Ověření, oprava nebo smazání disku AirPort Time Capsule

Pokud se chcete přesvědčit, jestli správně funguje zabudovaný disk v základně AirPort Time Capsule, můžete ho zkontrolovat pomocí Nastavení AirPortu. Pokud základnu AirPort Time Capsule prodáváte nebo ji někomu dáváte, můžete smazat její zabudovaný disk a obnovit ji do továrního nastavení.

Použijte Nastavení AirPortu

K ověření nebo smazání disku v základně AirPort Time Capsule vždycky používejte Nastavení AirPortu (ne Diskovou utilitu nebo jiné aplikace). Nastavení AirPortu najdete tady:

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Stáhněte si Nastavení AirPortu pro iOS z App Storu. Pokud už máte Nastavení AirPortu nainstalované, zkontrolujte na panelu Aktualizace v App Storu, jestli máte nejnovější verzi.

Na Macu

Nastavení AirPortu je v Macu uložené ve složce Utility. Pokud chcete zjistit, jestli máte nainstalovanou nejnovější verzi, vyhledejte aktualizace softwaru pro svůj Mac na panelu Aktualizace v Mac App Storu. Potom otevřete Nastavení AirPortu z Finderu nebo Spotlightu.

Ověření disku základny AirPort Time Capsule

AirPort Time Capsule při spouštění provede automatickou kontrolu souborového systému na interním disku. Pokud chcete disk ověřit, restartuje AirPort Time Capsule pomocí Nastavení AirPortu. 

Z Macu

 1. Otevřete Nastavení AirPortu.
 2. Vyberte zařízení. 
 3. V případě potřeby klikněte na Zadejte heslo a zadejte heslo k zařízení.
 4. Zvolte možnost Základna > Restartovat.

Z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Otevřete Nastavení AirPortu.
 2. Vyberte zařízení. 
 3. V případě potřeby klepněte na Zadejte heslo a zadejte heslo k zařízení.
 4. Klepněte na Úpravy > Pokročilé > Restartovat základnu.

Pokud základna AirPort Time Capsule zjistí problém, který dokáže vyřešit, opraví souborový systém disku. Pokud najde problém, který vyřešit nedokáže, bliká na základně AirPort Time Capsule oranžová kontrolka. Další informace získáte po výběru AirPort Time Capsule v Nastavení AirPortu. 

Smazání disku AirPort Time Capsule

Pokud potřebujete smazat disk v základně AirPort Time Capsule, použijte Nastavení AirPortu. Než ho smažete, můžete k USB portu na základně AirPort Time Capsule připojit externí jednotku a vytvořit kopii dat své zálohy. Pomocí aplikace Time Machine taky můžete vytvořit další zálohy Macu na jiný disk.

Tento postup smaže všechna data uložená na disku v základně AirPort Time Capsule. Tyto kroky nepoužívejte, pokud si nejste jistí, že už tato data nepotřebujete.

Z Macu

 1. Připojte se k Wi-Fi síti, ke které je Time Capsule připojená, nebo Mac a základnu Time Capsule propojte ethernetovým kabelem.
 2. Otevřete Nastavení AirPortu.
 3. Vyberte základnu AirPort Time Capsule v okně Nastavení AirPortu.
 4. Klikněte na tlačítko Upravit.
 5. V okně Úpravy klikněte na kartu Disk.
 6. Vyberte disk AirPort Time Capsule, který chcete smazat.
 7. Klikněte na tlačítko Smazat disk.

Z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Připojte se k Wi-Fi síti, ke které je připojená Time Capsule.
 2. Otevřete Nastavení AirPortu.
 3. Vyberte svou základnu AirPort Time Capsule.
 4. Klepněte na Upravit.
 5. Klepněte na Pokročilé.
 6. Klepněte na Sdílení souborů a disky.
 7. Vyberte v části Název disku správný disk a klepněte na Smazat disk.
 8. Zvolte možnost, kterou chcete použít ke smazání disku.

Když základnu AirPort Time Capsule prodáváte nebo někomu dáváte

Výběrem možnosti Rychlé smazání rychle označíte data uložená v základně AirPort Time Capsule jako nepotřebná. Pokud máte na disku uložená citlivá data, nebo pokud základnu AirPort Time Capsule prodáváte nebo někomu dáváte, smažte disk pomocí jedné z bezpečnějších možností.

Pokud základnu AirPort Time Capsule chcete obnovit do továrních nastavení, zvolte Nastavení AirPortu > Obnovit výchozí nastavení a postupujte podle pokynů na obrazovce. Tím se odstraní veškerá síťová hesla nebo jiné informace o nastavení uložené v základně AirPort Time Capsule. 

Datum zveřejnění: