Informace o bezpečnostním obsahu Apple TV 4.2

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah aktualizace Apple TV 4.2.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

Apple TV 4.2

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 4.0 a 4.1

  Dopad: Několik bezpečnostních slabin v knihovně FreeType.

  Popis: V knihovně FreeType existovalo několik bezpečnostních slabin, z nichž ty nejvážnější mohly vést ke spuštění libovolného kódu při zpracovávání škodlivého souboru písma. Problémy byly vyřešeny aktualizací knihovny FreeType na verzi 2.4.3. Další informace najdete na webu FreeType: http://www.freetype.org/

  CVE-ID

  CVE-2010-3855

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 4.0 a 4.1

  Dopad: Zobrazení škodlivého obrázku TIFF může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: V knihovně libTIFF docházelo při zpracovávání obrázků TIFF kódovaných jako JPEG k přetečení vyrovnávací paměti. Zobrazení škodlivého obrázku TIFF tak mohlo vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

  CVE-ID

  CVE-2011-0191 : Apple

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 4.0 a 4.1

  Dopad: Zobrazení škodlivého obrázku TIFF může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: V knihovně libTIFF docházelo při zpracovávání obrázků TIFF kódovaných jako CCITT Group 4 k přetečení vyrovnávací paměti. Zobrazení škodlivého obrázku TIFF tak mohlo vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

  CVE-ID

  CVE-2011-0192 : Apple

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 4.0 a 4.1

  Dopad: Server může rozeznat zařízení napříč různými připojeními.

  Popis: Při používání bezstavové autokonfigurace adres (SLAAC) obsahuje IPv6 adresa, kterou si zařízení zvolí, i jeho MAC adresu. Servery podporující IPv6 tak mohly podle této adresy rozeznat dané zařízení, i když k němu přistupovalo z různých připojení. Tato aktualizace implementuje rozšíření IPv6 popsané v dokumentu RFC 3041 – k odchozím spojením tak přidává dočasnou náhodnou adresu.

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 4.0 a 4.1

  Dopad: Když je zařízení připojené k Wi-Fi, útočník ve stejné síti může vynutit jeho resetování.

  Popis: Při zpracovávání Wi-Fi rámců docházelo k problému s ověřováním rozsahu. Když bylo zařízení připojené k Wi-Fi, útočník ve stejné síti mohl vynutit jeho resetování.

  CVE-ID

  CVE-2011-0162 : Scott Boyd ze společnosti ePlus Technology, inc.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: