Pomocí Domácího sdílení můžete sdílet média z počítače do jiných zařízení

Pomocí Domácího sdílení můžete sdílet, streamovat a importovat média až z pěti počítačů připojených k vaší domácí Wi-Fi síti.

Před nastavením Domácího sdílení

Dostupnost aplikací a funkcí se může lišit podle země nebo oblasti. Přečtěte si víc o dostupnosti funkcí v jednotlivých zemích a oblastech.

Nastavení Domácího sdílení

Abyste mohli používat Domácí sdílení, musíte si ho na PC nebo na Macu nastavit.

Nastavení Domácího sdílení na Macu

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému.
 2. Klikněte na Sdílení.
 3. Klikněte na Sdílení médií.
 4. Vyberte Domácí sdílení a přihlaste se svým Apple ID. Na všech počítačích nebo zařízeních, které chcete zařadit do Domácího sdílení, používejte stejné Apple ID.
 5. Klikněte na Zapnout Domácí sdílení.

Nastavení Domácího sdílení na PC

 1. Otevřete iTunes pro Windows.
 2. Pokud nejste přihlášení, přihlaste se svým Apple ID. Na všech počítačích nebo zařízeních, které chcete zařadit do Domácího sdílení, používejte stejné Apple ID.
 3. Na řádku nabídek v horní části okna iTunes vyberte Soubor > Domácí sdílení > Zapnout Domácí sdílení.

Domácí sdílení můžete používat až na pěti počítačích připojených k vaší domácí Wi-Fi nebo ethernetové síti.

Používání Domácího sdílení

Na Macu nebo PC vám Domácí sdílení umožňuje přistupovat ke sdíleným knihovnám z jiných počítačů připojených ke stejné Wi-Fi síti a přihlášených ke stejnému Apple ID.

Abyste si mohli sdílenou knihovnu zobrazit na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Apple TV, musíte se přihlásit stejným Apple ID jako na počítači a připojit se ke stejné Wi-Fi síti.

Na Macu

Pomocí Domácího sdílení se ke své mediální knihovně dostanete na všech počítačích připojených ke stejné Wi-Fi síti. Můžete taky streamovat hudbu, filmy a TV pořady z jednoho autorizovaného počítače do jiného. Jenom se ujistěte, že počítače jsou zapnuté, probuzené a je na nich otevřená aplikace Hudba nebo iTunes pro Windows.

Jak se dostat k mediální knihovně:

 1. Otevřete aplikaci Hudba.
 2. Pokud nejste přihlášení, přihlaste se svým Apple ID. Na všech počítačích nebo zařízeních, které chcete zařadit do Domácího sdílení, používejte stejné Apple ID.
 3. Na bočním panelu klikněte na Knihovna.
 4. Klikněte na knihovnu médií.

Až se budete chtít vrátit ke své hudební knihovně, klikněte na bočním panelu na Vysunout .

Na PC

Pomocí Domácího sdílení můžete streamovat hudbu, filmy a TV pořady z jednoho autorizovaného počítače do jiného. Jenom se ujistěte, že počítače jsou zapnuté, probuzené a je na nich otevřená aplikace Hudba nebo iTunes pro Windows.

Pokud chcete vidět všechny svoje sdílené knihovny, klikněte v levém horním rohu okna iTunes na Hudbu.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Jestli chcete pomocí Domácího sdílení přistupovat ke své knihovně médií i na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, napřed se na zařízení přihlaste k Domácímu sdílení:

 1. Jestli chcete zobrazit hudební knihovnu, jděte do Nastavení > Hudba. Jestli chcete zobrazit knihovnu videí, jděte do Nastavení > TV > Videa iTunes.
 2. V části Domácí sdílení klepněte na Přihlásit se.
 3. Přihlaste se svým Apple ID. Na všech počítačích nebo zařízeních, které chcete zařadit do Domácího sdílení, používejte stejné Apple ID.

Až se přihlásíte, připojte iPhone, iPad nebo iPod touch ke stejné Wi-Fi síti jako počítač a na počítači otevřete aplikaci Hudba, Apple TV nebo iTunes pro Windows.

Zobrazení sdílené hudby

 1. Otevřete aplikaci Hudba a klepněte na Knihovna.
 2. Klepněte na možnost Domácí sdílení. Nevidíte ho? Klepněte na Úpravy, vyberte Domácí sdílení a klepněte na Hotovo.
 3. Vyberte sdílenou knihovnu.
   

Zobrazení sdílených videí

 1. Otevřete aplikaci TV.
 2. Klepněte na Knihovna.
 3. Vyberte sdílenou knihovnu.

Na Apple TV

Jestli chcete pomocí Domácího sdílení přistupovat ke své knihovně médií i na Apple TV, napřed se na Apple TV přihlaste k Domácímu sdílení:

 1. Přejděte do Nastavení > Uživatelé a účty > Domácí sdílení.
 2. Vyberte Zapnout Domácí sdílení.
 3. Přihlaste se svým Apple ID. Na všech počítačích nebo zařízeních, které chcete zařadit do Domácího sdílení, používejte stejné Apple ID.

Po přihlášení se na Apple TV dostanete k mediální knihovně z počítače tímhle postupem:

 1. Připojte Apple TV ke stejné Wi-Fi jako počítač.
 2. Na počítači otevřete aplikaci Hudba, Apple TV nebo iTunes pro Windows.
 3. Na Apple TV přejděte na hlavní obrazovku, zvolte Počítače a vyberte sdílenou knihovnu.

Na Apple TV si taky můžete prohlížet fotky z počítače.

 • Na Macu: Přejděte do nabídky Apple  > Předvolby systému. Klikněte na Sdílení. Klikněte na Sdílení médií a zvolte Sdílet fotografie s Apple TV.
 • Na PC: Otevřete iTunes pro Windows. Na řádku nabídek vyberte Soubor > Domácí sdílení a zvolte Vyberte fotografie ke sdílení s Apple TV.

Datum zveřejnění: