GarageBand pro iOS: Co je nového v GarageBandu pro iOS 1.0.1.

Přečtěte si, co je nového v GarageBandu pro iOS 1.0.1.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Vkládání zvukových souborů ze schránky

Můžete vkládat zvukové soubory z aplikací, které podporují kopírování zvuku do schránky. GarageBand pro iOS podporuje nekomprimované zvukové soubory s frekvencí 44,1 kHz a hloubkou 16 bitů (což je standard u zvukových CD).

Zvukové soubory zkopírované z jiné aplikace lze vložit do stop audiorekordéru nebo kytarového zesilovače.
 

Zvukový soubor vložíte takto:

 1. Přesuňte přehrávací hlavu do pozice, kde má zvukový soubor začít.
 2. Klepněte na stopu, do které chcete zvukový soubor vložit, a klepněte na Vložit.

  Můžete také klepnout na prázdnou oblast zobrazení stop a potom na Vložit. V takovém případě se zvukový soubor vloží do nové prázdné stopy.


Importování zvukového souboru

Je možné importovat zvukové soubory z počítače do zobrazení stop. GarageBand pro iOS podporuje nekomprimované zvukové soubory s frekvencí 44,1 kHz a hloubkou 16 bitů (což je standard u zvukových CD). Stejně tak můžete importovat smyčky Apple Loops. Má-li zvukový soubor nepodporovanou frekvenci nebo bitovou hloubku, pak nebude v importovacím okně dostupný.

 

Zvukový soubor importujete takto:

 1. Zvukové soubory z počítače, které chcete importovat, přidejte v iTunes do oblasti Sdílení souborů pro GarageBand.
  V GarageBandu pro iOs klepnutím na tlačítko Zobrazit otevřete zobrazení Stopy.
 2. Přesuňte přehrávací hlavu do pozice, kam chcete zvukový soubor přidat.
 3. Proveďte některou z těchto akcí:
  • Chcete-li zvukový soubor přidat do audiorekordéru nebo kytarového zesilovače, klepněte na stopu.
  • Chcete-li zvukový soubor přidat do nové prázdné stopy, klepněte na prázdnou oblast zobrazení stop.
 4. Klepněte na Importovat a ze seznamu vyberte zvukový soubor, který chcete importovat.

  Zvukový soubor se ukáže ve zobrazení stop a bude začínat na pozici přehrávací hlavy.

 

Používání GarageBandu pro iOS s externími výstupními zařízeními

GarageBand pro iOS teď můžete používat s externími mediálními zařízeními, která podporují rozhraní AirPlay, Bluetooth nebo HDMI. Při používání těchto zařízení není podporován zvukový vstup. To znamená, že nemůžete nahrávat zvuk pomocí audiorekordéru nebo sampleru a stejně tak nemůžete hrát na kytaru pomocí dotykového nástroje Kytarový zesilovač.

Až ke svému iOS zařízení připojíte externí zařízení, musíte v GarageBandu pro iOS zapnout, aby tomuto zařízení posílal zvuk.

Zapnutí externích výstupních zařízení v GarageBandu pro iOS:

 1. Na ovládacím panelu klepněte na tlačítko Nastavení skladby.
 2. Zapněte volbu „AirPlay – Bluetooth – HDMI“.

Až s používáním externího zařízení s GarageBand pro iOS skončíte, zase tuto volbu vypněte.

Dokud je volba „AirPlay – Bluetooth – HDMI“ zapnutá, bude se vám zobrazovat upozornění, pokud se pokusíte nahrávat zvuk v audiorekordéru nebo na kytarovém zesilovači, případně pokud zkusíte zahrát zvuk v sampleru. Z tohoto upozornění můžete volbu vypnout.
Obrázek s textem: „Pokud je zapnuta podpora (...), GarageBand nepodporuje zvukový vstup. Chcete zvukový vstup zapnout?“

Datum zveřejnění: