Převod souborů Pages, Numbers nebo Keynotu do formátů Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF a dalších

Soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint můžete taky převádět na soubory Pages, Numbers a Keynotu.

Převod souborů Pages, Numbers a Keynotu

Pokud chcete otevřít soubor Pages, Numbers nebo Keynotu ve Wordu, Excelu nebo PowerPointu, musíte soubor nejdřív v příslušné aplikaci iWork převést. Soubory můžete převádět na iPhonu, iPadu, Macu nebo na webu iCloud.com. Při převodu souboru se vytvoří jeho kopie v novém formátu. Původní soubor zůstane nezměněný.

Převod souboru Pages, Numbers nebo Keynotu na iPhonu, iPadu nebo Macu

 1. Když máte soubor otevřený, klepněte nebo klikněte na tlačítko Sdílet na panelu nástrojů a pak klepněte nebo klikněte na Exportovat a odeslat.
 2. Zvolte pro dokument formát:
  • Pokud chcete převést dokument Pages do Wordu, zvolte Word.
  • Pokud chcete převést tabulku Numbers do Excelu, zvolte Excel.
  • Pokud chcete převést prezentaci Keynotu do PowerPointu, zvolte PowerPoint.
  • V závislosti na aplikaci iWork, kterou používáte, můžete soubor převést i do PDF a řady dalších souborových formátů. 
 3. Uložení převedeného souboru na zařízení nebo iCloud Drive:
  • Na iPhonu nebo iPadu klepněte na Uložit do Souborů a zvolte umístění.
  • Na Macu klikněte na Uložit a zvolte umístění.
 4. Sdílení převedeného souboru:
  • Na iPhonu nebo iPadu zvolte, jak chcete soubor odeslat, například přes Mail nebo Zprávy, a pak soubor odešlete.
  • Na Macu klikněte na Poslat kopii, zvolte, jak chcete soubor odeslat, a pak soubor odešlete.

Převod souboru Pages, Numbers nebo Keynotu na iCloud.com

Pages, Numbers a Keynote pro iCloud umožňují otevírat, upravovat a sdílet soubory přímo z podporovaného prohlížeče na Macu nebo PC.

 1. Přihlaste se svým Apple ID k webu iCloud.com. Pokud nemáte žádné zařízení Apple, přečtěte si, jak si založit Apple ID.
 2. Dvakrát klikněte na Pages, Numbers nebo Keynote.
 3. Ve správci dokumentů, tabulek nebo prezentací klikněte u souboru, který chcete převést, na tlačítko Více  a potom zvolte Stáhnout kopii. Jestli už máte soubor otevřený, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Více a zvolte Stáhnout kopii.
 4. Zvolte pro dokument formát. Převedený soubor se stáhne do výchozího umístění vašeho prohlížeče pro stahování.

Převod souborů Wordu, Excelu nebo PowerPointu do formátů Pages, Numbers nebo Keynotu

Soubory můžete převádět na iPhonu, iPadu, Macu nebo na webu iCloud.com. Původní soubor zůstane po převodu nezměněný.

Převod souboru Wordu, Excelu nebo PowerPointu na soubor Pages, Numbers nebo Keynotu na iPhonu nebo iPadu

 1. Otevřete aplikaci iWork, do které chcete soubor převést. Například jestli chcete převést dokument Wordu na dokument Pages, otevřete aplikaci Pages.
 2. Ve správci dokumentů, tabulek nebo prezentací najděte soubor, který chcete převést, a klepněte na něj. Pokud správce dokumentů nevidíte, klepněte na tlačítko Zpět a potom na soubor, který chcete otevřít.

Když je soubor zašedlý, znamená to, že není v kompatibilním formátu a nedá se otevřít. Takový soubor můžete zkusit otevřít v jiné aplikaci iWork.

Převod souboru Wordu, Excelu nebo PowerPointu na soubor Pages, Numbers nebo Keynotu na Macu

Soubor Wordu, Excelu nebo PowerPointu můžete převést na soubor Pages, Numbers nebo Keynotu ve Finderu nebo v příslušné aplikaci:

 • Ve Finderu klikněte na soubor se stisknutou klávesou Control, zvolte Otevřít v aplikaci a pak vyberte Pages, Numbers nebo Keynote.
 • V aplikaci Pages, Numbers nebo Keynote zvolte Soubor > Otevřít, vyberte soubor a klikněte na Otevřít. Když je soubor zašedlý, znamená to, že není v kompatibilním formátu.

Po otevření souboru se vám může zobrazit zpráva, že chybí písma nebo že soubor bude z jiného důvodu vypadat jinak. Při otevírání dokumentů ze starších verzí aplikace se vám můžou zobrazit upozornění.

Převod souboru Wordu, Excelu nebo PowerPointu v Pages, Numbers nebo Keynotu pro iCloud

 1. Přihlaste se svým Apple ID k webu iCloud.com. Pokud nemáte žádné zařízení Apple, přečtěte si, jak si založit Apple ID.
 2. Zvolte aplikaci iWork, kterou chcete otevřít.
 3. Přetáhněte soubor, který chcete otevřít, do dokumentu, tabulky nebo správce prezentací v prohlížeči. Nebo klikněte na tlačítko Odeslat , vyberte soubor a klikněte na Odeslat. 
 4. Dvakrát klikněte na soubor.

Kompatibilita souborových formátů

Pages, Numbers a Keynote jsou kompatibilní s širokou paletou typů souborů.

Kompatibilita formátu souborů Pages

Dokumenty Pages můžete převést na soubory těchto typů:

 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)1
 • PDF
 • EPUB (na iPhonu, iPadu a Macu)
 • Formát RTF (RTF/RTFD) (na iPhonu, iPadu a Macu)
 • Prosté textové soubory (TXT) (na iPhonu, iPadu a Macu)
 • Pages ’09 (pouze na Macu)2
 • Obrázek (JPEG, PNG nebo TIFF)

V Pages na iPhonu, iPadu, Macu nebo online na iCloud.com můžete otevírat soubory těchto typů:

 • Všechny verze Pages
 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)
 • Formát RTF (RTF/RTFD)
 • Prosté textové soubory (TXT)

Kompatibilita formátu souborů Numbers

Tabulky Numbers můžete převést na soubory těchto typů:

 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)1
 • PDF
 • Hodnoty oddělené čárkami (CSV)
 • Hodnoty oddělené tabulátory (TSV) (na iPhonu, iPadu a Macu)
 • Numbers ’09 (pouze Mac)

V Numbers na iPhonu, iPadu, Macu a online na iCloud.com můžete otevírat soubory těchto typů:

 • Všechny verze Numbers
 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)
 • Hodnoty oddělené čárkami (CSV)
 • Textové soubory s hodnotami oddělenými tabulátory nebo s fixní šířkou

Kompatibilita formátu souborů Keynotu

Prezentace Keynotu můžete převést na soubory těchto typů:

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (PPTX)1
 • PDF
 • Obrázek (JPEG, PNG nebo TIFF) (na iPhonu, iPadu a Macu)
 • Animovaný GIF (na iPhonu, iPadu a Macu)
 • Film (MOV) (na iPhonu, iPadu a Macu) ve formátu Apple ProRes nebo HEVC
 • Film (M4V) (pouze na Macu) ve formátu H.264
 • Keynote ’09 (pouze na Macu)
 • HTML (pouze na Macu)

V Keynotu na iPhonu, iPadu, Macu nebo online na iCloud.com můžete otevírat soubory těchto typů:

 • Všechny verze Keynotu
 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (PPTX)

1. Pokud potřebujete exportovat do starších formátů Microsoft Office, jako jsou DOC, XLS nebo PPT, můžete místo toho provést export do aktuálního formátu XML, potom soubor otevřít v příslušné aplikaci Office a z ní vyexportovat starší formát.

2. Pokud exportujete dokument Pages do formátu kompatibilního s Pages ’09, podívejte se, k jakým změnám dochází při exportu do iWork ’09.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: