Informace o bezpečnostní aktualizaci 2011-002

Tento dokument popisuje bezpečnostní aktualizaci 2011-002.

Tento dokument popisuje bezpečnostní aktualizaci 2011-002, kterou si můžete stáhnout a nainstalovat přes Aktualizaci softwaru nebo z webu se soubory Apple ke stažení.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nerozebírá ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

Bezpečnostní aktualizace 2011-002

  • Zásady důvěryhodnosti certifikátů zabezpečení

    K dispozici pro: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6.7, Mac OS X Server 10.6.7

    Dopad: Útočník s vysokými oprávněními v síti může zachytit přihlašovací údaje nebo jiné citlivé informace.

    Popis: Partnerská registrační autorita společnosti Comodo vydala několik podvodných SSL certifikátů. S jejich pomocí může útočník typu „man in the middle“ přesměrovávat připojení a zachycovat přihlašovací údaje či jiné citlivé informace. Problém byl vyřešen přesunutím podvodných certifikátů na černou listinu.

    Poznámka: V iOS řeší tento problém aktualizace iOS 4.3.2 a iOS 4.2.7. Na systémech s Windows určuje Safari důvěryhodné SSL certifikáty na základě úložiště certifikátů obsaženého v hostitelském operačním systému. Aby Safari považovalo tyto certifikáty za nedůvěryhodné, nainstalujte si aktualizaci popsanou v článku znalostní databáze Microsoft číslo 2524375. Tento článek je dostupný na adrese http://support.microsoft.com/kb/2524375

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: