Sdílení obsahu z iTunes s ostatními zařízeními pomocí Rodinného sdílení

Sdílejte a streamujte obsah své knihovny iTunes na počítači s dalšími počítači, iOS zařízeními a Apple TV. Domácí sdílení můžete používat až na pěti počítačích ve své domácí síti.

Začínáme

 • Abyste mohli používat Domácí sdílení, musí být všechna vaše zařízení připojená ke stejné domácí síti. V některých případech bude potřeba i připojení k internetu.
 • Dál budete potřebovat nejnovější verzi iTunesiOS.
 • Vyberte zařízení, na kterém chcete nastavit a používat Domácí sdílení:

Používání Domácího sdílení na Macu nebo PC

 1. Otevřete iTunes.
 2. Pokud nejste přihlášení, přihlaste se pod svým Apple ID. Na všech počítačích nebo zařízeních, které chcete zařadit do Domácího sdílení, používejte stejné Apple ID.
 3. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna v horní části okna iTunes vyberte Soubor > Domácí sdílení > Zapnout Domácí sdílení.

Teď už můžete Domácí sdílení používat.

 • Můžete streamovat hudbu, filmy, TV pořady, aplikace a další obsah v iTunes z jednoho autorizovaného počítače do jiného. Oba počítače musejí být zapnuté, probuzené a mít otevřené iTunes.
 • Pokud chcete vidět všechny svoje sdílené knihovny, klikněte v levém horním rohu iTunes na Hudbu.
 • Určitý obsah iTunes ze sdílené knihovny můžete přetažením kopírovat do knihovny iTunes.

Používání Domácího sdílení na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení > Hudba. Anebo přejděte do Nastavení > Videa.
 2. Přesuňte se dolů k části Domácí sdílení.
 3. Pokud vidíte volbu „Přihlásit se“, klepněte na ni. Potom zadejte své Apple ID a heslo. Na všech počítačích nebo zařízeních, které chcete zařadit do Domácího sdílení, používejte stejné Apple ID.

Teď už můžete na iOS zařízení používat Domácí sdílení. 

Užívejte si sdílená videa

 1. Otevřete aplikaci Videa.
 2. Klepněte na volbu Sdílené.
 3. Vyberte knihovnu.

Užívejte si sdílenou hudbu

 1. Otevřete aplikaci Hudba.
 2. Klepněte na Knihovna. Pokud používáte iPad, klepněte na možnost Knihovna ještě jednou.
 3. Klepněte na možnost Domácí sdílení. Nevidíte ho? Klepněte na volbu Úpravy, vyberte Domácí sdílení, klepněte na tlačítko Hotovo a potom klepněte na možnost Domácí sdílení. 
 4. Vyberte sdílenou knihovnu.

Používání Domácího sdílení na Apple TV

 1. Na Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace) přejděte do Nastavení > Účty > Domácí sdílení. Na starších modelech Apple TV přejděte do Nastavení > Počítače.
 2. Vyberte Zapnout Domácí sdílení.
 3. Potom zadejte své Apple ID a heslo. Na všech počítačích nebo zařízeních, které chcete zařadit do Domácího sdílení, používejte stejné Apple ID.

Teď už můžete na Apple TV používat Domácí sdílení: 

 • Sdílené knihovny vyhledáte tak, že v hlavní nabídce vyberete Počítače a potom danou knihovnu.
 • Na Apple TV si můžete přehrávat i fotky z počítače: Otevřete na počítači iTunes. Potom přejděte na Soubor > Domácí sdílení > Vyberte fotografie ke sdílení s Apple TV.

Další pomoc

Pokud po nastavení Domácího sdílení nevidíte sdílené knihovny, přečtete si, co dělat.

 

Funkce iTunes se můžou lišit podle země nebo oblasti.

Datum zveřejnění: