Aktualizace aplikací nebo používání automatických stahování

Přečtěte si, jak ručně aktualizovat aplikace, jak vypnout automatické aktualizace nebo jak zapnout automatická stahování.

V iOS 13 a iPadOS 13 se aplikace a hry stažené z App Storu standardně aktualizují automaticky. O aktualizacích aplikací nebudete dostávat žádná oznámení. Aktualizace aplikací ale můžete provádět taky ručně. Například, když chcete vynutit nějakou aktualizaci, můžete aplikaci zaktualizovat ručně.

Pokud aplikace radši aktualizujete ručně, můžete vypnout automatické aktualizace.

Když si stáhnete nějakou aplikaci do jednoho zařízení, nebude se automaticky instalovat do vašich ostatních zařízení. Pokud ale chcete, aby se vám koupené aplikace stahovaly do všech zařízení, můžete zapnout automatická stahování.

Než začnete

Ruční aktualizace aplikací

Aktualizujte aplikace na zařízeních s iOS nebo iPadOS, Macu nebo Apple Watch ručně.

iPhone se zobrazenou volbou Aktualizovat vše, s jednou aplikací připravenou k aktualizaci.

Ruční aktualizace aplikací na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Otevřete App Store a v dolní části obrazovky klepněte na Dnes.
 2. Nahoře na obrazovce klepněte na svůj profilový obrázek.
 3. Sjeďte dolů do části s čekajícími aktualizacemi a poznámkami k verzi. Klepnutím na Aktualizovat vedle aplikace aktualizujete jen tuto aplikaci. Anebo můžete klepnout na Aktualizovat vše.

Ruční aktualizace aplikací na Macu

 1. Otevřete App Store.
 2. Na bočním panelu klikněte na Aktualizace.
 3. Kliknutím na Aktualizovat vedle aplikace aktualizujete jen tuto aplikaci. Anebo můžete kliknout na Aktualizovat vše.

Pokud jste aplikaci na Macu nezískali z App Storu, obraťte se ohledně aktualizací na jejího vývojáře.

Ruční aktualizace aplikací na Apple Watch

 1. Ve watchOS 6 otevřete App Store a sjeďte úplně dolů.
 2. Klepněte na Účet.
 3. Klepněte na Aktualizace.
 4. Klepnutím na Aktualizovat vedle aplikace aktualizujete jen tuto aplikaci. Anebo můžete klepnout na Aktualizovat vše.


iPhone se zobrazenými ovládacími prvky k zapnutí nebo vypnutí automatických stahování a automatických aktualizací aplikací.

Zapnutí nebo vypnutí automatických aktualizací

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iTunes a App Store. Pak zapněte nebo vypněte volbu Aktualizace aplikací.
 • Na Macu otevřete App Store. Na řádku nabídek nahoře na obrazovce zvolte App Store > Předvolby. Vyberte nebo zrušte volbu Automatické aktualizace.
 • Na Apple Watch přejděte do Nastavení > Apple Store. Zapněte nebo vypněte Automatické aktualizace. Nebo otevřete aplikaci Watch na iPhonu, sjeďte dolů, klepněte na App Store a pak zapněte nebo vypněte Automatické aktualizace.
 • Na Apple TV HD nebo 4K přejděte do Nastavení > Aplikace. Vyberte nebo zrušte volbu Automaticky aktualizovat.

Když vypnete automatické aktualizace, zobrazí se při každém zveřejnění aktualizace některé z vašich aplikací oznámení z App Storu.


Zapnutí nebo vypnutí automatických stahování

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iTunes a App Store. V části Automatická stahování zapněte nebo vypněte Aplikace.
 • Na Macu otevřete App Store. Na řádku nabídek nahoře na obrazovce zvolte App Store > Předvolby. Vyberte nebo zrušte výběr volby Automaticky stahovat aplikace koupené na jiných počítačích Mac.
 • Na Apple Watch přejděte do Nastavení > Apple Store. Zapněte nebo vypněte Automatická stahování. Nebo otevřete aplikaci Watch na iPhonu, sjeďte dolů, klepněte na App Store a pak zapněte nebo vypněte Automatická stahování.
 • Na Apple TV HD nebo 4K přejděte do Nastavení > Aplikace. Vyberte nebo zrušte volbu Automaticky instalovat aplikace.

Na zařízení s iOS nebo iPadOS a na Macu taky můžete zapnout nebo vypnout automatická stahování hudby koupené v iTunes Storu a nákupů z Apple Books.


Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: