Ruční aktualizace aplikací na zařízení Apple

Automatické aktualizace aplikací můžete vypnout a aktualizovat je ručně. Nebo automatické aktualizace zapněte, abyste nemuseli jednotlivé aplikace aktualizovat ručně.

Ruční aktualizace aplikací

Na iPhonu a iPadu se aplikace, které stáhnete z App Storu, aktualizují ve výchozím nastavení automaticky. Pokud však nastane problém, můžete aplikaci aktualizovat ručně.

Ruční aktualizace aplikací na iPhonu nebo iPadu

 1. Otevřete App Store.
 2. Nahoře na obrazovce klepněte na ikonu svého profilu.
 3. Posuňte se do části s čekajícími aktualizacemi a poznámkami k verzi. Klepnutím na Aktualizovat vedle aplikace aktualizujete jen tuto aplikaci. Anebo můžete klepnout na Aktualizovat vše.
  iPhone zobrazující seznam dostupných aktualizací pro 5 různých aplikací.

Přečtěte si, co dělat, když nemůžete aktualizovat aplikaci na iPhonu nebo iPadu.

Ruční aktualizace aplikací na Macu

 1. Otevřete App Store.
 2. Na bočním panelu klikněte na Aktualizace.
 3. Kliknutím na Aktualizovat vedle aplikace aktualizujete jen tuto aplikaci. Anebo můžete kliknout na Aktualizovat vše.
  Mac zobrazující seznam dostupných aktualizací pro 3 různé aplikace.

Pokud jste aplikaci na Macu nezískali z App Storu, obraťte se ohledně aktualizací na jejího vývojáře.

Přečtěte si, co dělat, když nemůžete aktualizovat aplikaci na Macu.

Ruční aktualizace aplikací na Apple Watch

 1. Otevřete App Store a sjeďte dolů.
 2. Klepněte na Účet.
 3. Klepněte na Aktualizace.
 4. Klepnutím na Aktualizovat vedle aplikace aktualizujete jen tuto aplikaci. Anebo můžete klepnout na Aktualizovat vše.

Zapnutí nebo vypnutí automatických aktualizací

Pokud aplikace raději aktualizujete ručně, můžete automatické aktualizace vypnout. Když to uděláte, obdržíte oznámení z App Storu pokaždé, když bude pro některou z vašich aplikací vydána aktualizace. 

Zapnutí nebo vypnutí automatických aktualizací na iPhonu nebo iPadu

 1. Přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na App Store.
 3. Zapněte nebo vypněte Automatické aktualizace.
  iPhone zobrazující možnosti zapnutí nebo vypnutí automatických aktualizací v Nastavení.

Jak zapnout nebo vypnout automatické aktualizace na Macu

 1. Otevřete App Store.
 2. Na řádku nabídek nahoře na obrazovce zvolte App Store > Předvolby.
 3. Vyberte nebo zrušte volbu Automatické aktualizace.

Jak zapnout nebo vypnout automatické aktualizace na Apple Watch

 1. Přejděte do Nastavení > App Store.
 2. Zapněte nebo vypněte Automatické aktualizace.

Nebo otevřete aplikaci Watch na iPhonu, sjeďte k App Storu, klepněte na něj a zapněte nebo vypněte Automatické aktualizace.

Jak zapnout nebo vypnout automatické aktualizace na Apple TV HD nebo 4K

 1. Přejděte do Nastavení > Aplikace.
 2. Vyberte nebo zrušte volbu Automaticky aktualizovat.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: