Sdílení obsahu z iTunes s ostatními zařízeními pomocí Domácího sdílení

Sdílejte a streamujte obsah své knihovny iTunes na počítači s dalšími počítači, iOS zařízeními a Apple TV.

Než budete moct použít Domácí sdílení, zkontrolujte, že všechna vaše zařízení jsou připojená do stejné domácí sítě (v některých případech budete potřebovat připojení k internetu) a že máte nejnovější verze iTunesiOS.

Na Macu nebo PC

 1. Otevřete iTunes.
 2. Pokud nejste přihlášení, přihlaste se svým Apple ID. Na všech počítačích nebo zařízeních, které chcete zařadit do Domácího sdílení, používejte stejné Apple ID.
 3. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna v horní části okna iTunes vyberte Soubor > Domácí sdílení > Zapnout Domácí sdílení.

Teď můžete použít Domácí sdílení ke streamování hudby, filmů a TV pořadů z jednoho autorizovaného počítače do jiného. Oba počítače musejí být zapnuté, probuzené a mít otevřené iTunes.

Pokud chcete vidět všechny svoje sdílené knihovny, klikněte v levém horním rohu okna iTunes na Hudbu.

Domácí sdílení můžete používat až na pěti počítačích ve své domácí síti.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 

 1. Přejděte do Nastavení > Hudba nebo Nastavení > Videa iTunes.>
 2. Přejetím směrem nahoru přejděte k části Domácí sdílení.
 3. Pokud vidíte volbu „Přihlásit se“, klepněte na ni a zadejte své Apple ID a heslo. Na všech počítačích nebo zařízeních, které chcete zařadit do Domácího sdílení, používejte stejné Apple ID.

Teď můžete použít Domácí sdílení na iOS zařízení a užít si sdílenou hudbu a videa.

Poslouchání sdílené hudby

 1. Otevřete aplikaci Hudba.
 2. Dole na obrazovce klepněte na volbu Knihovna. Na iPadu klepněte na volbu Knihovna v levém horním rohu.
 3. Klepněte na možnost Domácí sdílení. Nevidíte ho? Klepněte na volbu Úpravy, vyberte Domácí sdílení, klepněte na tlačítko Hotovo a potom klepněte na možnost Domácí sdílení. 
 4. Vyberte sdílenou knihovnu.

Sledování sdílených videí

 1. Otevřete aplikaci TV1.
 2. Klepněte na položku Knihovna.
 3. Vyberte sdílenou knihovnu.

Na sdílená videa se můžete podívat taky v aplikaci Videa: Klepněte na Sdílené a vyberte sdílenou knihovnu.

 

1 Aplikace Apple TV App je dostupná jen ve vybraných zemích a oblastech.

Na Apple TV

 1. Na Apple TV přejděte do Nastavení > Účty > Domácí sdílení.2
 2. Zvolte Zapnout Domácí sdílení a pak zadejte své Apple ID a heslo. Na všech počítačích nebo zařízeních, které chcete zařadit do Domácího sdílení, používejte stejné Apple ID.

Teď už můžete na Apple TV používat Domácí sdílení. Sdílené knihovny vyhledáte tak, že v hlavní nabídce vyberete Počítače a potom sdílenou knihovnu.

Na Apple TV si můžete přehrávat i fotky z počítače. Otevřete na počítači iTunes. Potom přejděte na Soubor > Domácí sdílení > Vyberte fotografie ke sdílení s Apple TV.

2. Na Apple TV (2. generace) nebo Apple TV (3. generace) přejděte do Nastavení > Počítače.

Další pomoc

Pokud po nastavení Domácího sdílení nevidíte sdílené knihovny, přečtete si, co dělat.

 

Funkce iTunes se můžou lišit podle země nebo oblasti.

Datum zveřejnění: