dochází při exportu do iWork ’09.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: