OS X: Nastavení spořiče obrazovky, aby se zobrazoval na přihlašovací obrazovce

Přečtěte si, jak můžete spořič obrazovky v OS X 10.6 a novějším nastavit tak, aby se zobrazoval i na přihlašovací obrazovce.

Nastavení spořiče obrazovky pro přihlašovací obrazovku

Tuto funkci můžete zapnout a nastavit kterýmkoli z následujících postupů.

Pomocí nástroje Server Profile Manager (Správce serverových profilů)

 1. V Profile Manageru vyberte Device (Zařízení) nebo Device Group (Skupinu zařízení), které chcete spravovat.
 2. Klikněte na kartu Settings (Nastavení).
 3. Kliknutím na tlačítko Edit (Úpravy) začněte upravovat profil.
 4. V části OS X vyberte datovou část Login Window (Přihlašovací okno).
 5. Pokud u této datové části zatím nemáte určená nastavení, klikněte na tlačítko Configure (Konfigurovat).
 6. Klikněte na kartu Options (Možnosti).
 7. Zaškrtněte políčko vedle možnosti „Start screen saver after: X minutes“ (Spustit spořič obrazovky po X minutách).
 8. Zaškrtněte políčko vedle možnosti „Use screen saver module at path“ (Používat modul spořiče obrazovky na cestě).
 9. Kliknutím na OK zavřete okno úprav.
 10. Kliknutím na Save (Uložit) uložte změny.

Pomocí nástroje Server Workgroup Manager (Správce serverových pracovních skupin)

 1. Ve Workgroup Manageru vyberte Computer (Počítač) nebo Computer Group (Skupinu počítačů), které chcete spravovat.
 2. Klikněte na Preferences (Předvolby) na horním panelu.
 3. Klikněte na kartu Overview (Přehled).
 4. Klikněte na Login (Přihlásit se).
 5. Klikněte na kartu Options (Možnosti).
 6. Vyberte, že chcete nastavení spravovat „Always“ (Vždy).
 7. Zaškrtněte políčko vedle možnosti „Start screen saver after: X minutes“ (Spustit spořič obrazovky po X minutách).
 8. Klikněte na tlačítko tří teček (…) a vyberte spořič obrazovky.
 9. Klikněte na Apply Now (Použít).

Místní konfigurace pomocí Terminálu

 1. Spusťte Terminál (ze složky /Applications/Utilities).
 2. Následující dva terminálové příkazy nastaví dobu nečinnosti na 5 minut (300 sekund) a určí modul spořiče obrazovky Arabesque (Arabeska). Určený čas můžete změnit jednoduše tím, že upravíte číslo, které je níže uvedeno jako 300 sekund. Místo souboru Arabesque.qtz můžete zvolit jiný spořič obrazovky.

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Screen Savers/Arabesque.qtz"

Spořiče obrazovky, které se můžou zobrazovat na přihlašovací obrazovce

Z bezpečnostních důvodů existují jistá omezení toho, které spořiče lze na přihlašovací obrazovce použít. Ke spořičům, které se na přihlašovací obrazovce dají používat, patří:

 • Moduly spořičů obrazovky Apple – spořiče jiných výrobců nebo vaše vlastní nelze v přihlašovacím okně použít.
 • Ze spořičů ze sady Quartz Composer lze použít jen Arabesque (Arabeska), Shell (Škeble) a Spectrum (Spektrum).
 • Balíčky .slideSaver jsou povolené.

Tyto typy spořičů obrazovky nejsou na přihlašovací obrazovce povolené:

 • Spořiče jiných výrobců nebo vaše vlastní
 • RSS kanály
 • Alba aplikací iPhoto a Aperture
 • Náhodně přepínané spořiče obrazovky
 • Spořiče s Grafikou iTunes

Vyberete-li nepodporovaný spořič, použije se místo něj spořič Flurry (Paprsky).

Informace o tom, jak můžete ve spořiči na přihlašovací obrazovce zobrazit vlastní vzkaz, uvádí článek Řízený klient: Jak si přizpůsobit zprávu ve spořiči obrazovky Název počítače na přihlašovací obrazovce.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: