Informace o požadavcích na kompatibilitu naslouchátek s iPhonem

Americká Federální komunikační komise (FCC) přijala požadavky kompatibility naslouchátek s digitálními bezdrátovými telefony. V tomto článku najdete hodnocení kompatibility různých iPhonů s naslouchátky podle pravidel FCC a taky informace o používání iPhonu s naslouchátky.

Většina iPhonů je kompatibilní s širokou řadou naslouchátek podle požadavků FCC na kompatibilitu s naslouchátky. Se spoustou modelů iPhonu taky můžete používat naslouchátka s certifikací Made for iPhone.

Hodnocení kompatibility iPhonů s naslouchátky jsou uvedená dole. Pokud to nevíte určitě, zjistěte si, který model iPhonu máte.

Hodnocení kompatibility iPhonu s naslouchátky

 

Obrázek

Model

Model #

Hodnocení kompatibility s naslouchátky1

Kompatibilní s naslouchátky Made for iPhone2

iPhone SE (2. generace) A2275
A2296
M3, T4 Ano
iPhone 11 Pro A2160
M3, T4 Ano
iPhone 11 Pro Max A2161
M3, T4 Ano
iPhone 11 A2111
M3, T4 Ano
iPhone XS A1920 M3, T4 Ano
iPhone XS Max A1921 M3, T4 Ano
iPhone XR A1984 M3, T4 Ano
iPhone X A1865
A1901
M3, T4 Ano
iPhone 8 A1863
A1905
M3, T4 Ano
iPhone 8 Plus A1864
A1897
M3, T4 Ano
iPhone 7 A1660
A1778
A1779
M3, T4 Ano
iPhone 7 Plus A1661
A1784
A1785
M3, T4 Ano
 iPhone 6s A1633
A1688
M3, T4 Ano
 iPhone 6s Plus A1634
A1687
M3, T4 Ano
Obrázek iPhonu iPhone 6 A1549
A1586
M3, T4 Ano
Obrázek iPhonu iPhone 6 Plus A1522
A1524
M3, T4 Ano

iPhone SE (1. generace) A1662, A1723 M3, T4 Ano

Obrázek iPhonu

iPhone 5s A1453
A1533

M3, T4

Ano

  1. Na základě testů provedených nezávislou laboratoří v souladu s normou ANSI C63.19, „American National Standard for Methods of Measurement of Compatibility between Wireless Communications Devices and Hearing Aids“ (Americká národní norma pro metody měření kompatibility mezi bezdrátovými komunikačními zařízeními a naslouchátky).
  2. Vyžaduje iOS 7 nebo novější a naslouchátka s certifikací Made for iPhone. U výrobce naslouchátka si radši ověřte, s jakými modely iPhonu je naslouchátko kompatibilní.
  3. S aktivním režimem sluchadel (iOS 5 a novější, další informace viz níže).

Přečtěte si, co znamenají hodnocení kompatibility naslouchátek

Pravidla komise FCC pro kompatibilitu naslouchátek vyžadují, aby byly určité telefony vyzkoušeny a ohodnoceny podle norem ANSI (American National Standard Institute) C63.19 pro kompatibilitu naslouchátek. Norma ANSI pro kompatibilitu s naslouchátky obsahuje dva typy hodnocení:

  • M: Pro omezení interferencí rádiových frekvencí, aby bylo možné akustické spřažení s naslouchátky, která nefungují v režimu telecoil.
  • T: Pro indukční spřažení s naslouchátky, která fungují v režimu telecoil.

Tato hodnocení se uvádějí na stupnici od jedné do čtyř, kde čtyři je nejvyšší stupeň kompatibility. Telefon je považován za kompatibilní s naslouchátky podle požadavků komise FCC, pokud má hodnocení M3 nebo M4 pro akustické spřažení a T3 nebo T4 pro indukční spřažení.

Hodnocení kompatibility s naslouchátky není zárukou, že určité naslouchátko bude s konkrétním telefonem fungovat dobře. Některá naslouchátka můžou dobře fungovat i s telefony, které požadavky komise FCC pro kompatibilitu s naslouchátky nesplňují. Abyste měli jistotu, že určité naslouchátko s daným telefonem funguje, před nákupem tuto kombinaci vyzkoušejte.

Informace o kompatibilitě naslouchátek a novějších bezdrátových technologiích

Každý iPhone, který má přiřazené hodnocení kompatibility, byl vyzkoušen a ohodnocen při používání naslouchátek s některými bezdrátovými technologiemi, které používá. Telefon ale může používat některé novější bezdrátové technologie, které nebyly pro použití s naslouchátky dosud vyzkoušené. Je důležité důkladně a na různých místech vyzkoušet různé funkce telefonu s vaším naslouchátkem nebo kochleárním implantátem a zkontrolovat, jestli neuslyšíte interferenční šum. Informace o kompatibilitě telefonu s naslouchátky vám poskytne váš poskytovatel služeb nebo výrobce telefonu. Pokud máte otázky ohledně zásad vracení nebo výměny zboží, obraťte se na svého poskytovatele služeb nebo prodejce telefonu.

Jak zajistit nejlepší fungování naslouchátek

Mobilní telefony obsahují rádiové vysílače, které můžou narušovat chování naslouchátek. Pokud chcete mít jistotu, že určité naslouchátko s daným telefonem funguje, před nákupem tuto kombinaci vyzkoušejte. Pokud už iPhone a naslouchátko vlastníte, máme pro vás pár tipů pro co nejlepší fungování naslouchátek.

iPhone s naslouchátkem obecně nejlépe funguje v režimu akustického spřažení, označovaném „M“. Jestli chcete naslouchátko používat v tomto režimu, ujistěte se, že je nastavené na „M“, neboli režim akustického spřažení, a umístěte sluchátko iPhonu do blízkosti vestavěného mikrofonu (nebo mikrofonů) naslouchátka. Jinými slovy, držte iPhone u hlavy jako při běžném telefonním hovoru. Naslouchátko bude zvuk z iPhonu přenášet pomocí svých zabudovaných mikrofonů. Nejlepších výsledků dosáhnete, když iPhone vyzkoušíte v různých polohách vzhledem k naslouchátku – například umístění přijímače mírně nad uchem může zajistit lepší výkon naslouchátek, jejichž mikrofony se nacházejí za uchem. Pokud máte iPhone 4 (GSM model), aktivujte Kompatibilitu sluchadel (viz níže).

Pokud akustické spřažení nevede k uspokojivému výsledku, zkuste naslouchátko použít v režimu telecoil, označovaném „T“. Abyste naslouchátko mohli používat v tomto režimu, ujistěte se, že je nastavené na „T“, neboli režim telecoil (některá naslouchátka tento režim nemají). Pokud máte iPhone 5 nebo novější, aktivujte Kompatibilitu sluchadel (viz níže).

Aktivace Kompatibility sluchadel

Kompatibilitu sluchadel můžete na iPhonu s iOS 13 nebo novějším aktivovat na obrazovce Nastavení > Zpřístupnění > Sluchadla. Kompatibilita sluchadel na těchto modelech iPhonu upraví akustická nastavení telefonu s ohledem na lepší kompatibilitu s naslouchátky, která fungují v režimu „T“, neboli telecoil.

Pokud máte iPhone 6 nebo novější, můžete aktivovat Režim sluchadel. Režim sluchadel můžete aktivovat v Nastavení > Obecné > Zpřístupnění. Režim sluchadel snižuje vysílací výkon mobilního rádia v pásmu GSM 1900 MHz, což může mít za následek slabší příjem signálu sítí 2G.

Informace o naslouchátkách s certifikací Made for iPhone

Přední výrobci ve spolupráci se společností Apple připravili naslouchátka určená specificky pro používání s iPhonem. Tato naslouchátka zajišťují energeticky úsporný, kvalitní digitální zvuk a dají se nastavovat přímo z iPhonu. Naslouchátka s certifikací Made for iPhone obsahují taky funkci Živý poslech.

K používání těchto naslouchátek budete potřebovat iPhone 4s nebo novější s iOS 7 nebo novějším.

Další informace o naslouchátkách s certifikací Made for iPhone.

„Přemosťovací“ doplňky pro streamování zvuku

Někteří výrobci naslouchátek nabízejí k naslouchátkům zvláštní „přemosťovací“ doplňky, které zvuk z iPhonu přijímají přes Bluetooth a dále ho přenášejí proprietárními technologiemi bezdrátového streamování zvuku, jimiž jsou některá naslouchátka vybavena. Na podrobnosti se informujte se u svého audiologa nebo výrobce naslouchátka.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: