Převod dokumentů Pages na PDF, Microsoft Word a další formáty

Chcete-li dokumenty Pages otevírat v jiných aplikacích, musíte je nejdřív v Pages převést. Stejně tak můžete v Pages otevírat soubory Microsoft Wordu a další typy souborů.

Dokumenty můžete převádět a otevírat v Pages na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu. Pokud nemáte žádné zařízení Apple, můžete používat Pages online na iCloud.com.

Převádění a otevírání dokumentů v Pages na iPhonu nebo iPadu

V Pages na iPhonu nebo iPadu můžete pracovat s různými formáty souborů. Podívejte se, které formáty jsou kompatibilní s Pages na iPhonu a iPadu.

Převedení dokumentu Pages v Pages na iPhonu nebo iPadu

Pokud dokument Pages chcete otevřít v jiné aplikaci, například v Microsoft Wordu, převeďte soubor pomocí Pages do vhodného formátu.

 1. Otevřete dokument, který chcete převést, a pak klepněte na tlačítko Více .
 2. Klepněte na Export.
 3. Zvolte pro dokument formát.
 4. Když vyberete EPUB, nastavte ještě doplňující volby.
 5. Vyberte, jak chcete dokument poslat, například přes Mail nebo Zprávy.

Otevření souboru v Pages na iPhonu nebo iPadu

Pokud v Pages na iPhonu nebo iPadu chcete otevřít soubor jako dokument Microsoft Wordu, klepněte na něj ve správci dokumentů. Pokud správce dokumentů nevidíte, klepněte na Dokumenty (na iPadu) nebo na tlačítko Zpět  (na iPhonu) a potom na soubor, který chcete otevřít. Když je soubor zašedlý, znamená to, že není v kompatibilním formátu.

V Pages můžete otevírat i soubory z jiných aplikací, třeba z aplikace Soubory nebo z e-mailů:

 1. Otevřete jinou aplikaci a vyberte dokument nebo přílohu.
 2. Klepněte na tlačítko Sdílet .
 3. Klepněte na Zkopírovat do: Pages. Původní soubor zůstane nezměněný.

Po otevření souboru se může zobrazit zpráva, že dokument bude vypadat jinak. Pages vás například můžou upozornit na chybějící písma. Klepnutím na Hotovo otevřete dokument v Pages.


Převod a otevření dokumentů v Pages pro Mac

V Pages pro Mac můžete pracovat s různými formáty souborů. Podívejte se, které formáty jsou kompatibilní.

Převod dokumentu Pages v Pages pro Mac

Pokud dokument Pages chcete otevřít v jiné aplikaci, například v Microsoft Wordu, převeďte soubor pomocí Pages do vhodného formátu.

 1. Otevřete dokument Pages, který chcete převést.
 2. Vyberte Soubor > Exportovat do a zvolte formát.
 3. Otevře se okno, ve kterém vyberte jiný formát nebo nastavte dodatečné možnosti. Můžete tu například nastavit, aby k otevření exportovaného PDF bylo nutné zadat heslo, aby exportované EPUB knihy měly obsah, nebo zvolit formát exportovaného wordového dokumentu.
 4. Klikněte na Další. 
 5. Zadejte název souboru a vyberte, kam ho chcete uložit.
 6. Klikněte na Exportovat.

Jestli chcete soubor poslat v konkrétním formátu přes Mail, Zprávy, AirDrop nebo Poznámky, klikněte na Sdílet > Poslat kopii, vyberte, jakým způsobem chcete dokument poslat, a nakonec zvolte formát.

Otevření souboru v Pages pro Mac

Soubor můžete otevřít z Finderu nebo z aplikace Pages:

 • Ve Finderu klikněte se stisknutou klávesou Control na soubor a vyberte Otevřít v aplikaci > Pages. Pokud na Macu nemáte jiný textový editor než Pages, stačí na soubor dvakrát kliknout.
 • V Pages pro Mac zvolte Soubor > Otevřít, vyberte soubor a klikněte na Otevřít. Když je soubor zašedlý, znamená to, že není v kompatibilním formátu.

Po otevření souboru se může zobrazit zpráva, že dokument bude vypadat jinak. Pages vás například můžou upozornit na chybějící písma. Při otevírání dokumentů ze starších verzí Pages se vám můžou zobrazit určitá varování.


Převod a otevření dokumentů v Pages pro iCloud

V Pages pro iCloud můžete otevírat, upravovat a sdílet soubory přímo z podporovaného prohlížeče na Macu nebo PC. Podívejte se, které formáty jsou kompatibilní s Pages pro iCloud. Pokud nemáte žádné zařízení Apple, přečtěte si, jak si založit Apple ID.

Převod dokumentu Pages v Pages pro iCloud

 1. Přihlaste se k webu iCloud.com svým Apple ID.
 2. Klikněte na Pages.
 3. Ve správci dokumentů klikněte u souboru, který chcete převést, na tlačítko Více  a potom zvolte Stáhnout kopii. Jestli už máte dokument otevřený, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Nástroje  a zvolte Stáhnout kopii.*
 4. Zvolte pro dokument formát. Soubor se začne stahovat do umístění, kam váš prohlížeč ukládá stažené soubory.

* Dokument převedete na EPUB knihu tak, že ho otevřete, na panelu nástrojů kliknete na tlačítko Nástroje  a zvolíte Stáhnout kopii.

Otevření souboru v Pages pro iCloud

 1. Přihlaste se k webu iCloud.com svým Apple ID.
 2. Klikněte na Pages.
 3. Přetáhněte soubor, který chcete odeslat, do správce dokumentů Pages v prohlížeči. Nebo klikněte na tlačítko Odeslat , vyberte soubor a klikněte na Vybrat.
 4. Dvakrát na soubor klikněte ve správci dokumentů.


Kompatibilita souborových formátů

Formáty, které se v Pages dají otevřít

V Pages na iPhonu, iPadu, Macu a online na iCloud.com můžete otevírat tyto formáty souborů:

 • Všechny verze Pages
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) a Office 97 nebo novější (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • Soubory prostého textu (.txt)

Formáty, do kterých můžete dokumenty Pages převádět

Pages na iPhonu nebo iPadu:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB

Pages pro Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) a Office 97 nebo novější (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • Soubory prostého textu (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages ‘09

Pages pro iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)
 • PDF
 • EPUB


Další informace

 • Pages na iPhonu, iPadu, Macu a online na iCloud.com používají stejný formát souboru. Dokumenty vytvořené nebo upravené v Pages na jedné platformě se dají otevřít i v Pages na všech ostatních platformách.
 • Aktuální verzi Pages pro iPhone nebo iPad si můžete nainstalovat z App Storu. Pages pro Mac aktualizujte pomocí aplikace App Store na Macu.
 • Pokud exportujete dokument Pages do formátu kompatibilního s Pages ’09, podívejte se, k jakým změnám dochází při exportu do iWork ’09.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: